تعداد بازدید: ۸
تاريخ انتشار: دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۷:۵۵
طرح درس چیست؟
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در واژه‌شناسی (ترمینولوژی) آموزش و پرورش در تعریف واژه طبقه شغلی/Occupational/Work Class آمده است: یک یا چند شغل مستمر سازمانی که از نظر وظایف، مسئولیت‌ها، دشواری یا پیچیدگی کار با یکدیگر مشابه و یکسانند و در نظام ارزش‌گذاری در یک طبقه قرار می‌گیرند؛ به‌نحوی که بتوان آنها را تحت عناوین طبقه واحدی قرار‎داد و شرایط احراز یکسان برای آنها نوشت و حقوق مساوی به متصدیان آنان پرداخت نمود.
درجه، مرتبه، دسته، گروه، رسته.طبقه‌بندی مشاغل/Job Classification: فرآیند دسته‌بندی پست‌ها یا تنظیم مشاغل در گروه‌ها‏یی از مشاغل مشابه و قرار ‎دادن این مشاغل در طبقات و درجات مختلف، بر اساس همانندی وظیفه‌ها، مسئولیت‌ها و مشخصات آنها و شرایط احراز، شرح رشته‌های شغلی، فهرست تخصیص، مقرّرات، دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی که بر پایه تجزیه و‌ تحلیل شغل استوار است.
 رده بندی، گروه‌بندی، طبقه‌بندی کردن، رده بندی کردن.طرح/Project/Plan/Design/Scheme/Pattern: نوشته یا پیشنهاد حاوی مجموعه‌ای از اهداف، خط‌مشی‌ها، روش‌ها، تصمیمات، عملیات و خدمات مشخّص یا بیان یک سلسله فعالیت‌های فنی و اجرایی نظام‌مند که بر اساس مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، طی مدتی معین (معمولاً در ظرف زمانی پنج تا ده سال آینده) و با اعتباری مشخّص برای اجرا شدن برنامه یا رفع مشکلی و تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده انجام می‎شود.
به عبارت دیگر، هر گونه پیشنهاد برای اجرای برنامه یا رفع مشکلی، مشروط به اجرایی و مقرون به صرفه بودن آن.پیشنهاد کردن، پروژه تصویر مقدماتی که شکل کلی چیزی را نشان می‌دهد، تصویر یا نوشته‌ای برای ساختن چیزی یا انجام دادن کاری، قانونی که به‌وسیله نمایندگان مجلس پیشنهاد می‎شود، برنامه‌ای برای انجام دادن کارهایی در آینده، انداختن، افکندن، پی ریزی.
طراحی آموزشی/Training Design/Educational Planning: فرآیند تدوین چارچوب مشخّص و نظام‌مند برای آماده‎سازی یک فعالیت آموزشی با هدف تنظیم اهداف یادگیری، عرضه مواد یا الگویی به گروه‌های مخاطب خاص یا عام، تهیه محتوای آموزشی و انتخاب روش‌های آموزشی مناسب، تصمیم‌گیری در مورد آنچه که قرار است در طی یک فعالیت آموزشی به‌دست آید و نحوه به‌دست آوردن آن.
مدل طراحی آموزشی شامل این مراحل است: شناسایی هدف‌های کلی آموزشی، تحلیل آموزشی، شناسایی رفتار ورودی و ویژگی‌های آن، نوشتن هدف‌های اجرایی یا عملکردی، تدوین آزمون‌های ملاک - مرجع، تدوین راهبردهای تدریس، انتخاب و گسترش آموزش، طراحی و اجرای ارزشیابی تکوینی، بازخورد و اصلاح، طراحی و اجرای ارزشیابی تراکمی.برنامه‌ریزی آموزشیطراحی شغل‏/Job Design: فرآیند تصمیم‌گیری در باره کیفیّت مورد نیاز، وظیفه‌ها و مسئولیت‌های یک شغل و روش‌های انجام کار نظیر مهارت‌ها، توانایی‌ها و تجربیات برای هر شغل، به گونه‌ای که نیازهای کارکنان و سازمان بر آورده شود.
به عبارت دیگر، تبیین و تعریف روشی که یک کار باید بر اساس آن انجام شود و فعالیت‌ها و وظایفی که در یک شغل مفروض مورد‌نیاز است.طراحی و تکوین/Design and Development: مجموعه‌ای از فرآیندها که الزامات یا خواسته‌ها را به ویژگی‌های مشخّص شده یا به مشخصات محصول، فرآیند یا نظام تبدیل می‌کند.طرح پراکنده شاهد/SHAHED Speradic Project: واحد سازمانی مجازی که برای ثبت آمار و اطلاعات فرزندان شهدایی ایجاد می‎شود که به‌صورت طرح پراکنده تحصیل می‌کنند.
طرح پژوهشی/Research Project: مجموعه‌ای هماهنگ و همگون از اقدامات و فعالیت‌های علمی و فنّی با زمان‌بندی و اهداف مشخّص در حوزه تحقیق و توسعه که توسط یک فرد یا مجموعه‌ای از افراد واجد صلاحیت‌های علمی و فنّی اجرا می‎شود. پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا نیز پروژه پژوهشی محسوب می‌شوند.طرح تحقیقاتی/Research Project: طرح پژوهشیطرح تفصیلی/Detailed Plan: نقشه یا متنی که کاملاً جزئیات کار را منعکس می‌کند.
خدماتی که در صورت اعلام موجه بودن طرح یا پروژه توسط مطالعات توجیهی، با انجام محاسبات فنی، مهندسی، مدارک لازم برای عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی (شامل تعیین مشخصات و جزئیات فنی، اجرایی، روش تدوین یا ساخت و تدارک) یک طرح یا پروژه منجر شود.طرح درس/Lesson Plan: برنامه‌ریزی و سازمان دادن به مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که معلم در رابطه با هدف‌های آموزشی، محتوای درسی و توانایی‌های دانش‌آموزان برای یک زمان مشخص تدوین می‌کند.
به عبارت دیگر، طرح درس سند راهنمای آموزشی، شامل فهرستی از مراحل آموزش، تاریخ و روش آموزش، وسایل کمک آموزشی، زمان و مدت آموزش است که برای کمک به تدوین آموزش، ثبت آموزش‌های ارائه شده و کمک به مربیان آینده، نظام بخشیدن به فرآیند و رسیدن به هدف‌های آموزشی آن درس یا موضوع تدوین شده، انجام می‎شود. مزیت طرح درس این است که آموزش دهنده فعالیت‌های ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی پس از دیگری در مراحل و زمان‌های مشخّص و به شیوه‌ای منطقی پیش می‌برد.
طرح درس به‌عنوان نقشه‌ای برای اجرای آموزش، باید انعطاف داشته باشد تا در صورت بروز مشکلی خاص در طی فرآیند آموزش، طرح موضوعات جدید یا تفاوت در نیازهای فراگیران، تغییر کند.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی.طرح درس روزانه/Daily Lesson Plan: پیش‌بینی مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که معلم برای تدریس و انجام وظایف آموزشی خود در یک جلسه درس باید انجام دهد.
در طرح درس، فعالیت‌های ضروری و مهم آموزشی به ترتیب و در زمان‌های مشخص تنظیم می‎شود و به کیفیت آموزش کمک خواهد کرد. اگر چه تدوین طرح درس برای معلمان تازه‌کار و دانشجویان تا حدودی وقت‌گیر و مشکل است، ولی به تدریج و پس از کسب تجربه و مهارت‌های لازم، تهیه آن آسان‌تر خواهد بود.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی برای یک روز.
طرح درس سالانه/Yearly Lesson Plan: نوعی طرح درس که از تقسیم محتوای یک ماده درسی در یک دوره معین (یک سال‌تحصیلی) به مراحل و گام‌های مناسب و مشخص بر اساس هدف‌های کلی و رسیدن به نتایج تعیین شده آموزشی آماده می‎شود.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی برای یک سال.طرح‌های تشویقی/Incentive Plans: تعیین میزان پرداخت پاداش بر مبنای کارایی و عملکرد کارکنان؛ مانند طرح کارانه.
طرح‌هایی برای ایجاد انگیزه و رغبت در کارکنان.طرح‌های عمرانی/Construction Plans: مجموعه عملیات و خدمات مشخّصی که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی یا اجتماعی که طی مدت مشخص و با اعتبار معین توسط دستگاه اجرایی انجام می‎شود و برای تحقق بخشیدن به اهداف برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت، شامل هزینه‌های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعات و اجرا و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) تأمین و تخصیص داده می‎شود.
مربوط به عمران و عملیات عمرانی.

کلمات کلیدی:
▫ plan ▫ شغل ▫ طراحی ▫ فرآیند ▫ فنی ▫ مشخ 
کد خبر: 932171  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری فارس
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اجتماعي

مهمانان تحویل سال دورهمی چه کسانی هستند؟ چند ثانیه  ۲۸ دقیقه پیش

مهمانان تحویل سال دورهمی چه کسانی هستند؟ برنامه «دورهمی» در لحظه تحویل سال و همچنین ایام عید میزبان چهره‌های هنری خواهد بود. «دورهمی» که ویژه‌برنامه تحویل سال شبکه نسیم است، روز ۲۹ اسفند از ساعت ۱۶ به روی آنتن خواهد رفت. «دورهمی» میزبان چهره‌هایی از جمله آتیلا پسیانی، مهدی سلطانی، سحر دولتشاهی، مصطفی زمانی، سارا بهرامی، محمد معتمدی خواننده...

رهبر معظم انقلاب چهارشنبه در حرم رضوی سخنرانی می‌کنند چند ثانیه  ۲۸ دقیقه پیش

رهبر معظم انقلاب چهارشنبه در حرم رضوی سخنرانی می‌کنند رهبر معظم انقلاب بعد از ظهر چهارشنبه در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی سخنرانی می‌کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی عضو مجلس خبرگان و تولیت آستان قدس رضوی صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «دعوت می‌کنم در مراسم با شکوه سخنرانی رهبر معظم انقلاب که از ساعت ۱۵ چهارشنبه ۱۳۹۷/۱/۱ در رواق امام...

آخرین وضعیت پرونده سقوط پرواز تهران ــ یاسوج در دادستانی‌کل تسنیم  ۴۰ دقیقه پیش

محمدجواد حشمتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین اقدامات صورت‌گرفته در ارتباط با سانحه سقوط هواپیمای تهران ــ یاسوج اظهار کرد: اقدامات صورت‌گرفته هنوز هم در مرحله تحقیقات است و بازپرس که تحقیقات زیر نظر وی انجام می‌شود، به‌صورت ویژه کار را دنبال می‌کند...

«پیک‌های نوروزی» همچنان پای ثابت تعطیلات عید دانش‌آموزان خبرگزاری فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، ۲۴ بهمن ماه امسال بود که رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری خود، از اتفاق مهمی در حوزه آموزش ابتدایی خبر داد.وی گفت: «داستان‌نویسی جایگزین پیک نوروزی می‌شود و هفت و نیم میلیون داستان در نوروز امسال تولید...

پربحث‌ترین اخبار فارس در 26 اسفندماه خبرگزاری فارس  ۲ ساعت پیش

پربحث ترین اخبار خبرگزاری فارس در شنبه 26 اسفندماه را در زیر ببینید:جریان رازآلود مشایی و بقایی چون راهی به قدرت نیافتند سر تاپای نظام را فاسد دانستندمسئول ستادهای انتخاباتی احمدی‌نژاد گفت: آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی مقابل سفارت انگلیس شاید از جهت باور اجتماعی ارزشی ندارد ولی این باند رازآلود...

پر بازدیدترین اخبار خبرگزاری فارس در26 اسفندماه خبرگزاری فارس  ۲ ساعت پیش

فیلم/ وضعیت نگران‌کننده محله فقیرنشین دولتخواه در منطقه 19 تهرانمردم بخشی از محله دولتخواه در منطقه 19 تهران در فقر مطلق زندگی می‌کنند.حکم محکومیت قطعی حمید بقایی منتشر شد+متن حکممتن کامل حکم محکومیت قطعی حمید بقایی از سوی دادستانی تهران منتشر شد.جریان رازآلود مشایی و بقایی چون راهی به قدرت...

اسفندیار رحیم‌مشایی بازداشت شد/بازداشت مشایی به دلیل آتش زدن حکم بقایی مرور نیوز  ۳ ساعت پیش

اسفندیار رحیم‌مشایی بازداشت شد/بازداشت مشایی به دلیل آتش زدن حکم بقاییبه گزارش مرور نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از بازداشت اسفندیار رحیم‌مشایی خبر داد. رییس دفتر رییس دولت دهم حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران توسط مامورین پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد. وکیل مشایی بازداشت وی را تأیید کرد مهران عبدالله...

وزیر ورزش: استقلال از لیگ قهرمانان حذف شده بود چند ثانیه  ۳ ساعت پیش

وزیر ورزش: استقلال از لیگ قهرمانان حذف شده بود وزیر ورزش امروز و در آخرین روزهای سال 96 جلسه ای با سردبیران رسانه های ورزشی برگزار کرد و دراین جلسه مسایل مهمی را مطرح کرد. امروز در وزارت ورزش و جوانان ، دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان میزبان سردبیران رسانه های ورزشی بود. در این جلسه مباحث مختلفی مطرح شد و وزیر نسبت به عملکرد این وزارتخانه...

برادر و فرزندم در کادر نیستند اما شما خوشحال نیستید! چند ثانیه  ۳ ساعت پیش

برادر و فرزندم در کادر نیستند اما شما خوشحال نیستید! سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری بعد از دیدار با سیرالئون شرکت کرد. کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با حضور در نشست خبری درباره دیدار دوستانه ایران و برنامه تیم ملی در هفته های باقی مانده صحبت کرد که مشروح صحبت های او در ادامه می آید: صحبت های اولیه؟ به همه حاضران در نشست خوش آمد...

لندن، پایتخت اسیدپاشی جهان روزنامه جوان  ۳ ساعت پیش

پايتخت اسيدپاشي جهان كجاست؟ شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد قلب اروپا و يكي از كشورهايي كه به عنوان مهد تمدن شناخته مي‌شود، پايتخت اسيد‌پاشي جهان است؛ لندن پايتخت كشور انگليس‌! در چنين شرايطي اما يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پستي توييتري كشورمان را اينگونه توصيف كرده است، اسيد‌پاشي...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده