تعداد بازدید: ۱
تاريخ انتشار: جمعه،۳ آذر ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۱:۵۱
11 مرحله برای مدیریت‌ زلزله‌های‌ویران‌گر؛ قبل‌از لرزش‌ را دریابید
سلامت نیوز: استاد پژوهشگاه زلزله شناسی اقداماتی که باید قبل از بحران انجام شود را تشریح کرد.به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، یک سال از آوار شدن ناگهانی پلاسکو نگذشته بود که این‌بار اتفاقی دیگر در ابعادی بزرگتر و خسارت‌هایی مرگبارتر؛ زمین لرزه‌ای ۷.۳ ریشتری در مرز ایران و عراق منجر به مرگ صدها نفر در استان کرمانشاه شد و صدها نفر جان خود را از دست دادند. این موضوع باعث شد تا برای بار دیگر بحث‌های زیادی درباره سیستم مدیریت بحران ایران و نحوه انجام عملیات امداد و نجات به وجود بیاید.عملیات امداد و نجات مجموعه اقداماتی است که در یک حادثه با هدف امدادرسانی، رهاسازی و نجات مجروحان و مصدومان گرفتار در صحنه آسیب انجام می‌شود، کارشناسان بر این باورند که اگر قرار باشد چنین عملیاتی با موفقیت انجام شود باید از قبل برای هر شهر برنامه‌ای مشخص وجود داشته باشد.فریبرز ناطقی الهی استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه مدیریت بحران یکی از این کارشناسان است. او چند سال پیش درباره چنین شرایطی هشدار داده بود، ناطقی معتقد است هنوز هیچ یک پیشنهادهایش در زمینه مدیریت بحران اجرایی نشده است.او می گوید: پیش از حادثه باید نحوه خرابي تمامی مستحدثاتي كه در منطقه مورد نظر وجود دارد را در صورت بروز حادثه‌ای مثل زلزله با ان خطر مطرح شناسايي كنيم از جمله، ساختمانها، اب، گاز، برق، پل ها، ساختمانهاي اداري، مراكز مختلف و ... درواقع هر ساخته دست بشري در منطقه باید شناسایی شود. توان مديريتي هم كه مشخص است يعني ما در اين منطقه با ان اسيب پذيري محتمل چه توان مديريتي در صورت رخداد حادثه مورد نظر داريم يا مي توانيم داشته باشيم. فقط بايد حادثه را بخوبي شناخت، اسيب پذيري قابل كاهش است كه اين امر و بردن بالاتر توان مديريتي در كاهش ريسک هر دو عملكرد را بهتر مي کنند. اين كار براي نقاط پر خطر كشور بايد و بايد انجام بگيرد، البته قبل از اينكه حوادثی مانند زلزله ۷.۳ ریشتری غرب ایران رخ دهند. تا بتوان برنامه ريزي كرد براي زمان حادثه، چند دفعه بايد اشتباهاتمان را تكرار كنيم و جان و مال مردم و بودجه و توان كشور را هزينه بي تدبيري هاي خود بكنيم؟این استاد مدیریت بحران، برای مدیریت بحران پس از زلزله طرحی چند مرحله‌ای پیشنهاد کرده است که در جدول زیر می‌بینید. ردیف بخش توضیحات ۱ تعریف سناریو برداشـت آماري، طبقه بندی، تهيه نقش‌های مورد نياز، همچنين ايجاد مراکز مختلف مانند مراکـز امـداد و نجـات و مراکـز آتـش‌نشاني وغيره مجموعه فعاليت‌هايي است که باید در این مرحله و پیش از وقوع بحران انجام شود. ۲ تشخیص اطلاعات نوع اطلاعات برداشت شده از نقاط مورد نظر در نحوه برنامهريزي، اولويتها و به خصوص در مديريت بحران نقش اساسي دارد. برای مثال اگر هدف اطلاعات آتش‌نشانی‌ها باشد، مکان آتش‌نشان‌ی‌هاو مسائل دیگر در این مرحله در فرمی اراپه می‌شود. ۳ شیوه انجام در یک شهر فرضی تعداد ۱۵۰۰۰ ساختمان شامل ساختمان هاي مسکوني، تجاري، بيمارستان و درمانگاه و ... وجـود دارد. بـا فرض آنکه نياز است اطلاعات خاصي از هر ساختمان در فرمهاي مربوطه مانند آنچـه در بخـش دوم طراحـي شـده، ثبـت شود به روشي مناسب جهت برداشت و دسته بندي کردن داده ها نياز است، تا به توان در صورت نياز در سـريعترين زمـان ممکن با داشتن اطلاعات هر ساختماني به آنجا مراجعه کرد و يا با دانستن محـل هـر سـاختمان اطلاعـات آن را از ميـان بانک داده ها استخراج کرد. در این مرحله اعلام می‌کنید که پيشنهاد شما براي چگونگي برداشت اطلاعات و شيوه دسته‌بندي کردن آنهـا در بانـک اطلاعـاتي چگونـه اسـت. بـه عبارت ديگر براي شهري با اين وسعت راه عملي چنين کاري را چگونه پيشنهاد مي‌دهيد. ۴ تهیه نقشه فرض شود براي تمامی ساختمانهاي شهر اين فرم به ترتيب ذکر شده تهيه شد و در يک بانک اطلاعاتي تدوين شد. اگر تصميم گرفته شود تا آسيبپ‌ذيري لرزه‌اي هر ساختمان با يک رنگ خاص مطابق با شرح زير نشان داده شود:۱ -ساختمانهاي با آسيب پذيري خيلي زياد - رنگ قرمز۲ -ساختمانهاي با آسيب پذيري زياد - رنگ صورتي۳ -ساختمانهاي با آسيب پذيري متوسط - رنگ زرد۴ -ساختمانهاي با آسيب پذيري کم - رنگ نارنجي۵ -ساختمانهاي با آسيب پذيري خيلي کم - رنگ آبي ۵ مدیریت اگر تعداد مراکز عنوان شده در بخش چهارم با توجه به وضعيت آسيبپذيري و وسـعت شـهر کـافي نباید، مراکـز مهـم جديدی در فضاي شهري پيشنهاد شود. (شکل۱‍) ۶ مدیریت بحران حین زلزله در این مرحله براساس نقشه تهیه شده شرایطی را در نظر می‌گیریم که در زمان بحران قرار گرفته باشيد، با توجه به خرابيهاي گوناگون در نقاط شهري در رابطه با موارد زير چگونه تصميم گرفته شود: (شکل۲) ۱ -محل اسکان موقت ۲ -محل مراکز امداد ۳ -موقعيت مراکز سوخترساني ۴ -موقعيت منابع آب مورد نياز۵- محل مراکز پليس ۶ -محل دفن اجساد ۷ مقایسه مدیریت انجام شده در بخش پنجم وششم باید اطلاعات موجود در بخش پنجم و ششم در این مرحله با هم مقایسه شوند. ۸ امداد و نجات بعد از انجام ۷ مرحله‌ی قبلی تازه در این بخش می‌تواند عملیات امداد و نجات را آغاز کرد، ناطقی الهی این بخش را اینگونه ارزیابی می‌کند: فرض کنيد همه بخشهاي اول تا هفتم به صورت صحيح انجام گرفته باشد و اکنون در شرايط بحران به سر مي‌بريد: ۱ -اگر نقطه A دچار آتشسوزي شده و تنها مراکز آتش نشاني در بخش چهارم در شهر فعال باشند، کدام مرکز و کدام مسير را براي رسيدن به نقطه مذکور انتخاب ميکنيد، آيا اين مسير با توجه به آوارهاي موجود قابل دسترسي است؟ ۲ -اگر مراکز آتشنشاني مورد نياز قبل از بحران بر اساس نقشه آسيبپذيري و تحقيقات انجام شده احـداث شـده باشـد، اکنون کدام مسير را انتخاب ميکنيد؟ ۳ -مقايسه اين دو مسير چه چيزي را به شما نشان ميدهد، آيا انتخاب محل احداث آتشنشاني جديد مناسب بوده است ؟ ۹ امداد فوری برای مثال نقشه آسيبپذيري نشان مي‌دهد منطقه B با رنگ قرمز ساختمان‌هاي آسيبپذير بالايي که دارد بـسيار بيـشتر از نقاط ديگر دچار حادثه ‌می شود و بنابراين نياز به امداد در اين منطقه فوري است. ۱۰ امداد در شرایط سخت اگر در شرايط بحران باشيد و پس از گذشت زماني اندک به شما اطلاع داده شود که ارتباط سمت چپ شـهر بـه دليـل مسدود شدن راه در اثر ريزش آوار و مجاورت با منطقه کوهستاني به طور کامل با سمت راسط شهر قطع شده باشد: با توجه به بخش ششم که محل مراکز مهم را قبلاٌ مشخص کرده و يا احداث کردهايد، اکنون تصميمگيـري خـود را در مورد مراکز مورد نياز جهت احداث سريع با نشان دادن و يادداشت کردن روي نقشه انجام دهيد ۱۱ امداد در شرایط ویژه فرض کنيد در شرايط بحران باشيد و اطلاع پيدا کنيد که ارتباط قسمت پايين شهر و بالاي شهر بـه دليلـي ريـزش دو پل بر روي رودخانه وسط شهر قطع شده باشد، آن زمان این اقدامات را می‌توان انجام داد: ۱ -بر اساس آنچه در بخش ششم انجام داده ايد آيا امکان تمامي مراحل امداد و نجات به طور مـستقل در بخـش بـالاي شهر قابل انجام است و آيا نياز به مراکز خاص و جديد ديگري داريد؟ ۲ -اگر نقطه A دچار حريق شده باشد و مرکز آتشنشاني قسمت بالاي شهر نيز به طور کامل هنگام زلزله خراب شـده باشد، براي امداد رساني به اين نقطه چه تصميمي ميگيريد.


کد خبر: 917242  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: سلامت نیوز
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای علمي

انقراض بالستیک همشهری آنلاین  ۴۰ دقیقه پیش

انقراض بالستیک انقراض بالستیک دانش > دانش - همشهری آنلاین:موشک‌های هایپرسونیک در آینده‌ای نه چندان دور نقش مهمی در معادلات نظامی دوران معاصر ما بازی خواهند کرد «همه‌چیز در چشم به‌هم‌زدنی اتفاق...

مغفول ماندن پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی در لایحه بودجه ۹۷ بهداشت نیوز  ۱ ساعت پیش

مغفول ماندن پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی در لایحه بودجه ۹۷ به گزارش بهداشت نیوز،علی رستمیان با انتقاد از عدم اختصاص یک ردیف بودجه مشخص برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی، گفت:‌ متاسفانه صندوق ها یکی پس از دیگری درحال ورشکسته شدن هستند، اینکه دولت نه تنها هدفی برای پرداخت بدهی های خود تاکنون به تامین اجتماعی نداشته ؛ بلکه درلایحه بودجه سال 97 هم هیچ اعتباری...

روش های اصولی ماساژ نوزاد بهداشت نیوز  ۱ ساعت پیش

روش های اصولی ماساژ نوزاد به گزارش بهداشت نیوز، ماساژ نوزاد یک روش بسیار عالی برای ارتباط با اوست؛ علاوه بر این محققان دریافته‌اند که ماساژ نوزاد باعث خواب بهتر، کاهش کولیک و حتی افزایش سیستم ایمنی، مهارت‌های رشدی و حرکتی کودک می‌شود. در این مقاله چندین روش و تکنیک برای کمک به شما جهت ماساژ نوزادتان آورده شده...

باز کردن قفل تلفن همراه با اسکنر نوری شبکه ایران  ۱ ساعت پیش

ایران آنلاین /بازکردن قفل های دستگاه های هوشمند مانند تلفن همراه به سمت رمزگشایی بیومتریک مانند اثر انگشت و تشخیص چهره پیش می رود و دیگر استفاده از اعداد و حروف  در حال منسوخ شدن است. این روزها مردم ترجیح می دهند  همچنان از اثر انگشت برای  باز کردن قفل تلفن همراه خود استفاده کنند تا تشخیص...

۱۰ دانشگاه ایران در فهرست سبزترین‌ دانشگاههای جهان +عکس العالم فارسی  ۱ ساعت پیش

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: «دانشگاه‌های «زنجان»، «کاشان»، «اصفهان»، «شیراز»، «فردوسی مشهد»، «آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات»، «صنعتی امیرکبیر»، «گیلان»،...

حماس آغاز انتفاضه سوم را اعلام کرد العالم فارسی  ۱ ساعت پیش

العالم - فلسطین اشغالی به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، با گذشت حدود یک هفته از تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، حماس اعلام کرد که انتفاضه سوم در فلسطین آغاز می‌شود. حماس اعلام کرد که انتظار دارد اعتراض‌های فلسطینی‌ها که اخیرا...

لیست کامل بازی های بهبود یافته ایکس باکس وان ایکس وین فون  ۲ ساعت پیش

لیست کامل بازی های بهبود یافته ایکس باکس وان ایکسبازی های بهبود یافته ایکس باکس وان ایکس رزولوشن 4K، نرخ فریم بالا و HDR را به آخرین کنسول مایکروسافت می‌آورند. در ادامه ما تمامی عناوینی که از ایکس باکس وان ایکس پشتیبانی می‌کنند و یا قرار است بهبود یابند، را برایتان آماده کرده‌ایم. پس با تیم کافه ایکس باکس وینفون همراه باشید.آخرین کنسول شرکت مایکروسافت...

Street Fighter 30th Anniversary Collection در ماه می به ایکس باکس وان می‌آید وین فون  ۲ ساعت پیش

Street Fighter 30th Anniversary Collection در ماه می به ایکس باکس وان می‌آیدکمپانی کپکام اخیرا تعداد زیادی از عناوین کلاسیک خود را به کنسول های نسل هشتمی آورده است. کمی قبل این کمپانی اعلام کرد که Devil May Cry HD Collection در ماه مارس به ایکس باکس وان می‌آید. (خبرش را در اینجا بخوانید.) حال طرفداران بازی Street Fighter باید منتظر کالکشن این سری در ماه می باشند. در ادامه با...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده