تعداد بازدید: ۳۱
تاريخ انتشار: شنبه،۲۵ آذر ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۲:۲۶
معرفی راه یافتگان به مرحله نهایی داوری جشنواره نقد کتاب در سه گروه
به گزارش ایلنا، در حوزه ادبیات فارسی گروه متون کهن از میان ۶۸ مقالة ارسال شده به جشنوارة نقد کتاب آثار زیر به مرحله نهایی راه یافت:  اشعار شیخ نجم­الدین رازی و شرکاء: نقد و بررسی کتاب اشعار نجم‌الدین رازی، سید علی میرافضلی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش۶، تابستان ۱۳۹۵. بازخوانی ابیاتی از لیلی و مجنون مکتبی شیرازی، گلپر نصری و محبوبه زمانی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.
بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط، سارا سعیدی و تقی پورنامداریان، آینه میراث، س چهاردهم، ش۵۸، بهار و تابستان ۱۳۹۵. بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو، احسان رئیسی، آینه میراث، س چهاردهم، ش ۵۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۵. پ‍ژوهشی در بحر الفضایل فی منافع الافاضل، سیدمحمد صاحبی، فرهنگ نویسی، ش ۱۱، ۱۳۹۵.
تأملی در کتاب شرح نفثه المصدور تألیف شاهرخ موسویان، جلیل نظری، آینه میراث، س چهاردهم، ش۵۸، بهار و تابستان ۱۳۹۵. تحریف و تصحیف و بدخوانی در چهار عنصر بیدل (تصحیح سیّدضیاءالدین شفیعی)، عبدالله ولی­پور و رقیه همتی، آینه میراث، س چهاردهم، ش۵۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۵. تذکره­ای در انزوا: بررسی انتقادی چاپ­های لطایف­نامه و معرفی نسخ آن، سعید شفیعیون، آینه میراث، س چهاردهم، ش۵۸، بهار و تابستان ۱۳۹۵.
ضرورت باز تصحیح دیوان کمال‌الدین اصفهانی، سیدمهدی طباطبایی، تاریخ ادبیات، ش۷۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۴. ضرورت تصحیح مجدد دیوان عمادی شهریاری (با تأکید بر آسیب­‌شناسی تصحیح)، نصرالله امامی، زهرا نصیری شیراز و مجید دادفر، متن‌شناسی ادب فارسی، س هشتم، ش ۳۱، پاییز ۱۳۹۵. گزارش واقعیت، سیدرضا موسوی هفتادور و رادمان رسولی‌مهربان، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش۶، تابستان ۱۳۹۵.
معرفی و نقد کتاب غزلیات بیدل (به تصحیح سیدمهدی طباطبایی و علیرضا قزوه)، عبدالله ولی­پور و رقیه همتی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش ۷، پاییز ۱۳۹۵. ملاحظاتی انتقادی بر تصحیح دیوان شعر رودکی، خسرو شهابی و سعید فرمانی، مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ش۱۱، پاییز ۱۳۹۵.
منظوم‌ه­ای پهلوانی از سدۀ پنجم هجری، جهان کتاب، سال بیست و یکم، ش ۳۲۹ و ۳۳۰، مهر و آبان ۱۳۹۵. نقد دیوان کبیر مصحح بدیع­الزمان فروزانفر با تکیه بر نسخه نورعثمانیه، الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری و محمدیوسف نیری، متن­‌شناسی ادب فارسی، س هشتم، ش ۳۰، تابستان ۱۳۹۵. نقد و بررسیِ تصحیح و شرح دیوان اشعار منوچهری دامغانی، یاسر دالوند، آینه میراث، س چهاردهم، ش۵۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.
نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری، الیاس نورایی و محمدامین احمدپور، آینه میراث، س چهاردهم، ش۵۸، بهار و تابستان ۱۳۹۵. نقد و بررسی کتاب شاعران بی‌دیوان و پیشنهاد تألیف تکمله­ای بر آن، موسی پرنیان و سهیل یاری گلدرّه، آینه میراث، س چهاردهم، ش۵۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۵. نقدی بر تصحیح یاحقی و سیدی از تاریخ بیهقی، رضا رستگاری، آینه میراث، س چهاردهم، ش۵۸، بهار و تابستان ۱۳۹۵.
هفت منظومه پهلوانی پیرو شاهنامه، سجاد آیدنلو، جهان کتاب، س بیست و یکم، ش۳۲۳ و۳۲۴، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵. همچنین، در حوزه ادبیات داستانی از میان ۴۷ مقاله ارسال شده به جشنواره نقد کتاب آثار زیر به مرحله نهایی راه یافت:  بررسی داستان گیله مرد با تکیه بر عوامل نمایشی شدن داستان، عسکر صلاحی، ابراهیم رنجبر و ندا نبی­زاده اردبیلی، ادب و زبان، س نوزدهم، ش ۴۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.
پدیدار‌شناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق، سیده زیبا بهروز و اسحاق طغیانی، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، س پنجم، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵. تحلیل ژرف ساخت رمان ملکان عذاب و تبیین پیوند آن با شگرد نویسنده، تیمور مالمیر و فاطمه قادری، زبان و ادبیات، فارسی، س بیست و چهارم، ش۸۰، بهار و تابستان ۱۳۹۵.
تقابل کانتی هگلی در نقد و نظریه­های داستان و رمان در ایران (۱۳۱۲-۱۳۴۸)، فرامرز خجسته، مصطفی صدیقی و یاسر فراشاهی‌نژاد، نقد و نظریه ادبی، س اول، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵. خوانش باختینی رمان حیاط خلوت، محمود رنجبر، ادبیات پایداری، س هشتم، ش ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۵. خوانش پسااستعماری رمان جزیزه سرگردانی، سمیه حاجتی و احمد رضی، متن‌­پژوهی ادبی، س بیستم، ش ۶۸، تابستان ۱۳۹۵.
مؤلفه‌­های پسامدرن در یکی از نخستین آثار داستانی پسامدرن ایران: گذرگاه بی­پایانی از کاظم تینا تهرانی، فرزاد کریمی، نقد ادبی، س نهم، ش ۳۵، پاییز ۱۳۹۵. نقد روان­‌شناختی داستان­های فولکلور ایرانی و اروپایی، جعفر میرزاحسابی، پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره ۲۱، ش ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵. نقدی بر نقد در مقاله­های علمی پژوهشی رمان شازده احتجاب، مریم جلالی، کاوش نامه، س هفدهم، ش ۳۳، ۱۳۹۵.
در حوزه شعر نیز از میان ۱۷ مقاله ارسال شده به جشنواره نقد کتاب آثار زیر به مرحله نهایی راه یافت: با کاروان قصیده، مهدی فیروزان، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش ۶، بهمن و اسفند ۱۳۹۵. خطاب به پروانه­‌ها: دربارة نظریة شعری رضا براهنی، سعید رحیمی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش۶، تابستان ۱۳۹۵. دریچه‌ای نو اما نیمه ‌باز: بررسی و نقد کتاب در سپهر سپهری، زهرا پارساپور، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش ۵، آذر و دی ۱۳۹۵.
شکوفه‌­های عاریتی: کتابسازی از روی منابع اینترنتی، سیّدعلی می‌رافضلی، برگ هنر، ش۶ و۷، بهار ۱۳۹۵. طراوت تکرار: نگاهی به فلسفة لاجوردی سپهری، محمد دهقانی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش۷، پاییز ۱۳۹۵. واکاوی برون متنی و درون متنی اشعار متعهد شاملو در دهه­های بیست و سی، مصطفی ملک پائین، محمد بهنام­فر، علی‌­اکبر سام خانیانی و سیدمهدی رحیمی، متن پژوهی ادبی، س بیستم، ش۶۹، پاییز ۱۳۹۵.
آئین اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» دوشنبه (۲۷ آذرماه)، ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن همایش‌های پژهشکده فرهنگ، هنر و معماری واقع در خیابان انقلاب اسلامی، بین فلسطین و چهارراه ولیعصر (عج)، خیابان برادران مظفرجنوبی برگزار می‌شود.

کد خبر: 928540  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: ایلنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای فرهنگي

اول اسارت، ابتدای آزادی آفتاب نیوز  ۲ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : در خیمه‌گاه امام هم با بیماری سخت امام سجاد (ع)، فرماندهی ادامه راه به زینب کبری (س) واگذار شد. دختری که تربیت شده خانه حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت علی (ع) است، از کودکی حق کشی‌ها بر علیه پدر مادرش را لمس کرده، ظلم‌هایی که به مادر کردند تا منجر به شهادتش شد را  دیده،در مقابلش پدرش...

مردم کهگیلویه و بویراحمد عشق و ارادت خود را به اباعبدالله الحسین(ع) نشان دادند شبستان  ۴ ساعت پیش

مردم کهگیلویه و بویراحمد عشق و ارادت خود را به اباعبدالله الحسین(ع) نشان دادندخبرگزاری شبستان/یاسوج: محرم ماه بيداری و عدالت ‌خواهی است، دنيا در اين ماه عده‌ ای را چنان فريب داد و در خود غرق کرد که فرياد بيداری اولاد رسول الله (صل الله علیه و آله وسلم) را نشنيدند و تا ابد تن به خواری و ذلت سپردند.   همه ملت ها می دانند که شهادت اباعبداالله الحسين (علیه السلام)...

قیام امام حسین (ع) ارزش های دینی و الهی را حفظ کرد شبستان  ۴ ساعت پیش

قیام امام حسین (ع) ارزش های دینی و الهی را حفظ کردبه گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یاسوج، حجت الاسلام سیدامان الله حسینی صدر، امام جمعه موقت یاسوج ظهر امروز( 29 شهریور ) در جمع عزاداران عاشورای حسینی در محل مصلی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)یاسوج، گفت: همان طور که در احادیث به صورت مفصل بیان شده امام حسین (علیه السلام) در آن لحظات آخر که حلقه...

آغاز حرکت عاشورایی هیئت های مذهبی در کهگیلویه و بویراحمد شبستان  ۶ ساعت پیش

آغاز حرکت عاشورایی هیئت های مذهبی در کهگیلویه و بویراحمدخبرگزاری شبستان/یاسوج:   همزمان با عاشورای حسینی مردم و هیئت های مختلف مذهبی در استان کهگیلویه و بویراحمد به مرکز شهرها آمدند و با زنجیر زنی و سینه زنی، ارادت خود را به امام حسین (علیه السلام) و یاران باوفایش نشان دادند. قشرهای مختلف مردم کهگیلویه و بویراحمد امروز در قالب دسته‌ های سینه...

اولین رقصنده بزرگ سیاهپوست باله در آمریکا درگذشت+عکس آفتاب نیوز  ۶ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : آرتور میشل، یکی از اولین رقصندگان ساهپوست باله، در سن ۸۴ سالگی در نیویورک از دنیا رفته است.به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این رقصنده پیشتاز که در هارلم نیویورک بزرگ شده بود نقش اول بسیاری از آثار طراح بزرگ رقص جورج بالانچین را به عهده داشت.او در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ یکی از محبوب‌ترین رقصندگان در...

عکس/ خواننده مطرح پاپ در حال توزیع غذای نذری آفتاب نیوز  ۸ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : محمد علیزاده خواننده نام آشنای پاپ، هر ساله در ایام تاسوعا و عاشورا در منزل پدری اش مشغول تهیه نذری و توزیع آن است و امسال هم تصویری از او در حال توزیع غذای نذری منتشر شده است.

سوگواری سراسری در عاشورای حسینی/ مسجدجامع خرمشهر، میزبان ویژه است خبرگزاری فارس  ۸ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار هیأت و مسجد خبرگزاری فارس، دستجات عزادار از بامداد امروز با حرکت در خیابان‌ها و کوچه‌های شهرها و روستاهای کشورمان، بار دیگر در سوگ شهادت سیدالشهدا و ۷۲ دلاور کربلا بر سینه و سر می‌زنند. در تهران، این مراسم همانند سال‌های گذشته در تمام معابر و خیابان‌های پایتخت جریان دارد، اما آیین‌های...

نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی خبرگزاری برنا  ۹ ساعت پیش

نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، بر اساس فراخوان منتشر شده از سوی بنیاد اکبر رادی این جشنواره با اهدافی همچون؛ «تقویت بنیان نمایشنامه ‌نویسی ایران»، «ژرف‌نگری در آثار و اندیشه ‌های‌ استاد اکبر رادی» و «ارج ‌نهادن یا بهتر...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده