تعداد بازدید: ۶
تاريخ انتشار: دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۷:۵۵
طرح درس چیست؟
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در واژه‌شناسی (ترمینولوژی) آموزش و پرورش در تعریف واژه طبقه شغلی/Occupational/Work Class آمده است: یک یا چند شغل مستمر سازمانی که از نظر وظایف، مسئولیت‌ها، دشواری یا پیچیدگی کار با یکدیگر مشابه و یکسانند و در نظام ارزش‌گذاری در یک طبقه قرار می‌گیرند؛ به‌نحوی که بتوان آنها را تحت عناوین طبقه واحدی قرار‎داد و شرایط احراز یکسان برای آنها نوشت و حقوق مساوی به متصدیان آنان پرداخت نمود.
درجه، مرتبه، دسته، گروه، رسته.طبقه‌بندی مشاغل/Job Classification: فرآیند دسته‌بندی پست‌ها یا تنظیم مشاغل در گروه‌ها‏یی از مشاغل مشابه و قرار ‎دادن این مشاغل در طبقات و درجات مختلف، بر اساس همانندی وظیفه‌ها، مسئولیت‌ها و مشخصات آنها و شرایط احراز، شرح رشته‌های شغلی، فهرست تخصیص، مقرّرات، دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی که بر پایه تجزیه و‌ تحلیل شغل استوار است.
 رده بندی، گروه‌بندی، طبقه‌بندی کردن، رده بندی کردن.طرح/Project/Plan/Design/Scheme/Pattern: نوشته یا پیشنهاد حاوی مجموعه‌ای از اهداف، خط‌مشی‌ها، روش‌ها، تصمیمات، عملیات و خدمات مشخّص یا بیان یک سلسله فعالیت‌های فنی و اجرایی نظام‌مند که بر اساس مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، طی مدتی معین (معمولاً در ظرف زمانی پنج تا ده سال آینده) و با اعتباری مشخّص برای اجرا شدن برنامه یا رفع مشکلی و تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده انجام می‎شود.
به عبارت دیگر، هر گونه پیشنهاد برای اجرای برنامه یا رفع مشکلی، مشروط به اجرایی و مقرون به صرفه بودن آن.پیشنهاد کردن، پروژه تصویر مقدماتی که شکل کلی چیزی را نشان می‌دهد، تصویر یا نوشته‌ای برای ساختن چیزی یا انجام دادن کاری، قانونی که به‌وسیله نمایندگان مجلس پیشنهاد می‎شود، برنامه‌ای برای انجام دادن کارهایی در آینده، انداختن، افکندن، پی ریزی.
طراحی آموزشی/Training Design/Educational Planning: فرآیند تدوین چارچوب مشخّص و نظام‌مند برای آماده‎سازی یک فعالیت آموزشی با هدف تنظیم اهداف یادگیری، عرضه مواد یا الگویی به گروه‌های مخاطب خاص یا عام، تهیه محتوای آموزشی و انتخاب روش‌های آموزشی مناسب، تصمیم‌گیری در مورد آنچه که قرار است در طی یک فعالیت آموزشی به‌دست آید و نحوه به‌دست آوردن آن.
مدل طراحی آموزشی شامل این مراحل است: شناسایی هدف‌های کلی آموزشی، تحلیل آموزشی، شناسایی رفتار ورودی و ویژگی‌های آن، نوشتن هدف‌های اجرایی یا عملکردی، تدوین آزمون‌های ملاک - مرجع، تدوین راهبردهای تدریس، انتخاب و گسترش آموزش، طراحی و اجرای ارزشیابی تکوینی، بازخورد و اصلاح، طراحی و اجرای ارزشیابی تراکمی.برنامه‌ریزی آموزشیطراحی شغل‏/Job Design: فرآیند تصمیم‌گیری در باره کیفیّت مورد نیاز، وظیفه‌ها و مسئولیت‌های یک شغل و روش‌های انجام کار نظیر مهارت‌ها، توانایی‌ها و تجربیات برای هر شغل، به گونه‌ای که نیازهای کارکنان و سازمان بر آورده شود.
به عبارت دیگر، تبیین و تعریف روشی که یک کار باید بر اساس آن انجام شود و فعالیت‌ها و وظایفی که در یک شغل مفروض مورد‌نیاز است.طراحی و تکوین/Design and Development: مجموعه‌ای از فرآیندها که الزامات یا خواسته‌ها را به ویژگی‌های مشخّص شده یا به مشخصات محصول، فرآیند یا نظام تبدیل می‌کند.طرح پراکنده شاهد/SHAHED Speradic Project: واحد سازمانی مجازی که برای ثبت آمار و اطلاعات فرزندان شهدایی ایجاد می‎شود که به‌صورت طرح پراکنده تحصیل می‌کنند.
طرح پژوهشی/Research Project: مجموعه‌ای هماهنگ و همگون از اقدامات و فعالیت‌های علمی و فنّی با زمان‌بندی و اهداف مشخّص در حوزه تحقیق و توسعه که توسط یک فرد یا مجموعه‌ای از افراد واجد صلاحیت‌های علمی و فنّی اجرا می‎شود. پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا نیز پروژه پژوهشی محسوب می‌شوند.طرح تحقیقاتی/Research Project: طرح پژوهشیطرح تفصیلی/Detailed Plan: نقشه یا متنی که کاملاً جزئیات کار را منعکس می‌کند.
خدماتی که در صورت اعلام موجه بودن طرح یا پروژه توسط مطالعات توجیهی، با انجام محاسبات فنی، مهندسی، مدارک لازم برای عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی (شامل تعیین مشخصات و جزئیات فنی، اجرایی، روش تدوین یا ساخت و تدارک) یک طرح یا پروژه منجر شود.طرح درس/Lesson Plan: برنامه‌ریزی و سازمان دادن به مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که معلم در رابطه با هدف‌های آموزشی، محتوای درسی و توانایی‌های دانش‌آموزان برای یک زمان مشخص تدوین می‌کند.
به عبارت دیگر، طرح درس سند راهنمای آموزشی، شامل فهرستی از مراحل آموزش، تاریخ و روش آموزش، وسایل کمک آموزشی، زمان و مدت آموزش است که برای کمک به تدوین آموزش، ثبت آموزش‌های ارائه شده و کمک به مربیان آینده، نظام بخشیدن به فرآیند و رسیدن به هدف‌های آموزشی آن درس یا موضوع تدوین شده، انجام می‎شود. مزیت طرح درس این است که آموزش دهنده فعالیت‌های ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی پس از دیگری در مراحل و زمان‌های مشخّص و به شیوه‌ای منطقی پیش می‌برد.
طرح درس به‌عنوان نقشه‌ای برای اجرای آموزش، باید انعطاف داشته باشد تا در صورت بروز مشکلی خاص در طی فرآیند آموزش، طرح موضوعات جدید یا تفاوت در نیازهای فراگیران، تغییر کند.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی.طرح درس روزانه/Daily Lesson Plan: پیش‌بینی مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که معلم برای تدریس و انجام وظایف آموزشی خود در یک جلسه درس باید انجام دهد.
در طرح درس، فعالیت‌های ضروری و مهم آموزشی به ترتیب و در زمان‌های مشخص تنظیم می‎شود و به کیفیت آموزش کمک خواهد کرد. اگر چه تدوین طرح درس برای معلمان تازه‌کار و دانشجویان تا حدودی وقت‌گیر و مشکل است، ولی به تدریج و پس از کسب تجربه و مهارت‌های لازم، تهیه آن آسان‌تر خواهد بود.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی برای یک روز.
طرح درس سالانه/Yearly Lesson Plan: نوعی طرح درس که از تقسیم محتوای یک ماده درسی در یک دوره معین (یک سال‌تحصیلی) به مراحل و گام‌های مناسب و مشخص بر اساس هدف‌های کلی و رسیدن به نتایج تعیین شده آموزشی آماده می‎شود.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی برای یک سال.طرح‌های تشویقی/Incentive Plans: تعیین میزان پرداخت پاداش بر مبنای کارایی و عملکرد کارکنان؛ مانند طرح کارانه.
طرح‌هایی برای ایجاد انگیزه و رغبت در کارکنان.طرح‌های عمرانی/Construction Plans: مجموعه عملیات و خدمات مشخّصی که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی یا اجتماعی که طی مدت مشخص و با اعتبار معین توسط دستگاه اجرایی انجام می‎شود و برای تحقق بخشیدن به اهداف برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت، شامل هزینه‌های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعات و اجرا و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) تأمین و تخصیص داده می‎شود.
مربوط به عمران و عملیات عمرانی.

کلمات کلیدی:
▫ plan ▫ شغل ▫ طراحی ▫ فرآیند ▫ فنی ▫ مشخ 
کد خبر: 932171  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری فارس
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اجتماعي

بزرگداشت آتش‌نشانان پلاسکو در قطعه 50 گلزار شهدای تهران تسنیم  ۳ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ به مناسبت فرا رسیدن سالروز حادثه پلاسکو و شهادت 16 تن از آتش‌نشانان تهران، مراسم بزرگداشتی به یاد آن شهدای گرانقدر برگزار می‌شود.این مراسم فردا (جمعه، مورخ 29 دی 96) از ساعت 10 الی 12 در مزار شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو واقع...

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است خبرگزاری برنا  ۲۲ دقیقه پیش

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۶/۱۰/۲۸ در وضعیت نا سالم برای گروه های حساس  بوده است. وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن:پاک(۲۸)،...

حضرت آیت الله جوادی آملی: جوانان بدانند فضای مجازی فضای حقیقی است/ این فضا را مدیریت کنید شفقنا  ۲۳ دقیقه پیش

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی گفت: جوانان بدانند فضای مجازی فضای مجازی نیست بلکه فضای حقیقی است! چراکه «سیم» حقیقت نیست که «بیسیم» بشود مجاز! هر جا اندیشه و فکر و نظر منتقل می شود فضای حقیقت است، این فضا را شما باید مدیریت کنید.به گزارش شفقنا، این مرجع تقلید در ادامه...

توییت امیر عبدالهیان: هرگز اجازه نمی دهیم با تهدید لغو،اصلاح یا پاره کردن برجام، امنیت ملی... شفقنا  ۲۳ دقیقه پیش

شفقنا- دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل نوشت: آقای ترامپ! هرگز اجازه نمی دهیم با تهدید لغو ، اصلاح یا پاره کردن برجام ؛امنیت ملی ، قدرت دفاعی و نفوذ سازنده منطقه ای ما را هدف قرار دهید.به گزارش شفقنا، حسین امیر عبدالهیان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل در پیام...

توافق ایران و پاکستان برای احیای خط قطار مسافری کویته - زاهدان عصر ایران  ۲۴ دقیقه پیش

ایران و پاکستان برای احیای خط مسافری قطار ' کویته پاکستان - زاهدان ایران' تا ابتدای محرم سال آینده (1440 ه ق) به توافق رسیدند. نشست دو روزه هماهنگی کمیته مشترک کارشناسی حمل و نقل ریلی پاکستان و ایران که امروز (پنجشنبه) در وزارت راه آهن پاکستان آغاز شد و شرکت کنندگان در آن درباره راه اندازی قطار مسافری...

مجازات سخت تیم فوتبال تراکتورسازی/ کمیته انضباطی هشدار داد عصر ایران  ۲۴ دقیقه پیش

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در یکی از سنگین ترین آرای صادره، باشگاه تراکتور سازی تبریز را به دلیل تخلفات برخی تماشاگران منتسب به این تیم 400 میلیون ریال جریمه کرد و هشدار داد در صورت تکرار تخلفات، بازی های خانگی این تیم بدون حضور تماشاگر برگزار می شود. به گزارش فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی این رای...

تاکید بر تعلیق روابط سیاسی با صهیونیست ها ادیان نیوز  ۲۹ دقیقه پیش

به گزارش ادیان نیوز، علاءالدین بروجردی عصر امروز (چهارشنبه، ۲۷ دیماه) در مراسم اختتامیه سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بیانیه سیزدهمین کنفرانس بین المجالس کشورهای اسلامی را قرائت کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:   بیانیه تهران (پیشنویس پیشنهادی) سیزدهمین کنفرانس اتحادیه...

جمعیت مسلمانان آمریکا تا سال 2050 دو برابر می شود ادیان نیوز  ۲۹ دقیقه پیش

به گزارش ادیان نیوز به نقل از الجزیره، تا سال ۲۰۵۰، جمعیت مسلمانان آمریکا دو برابر خواهد شد. این رقم تقریبا دو برابر تعداد مسلمانانی است که امروزه در آمریکا زندگی می‌کنند. آمارها حاکی از این است که تعداد مسلمانان تا سال 2050 به 8.1 میلیون نفر افزایش یابد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۷، قریب به ۳.۴۵ میلیون...

اجبار زندانیان به مصرف برخی داروها در زندان‌های کشور کذب است خبرگزاری فارس  ۴۸ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در پی انتشار مطالبی از سوی برخی افراد مبنی بر اجبار بازداشت شدگان به خوردن برخی قرص‌ها، روابط عمومی سازمان زندان‌ها ضمن تکذیب و رد این ادعای واهی، طرح مطالبی از این دست را مصداق نشر اکاذیب و تشویش...

میوه‌ای که چربی‌های بدنتان را آب می‌کند خبرگزاری فارس  ۴۸ دقیقه پیش

محمدآذرفر متخصص تغذیه در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس در خصوص خواص آواکادو برای کاهش وزن توضیح داد: محققان می‌گویند با خوردن روغن آووکادو در غذاهای مختلف می‌توان چربی‌های شکمی را تا حدود زیادی کاهش داد و در نتیجه خطر ابتلا به سندروم متابولیک در فرد کاهش پیدا خواهد...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده