تعداد بازدید: ۱۶
تاريخ انتشار: دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۷:۵۵
طرح درس چیست؟
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در واژه‌شناسی (ترمینولوژی) آموزش و پرورش در تعریف واژه طبقه شغلی/Occupational/Work Class آمده است: یک یا چند شغل مستمر سازمانی که از نظر وظایف، مسئولیت‌ها، دشواری یا پیچیدگی کار با یکدیگر مشابه و یکسانند و در نظام ارزش‌گذاری در یک طبقه قرار می‌گیرند؛ به‌نحوی که بتوان آنها را تحت عناوین طبقه واحدی قرار‎داد و شرایط احراز یکسان برای آنها نوشت و حقوق مساوی به متصدیان آنان پرداخت نمود.
درجه، مرتبه، دسته، گروه، رسته.طبقه‌بندی مشاغل/Job Classification: فرآیند دسته‌بندی پست‌ها یا تنظیم مشاغل در گروه‌ها‏یی از مشاغل مشابه و قرار ‎دادن این مشاغل در طبقات و درجات مختلف، بر اساس همانندی وظیفه‌ها، مسئولیت‌ها و مشخصات آنها و شرایط احراز، شرح رشته‌های شغلی، فهرست تخصیص، مقرّرات، دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی که بر پایه تجزیه و‌ تحلیل شغل استوار است.
 رده بندی، گروه‌بندی، طبقه‌بندی کردن، رده بندی کردن.طرح/Project/Plan/Design/Scheme/Pattern: نوشته یا پیشنهاد حاوی مجموعه‌ای از اهداف، خط‌مشی‌ها، روش‌ها، تصمیمات، عملیات و خدمات مشخّص یا بیان یک سلسله فعالیت‌های فنی و اجرایی نظام‌مند که بر اساس مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، طی مدتی معین (معمولاً در ظرف زمانی پنج تا ده سال آینده) و با اعتباری مشخّص برای اجرا شدن برنامه یا رفع مشکلی و تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده انجام می‎شود.
به عبارت دیگر، هر گونه پیشنهاد برای اجرای برنامه یا رفع مشکلی، مشروط به اجرایی و مقرون به صرفه بودن آن.پیشنهاد کردن، پروژه تصویر مقدماتی که شکل کلی چیزی را نشان می‌دهد، تصویر یا نوشته‌ای برای ساختن چیزی یا انجام دادن کاری، قانونی که به‌وسیله نمایندگان مجلس پیشنهاد می‎شود، برنامه‌ای برای انجام دادن کارهایی در آینده، انداختن، افکندن، پی ریزی.
طراحی آموزشی/Training Design/Educational Planning: فرآیند تدوین چارچوب مشخّص و نظام‌مند برای آماده‎سازی یک فعالیت آموزشی با هدف تنظیم اهداف یادگیری، عرضه مواد یا الگویی به گروه‌های مخاطب خاص یا عام، تهیه محتوای آموزشی و انتخاب روش‌های آموزشی مناسب، تصمیم‌گیری در مورد آنچه که قرار است در طی یک فعالیت آموزشی به‌دست آید و نحوه به‌دست آوردن آن.
مدل طراحی آموزشی شامل این مراحل است: شناسایی هدف‌های کلی آموزشی، تحلیل آموزشی، شناسایی رفتار ورودی و ویژگی‌های آن، نوشتن هدف‌های اجرایی یا عملکردی، تدوین آزمون‌های ملاک - مرجع، تدوین راهبردهای تدریس، انتخاب و گسترش آموزش، طراحی و اجرای ارزشیابی تکوینی، بازخورد و اصلاح، طراحی و اجرای ارزشیابی تراکمی.برنامه‌ریزی آموزشیطراحی شغل‏/Job Design: فرآیند تصمیم‌گیری در باره کیفیّت مورد نیاز، وظیفه‌ها و مسئولیت‌های یک شغل و روش‌های انجام کار نظیر مهارت‌ها، توانایی‌ها و تجربیات برای هر شغل، به گونه‌ای که نیازهای کارکنان و سازمان بر آورده شود.
به عبارت دیگر، تبیین و تعریف روشی که یک کار باید بر اساس آن انجام شود و فعالیت‌ها و وظایفی که در یک شغل مفروض مورد‌نیاز است.طراحی و تکوین/Design and Development: مجموعه‌ای از فرآیندها که الزامات یا خواسته‌ها را به ویژگی‌های مشخّص شده یا به مشخصات محصول، فرآیند یا نظام تبدیل می‌کند.طرح پراکنده شاهد/SHAHED Speradic Project: واحد سازمانی مجازی که برای ثبت آمار و اطلاعات فرزندان شهدایی ایجاد می‎شود که به‌صورت طرح پراکنده تحصیل می‌کنند.
طرح پژوهشی/Research Project: مجموعه‌ای هماهنگ و همگون از اقدامات و فعالیت‌های علمی و فنّی با زمان‌بندی و اهداف مشخّص در حوزه تحقیق و توسعه که توسط یک فرد یا مجموعه‌ای از افراد واجد صلاحیت‌های علمی و فنّی اجرا می‎شود. پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا نیز پروژه پژوهشی محسوب می‌شوند.طرح تحقیقاتی/Research Project: طرح پژوهشیطرح تفصیلی/Detailed Plan: نقشه یا متنی که کاملاً جزئیات کار را منعکس می‌کند.
خدماتی که در صورت اعلام موجه بودن طرح یا پروژه توسط مطالعات توجیهی، با انجام محاسبات فنی، مهندسی، مدارک لازم برای عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی (شامل تعیین مشخصات و جزئیات فنی، اجرایی، روش تدوین یا ساخت و تدارک) یک طرح یا پروژه منجر شود.طرح درس/Lesson Plan: برنامه‌ریزی و سازمان دادن به مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که معلم در رابطه با هدف‌های آموزشی، محتوای درسی و توانایی‌های دانش‌آموزان برای یک زمان مشخص تدوین می‌کند.
به عبارت دیگر، طرح درس سند راهنمای آموزشی، شامل فهرستی از مراحل آموزش، تاریخ و روش آموزش، وسایل کمک آموزشی، زمان و مدت آموزش است که برای کمک به تدوین آموزش، ثبت آموزش‌های ارائه شده و کمک به مربیان آینده، نظام بخشیدن به فرآیند و رسیدن به هدف‌های آموزشی آن درس یا موضوع تدوین شده، انجام می‎شود. مزیت طرح درس این است که آموزش دهنده فعالیت‌های ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی پس از دیگری در مراحل و زمان‌های مشخّص و به شیوه‌ای منطقی پیش می‌برد.
طرح درس به‌عنوان نقشه‌ای برای اجرای آموزش، باید انعطاف داشته باشد تا در صورت بروز مشکلی خاص در طی فرآیند آموزش، طرح موضوعات جدید یا تفاوت در نیازهای فراگیران، تغییر کند.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی.طرح درس روزانه/Daily Lesson Plan: پیش‌بینی مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که معلم برای تدریس و انجام وظایف آموزشی خود در یک جلسه درس باید انجام دهد.
در طرح درس، فعالیت‌های ضروری و مهم آموزشی به ترتیب و در زمان‌های مشخص تنظیم می‎شود و به کیفیت آموزش کمک خواهد کرد. اگر چه تدوین طرح درس برای معلمان تازه‌کار و دانشجویان تا حدودی وقت‌گیر و مشکل است، ولی به تدریج و پس از کسب تجربه و مهارت‌های لازم، تهیه آن آسان‌تر خواهد بود.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی برای یک روز.
طرح درس سالانه/Yearly Lesson Plan: نوعی طرح درس که از تقسیم محتوای یک ماده درسی در یک دوره معین (یک سال‌تحصیلی) به مراحل و گام‌های مناسب و مشخص بر اساس هدف‌های کلی و رسیدن به نتایج تعیین شده آموزشی آماده می‎شود.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی برای یک سال.طرح‌های تشویقی/Incentive Plans: تعیین میزان پرداخت پاداش بر مبنای کارایی و عملکرد کارکنان؛ مانند طرح کارانه.
طرح‌هایی برای ایجاد انگیزه و رغبت در کارکنان.طرح‌های عمرانی/Construction Plans: مجموعه عملیات و خدمات مشخّصی که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی یا اجتماعی که طی مدت مشخص و با اعتبار معین توسط دستگاه اجرایی انجام می‎شود و برای تحقق بخشیدن به اهداف برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت، شامل هزینه‌های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعات و اجرا و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) تأمین و تخصیص داده می‎شود.
مربوط به عمران و عملیات عمرانی.

کلمات کلیدی:
▫ plan ▫ شغل ▫ طراحی ▫ فرآیند ▫ فنی ▫ مشخ 
کد خبر: 932171  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری فارس
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اجتماعي

قیمت گوشی تلفن همراه کاهش می یابد چند ثانیه  ۳۱ دقیقه پیش

قیمت گوشی تلفن همراه کاهش می یابدوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : با چند رویکرد در دست اقدام از جمله ترخیص تدریجی گوشی های تلفن همراه از گمرک و انبارهای توقیف شده، انتظار کاهش قیمت این کالا در بازار را داریم. گوشی های تلفن همراه از ماه تیر سال جاری در واکنش به نوسان های ارزی با کمبود عرضه و افزایش قیمت روبرو شده است. محمد جواد...

متهم پرونده فعالان محیط زیست وکیل می گیرد چند ثانیه  ۳۱ دقیقه پیش

متهم پرونده فعالان محیط زیست وکیل می گیردوکیل مدافع خانواده سام رجبی یکی از متهمان پرونده موسوم به محیط زیست می گوید بازپرس موافقت کرده که وی رسماً وکالت او را بر عهده بگیرد. محمدحسین آقاسی با بیان این مطلب گفت که روز گذشته (دوشنبه) برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده موکلانم، به شعبه بازپرسی مراجعه کردم که به طور اتفاقی موکل نیز برای انجام تحقیقات...

مرگ 2 کولبر بر اثر انفجار مین در مریوان ستاره ها  ۳۳ دقیقه پیش

به گزارش ستاره ها به نقل از ایسنا، محمدباقر محمدی، با اشاره به انفجار مین در ساعت 2:45 دقیقه بامداد امروز، سوم مهرماه اظهار کرد: در این حادثه دو کولبر مریوانی جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد. وی افزود: نیروهای امداد و نجات هلال احمر در نخستین ساعت این حادثه با حضور در منطقه اجساد و...

گشتی در بازار مولوی؛ از پای مرغ تا خرده پنیر اعلا ستاره ها  ۳۳ دقیقه پیش

روزنامه ایران نوشت: پنیر لیقوان اعلای گوسفندی کیلویی 30 هزار تومان. همان را اگر بخواهید، 17 هزار تومانی‌اش هم هست؛ خرده پنیر. پنیر ته پیت را جمع می‌کنند و می‌ریزند توی نایلون و می‌فروشند. مزه‌اش همان است، کمی شورتر اما خوب است. فروشنده یک تکه را می‌گذارد سر چاقو و تعارف...

توضیح درباره اعزام مشمولان به سفر اربعین ایلنا  ۳۶ دقیقه پیش

توضیح درباره اعزام مشمولان به سفر اربعینبه گزارش خبرنگار ایلنا، سردار ابراهیم کریمی (جانشین نظام وظیفه عمومی ناجا) در خصوص سفر اربعین مشمولان گفت: سال گذشته اولین سالی بود که اعزام مشمولان به سفر اربعین به صورت اینترنتی انجام می‌شد از همین رو با مشکلاتی همراه بود، اما در حال حاضر مشکلات برطرف شده و مشمولان می‌توانند با ورود به سامانه...

دانشگاه‌ها امروز پایگاه‌ رزم هستند ایلنا  ۳۶ دقیقه پیش

دانشگاه‌ها امروز پایگاه‌ رزم هستندبه گزارش خبرنگار ایلنا، طهرانچی در همایش "دفاع همچنان باقی است" که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، گفت: دفاع مقدس، تاریخ این مردم است. درست است که نسل ما دفاع مقدس را بخشی از زندگی خودش می‌بیند، ولی برای جوانان جزو تاریخ محسوب می شود. آنهایی که بعد از سال هفتاد به دنیا آمدند،...

شرایط اخذ مجوز دانشجویی خروج از کشور برای اربعین تسنیم  ۴۳ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، سردار ابراهیم نوروزی در نشست خبری صبح امروز خود در خصوص تمهیدات سازمان وظیفه عمومی برای دانشجویانی که قصد خروج از کشور به منظور سفر به کشور عراق و زیارت اربعین را دارند اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین بار فرایند اخذ مجوز خروج از کشور برای دانشجویان به صورت الکترونیکی...

عملیات انتقام‌جویانه ایران در قبال حادثه تروریستی اهواز آغاز شده است تسنیم  ۴۳ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا؛ محسن رضایی پیش از ظهر امروز در آیین رونمایی از بازی ویدئویی "تکاور" با اشاره به دیدار خود  با یکی از خانواده‌های مجروحان حادثه تروریستی اهواز اظهار کرد: پس از حادثه تروریستی اهواز به این شهر سفر کردم و در بیمارستان از نزدیک جویای احوال مجروحان...

تشکیل ۱۰۰ پرونده تخلف صنفی در شهرستان نهبندان شبستان  ۴۵ دقیقه پیش

تشکیل ۱۰۰ پرونده تخلف صنفی در شهرستان نهبندانبه گزارش خبرگزاری شبستان از بیرجند و به نقل از روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهبندان، رضا اردونی افزود: ارزش ریالی این پرونده ها، سه میلیارد و 380 میلیون ریال بوده که برای رسیدگی و سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.   وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار...

۲۰ هزار مدرسه مروج سلامت در کشور فعالیت می کنند شبستان  ۴۵ دقیقه پیش

۲۰ هزار مدرسه مروج سلامت در کشور فعالیت می کنندبه گزارش خبرگزاری شبستان: «سیدحامد برکاتی» در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص وضعیت سلامت مدارس با بیان اینکه دوره نوجوانی دوره گذار از کودکی به جوانی است، اظهار داشت: بسیاری از رفتارهای اجتماعی و رفتارهای موثر بر سلامت فرد در دوره نوجوانی شکل می گیرد.   وی تاکید کرد: رفتارهای تغذیه...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده