تعداد بازدید: ۱۳
تاريخ انتشار: دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۷:۵۵
طرح درس چیست؟
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در واژه‌شناسی (ترمینولوژی) آموزش و پرورش در تعریف واژه طبقه شغلی/Occupational/Work Class آمده است: یک یا چند شغل مستمر سازمانی که از نظر وظایف، مسئولیت‌ها، دشواری یا پیچیدگی کار با یکدیگر مشابه و یکسانند و در نظام ارزش‌گذاری در یک طبقه قرار می‌گیرند؛ به‌نحوی که بتوان آنها را تحت عناوین طبقه واحدی قرار‎داد و شرایط احراز یکسان برای آنها نوشت و حقوق مساوی به متصدیان آنان پرداخت نمود.
درجه، مرتبه، دسته، گروه، رسته.طبقه‌بندی مشاغل/Job Classification: فرآیند دسته‌بندی پست‌ها یا تنظیم مشاغل در گروه‌ها‏یی از مشاغل مشابه و قرار ‎دادن این مشاغل در طبقات و درجات مختلف، بر اساس همانندی وظیفه‌ها، مسئولیت‌ها و مشخصات آنها و شرایط احراز، شرح رشته‌های شغلی، فهرست تخصیص، مقرّرات، دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی که بر پایه تجزیه و‌ تحلیل شغل استوار است.
 رده بندی، گروه‌بندی، طبقه‌بندی کردن، رده بندی کردن.طرح/Project/Plan/Design/Scheme/Pattern: نوشته یا پیشنهاد حاوی مجموعه‌ای از اهداف، خط‌مشی‌ها، روش‌ها، تصمیمات، عملیات و خدمات مشخّص یا بیان یک سلسله فعالیت‌های فنی و اجرایی نظام‌مند که بر اساس مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، طی مدتی معین (معمولاً در ظرف زمانی پنج تا ده سال آینده) و با اعتباری مشخّص برای اجرا شدن برنامه یا رفع مشکلی و تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده انجام می‎شود.
به عبارت دیگر، هر گونه پیشنهاد برای اجرای برنامه یا رفع مشکلی، مشروط به اجرایی و مقرون به صرفه بودن آن.پیشنهاد کردن، پروژه تصویر مقدماتی که شکل کلی چیزی را نشان می‌دهد، تصویر یا نوشته‌ای برای ساختن چیزی یا انجام دادن کاری، قانونی که به‌وسیله نمایندگان مجلس پیشنهاد می‎شود، برنامه‌ای برای انجام دادن کارهایی در آینده، انداختن، افکندن، پی ریزی.
طراحی آموزشی/Training Design/Educational Planning: فرآیند تدوین چارچوب مشخّص و نظام‌مند برای آماده‎سازی یک فعالیت آموزشی با هدف تنظیم اهداف یادگیری، عرضه مواد یا الگویی به گروه‌های مخاطب خاص یا عام، تهیه محتوای آموزشی و انتخاب روش‌های آموزشی مناسب، تصمیم‌گیری در مورد آنچه که قرار است در طی یک فعالیت آموزشی به‌دست آید و نحوه به‌دست آوردن آن.
مدل طراحی آموزشی شامل این مراحل است: شناسایی هدف‌های کلی آموزشی، تحلیل آموزشی، شناسایی رفتار ورودی و ویژگی‌های آن، نوشتن هدف‌های اجرایی یا عملکردی، تدوین آزمون‌های ملاک - مرجع، تدوین راهبردهای تدریس، انتخاب و گسترش آموزش، طراحی و اجرای ارزشیابی تکوینی، بازخورد و اصلاح، طراحی و اجرای ارزشیابی تراکمی.برنامه‌ریزی آموزشیطراحی شغل‏/Job Design: فرآیند تصمیم‌گیری در باره کیفیّت مورد نیاز، وظیفه‌ها و مسئولیت‌های یک شغل و روش‌های انجام کار نظیر مهارت‌ها، توانایی‌ها و تجربیات برای هر شغل، به گونه‌ای که نیازهای کارکنان و سازمان بر آورده شود.
به عبارت دیگر، تبیین و تعریف روشی که یک کار باید بر اساس آن انجام شود و فعالیت‌ها و وظایفی که در یک شغل مفروض مورد‌نیاز است.طراحی و تکوین/Design and Development: مجموعه‌ای از فرآیندها که الزامات یا خواسته‌ها را به ویژگی‌های مشخّص شده یا به مشخصات محصول، فرآیند یا نظام تبدیل می‌کند.طرح پراکنده شاهد/SHAHED Speradic Project: واحد سازمانی مجازی که برای ثبت آمار و اطلاعات فرزندان شهدایی ایجاد می‎شود که به‌صورت طرح پراکنده تحصیل می‌کنند.
طرح پژوهشی/Research Project: مجموعه‌ای هماهنگ و همگون از اقدامات و فعالیت‌های علمی و فنّی با زمان‌بندی و اهداف مشخّص در حوزه تحقیق و توسعه که توسط یک فرد یا مجموعه‌ای از افراد واجد صلاحیت‌های علمی و فنّی اجرا می‎شود. پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا نیز پروژه پژوهشی محسوب می‌شوند.طرح تحقیقاتی/Research Project: طرح پژوهشیطرح تفصیلی/Detailed Plan: نقشه یا متنی که کاملاً جزئیات کار را منعکس می‌کند.
خدماتی که در صورت اعلام موجه بودن طرح یا پروژه توسط مطالعات توجیهی، با انجام محاسبات فنی، مهندسی، مدارک لازم برای عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی (شامل تعیین مشخصات و جزئیات فنی، اجرایی، روش تدوین یا ساخت و تدارک) یک طرح یا پروژه منجر شود.طرح درس/Lesson Plan: برنامه‌ریزی و سازمان دادن به مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که معلم در رابطه با هدف‌های آموزشی، محتوای درسی و توانایی‌های دانش‌آموزان برای یک زمان مشخص تدوین می‌کند.
به عبارت دیگر، طرح درس سند راهنمای آموزشی، شامل فهرستی از مراحل آموزش، تاریخ و روش آموزش، وسایل کمک آموزشی، زمان و مدت آموزش است که برای کمک به تدوین آموزش، ثبت آموزش‌های ارائه شده و کمک به مربیان آینده، نظام بخشیدن به فرآیند و رسیدن به هدف‌های آموزشی آن درس یا موضوع تدوین شده، انجام می‎شود. مزیت طرح درس این است که آموزش دهنده فعالیت‌های ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی پس از دیگری در مراحل و زمان‌های مشخّص و به شیوه‌ای منطقی پیش می‌برد.
طرح درس به‌عنوان نقشه‌ای برای اجرای آموزش، باید انعطاف داشته باشد تا در صورت بروز مشکلی خاص در طی فرآیند آموزش، طرح موضوعات جدید یا تفاوت در نیازهای فراگیران، تغییر کند.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی.طرح درس روزانه/Daily Lesson Plan: پیش‌بینی مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که معلم برای تدریس و انجام وظایف آموزشی خود در یک جلسه درس باید انجام دهد.
در طرح درس، فعالیت‌های ضروری و مهم آموزشی به ترتیب و در زمان‌های مشخص تنظیم می‎شود و به کیفیت آموزش کمک خواهد کرد. اگر چه تدوین طرح درس برای معلمان تازه‌کار و دانشجویان تا حدودی وقت‌گیر و مشکل است، ولی به تدریج و پس از کسب تجربه و مهارت‌های لازم، تهیه آن آسان‌تر خواهد بود.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی برای یک روز.
طرح درس سالانه/Yearly Lesson Plan: نوعی طرح درس که از تقسیم محتوای یک ماده درسی در یک دوره معین (یک سال‌تحصیلی) به مراحل و گام‌های مناسب و مشخص بر اساس هدف‌های کلی و رسیدن به نتایج تعیین شده آموزشی آماده می‎شود.مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی برای یک سال.طرح‌های تشویقی/Incentive Plans: تعیین میزان پرداخت پاداش بر مبنای کارایی و عملکرد کارکنان؛ مانند طرح کارانه.
طرح‌هایی برای ایجاد انگیزه و رغبت در کارکنان.طرح‌های عمرانی/Construction Plans: مجموعه عملیات و خدمات مشخّصی که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی یا اجتماعی که طی مدت مشخص و با اعتبار معین توسط دستگاه اجرایی انجام می‎شود و برای تحقق بخشیدن به اهداف برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت، شامل هزینه‌های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعات و اجرا و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) تأمین و تخصیص داده می‎شود.
مربوط به عمران و عملیات عمرانی.

کلمات کلیدی:
▫ plan ▫ شغل ▫ طراحی ▫ فرآیند ▫ فنی ▫ مشخ 
کد خبر: 932171  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری فارس
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اجتماعي

وضعیت ترافیک محور کرج چالوس اعلام شد مرور نیوز  ۳۱ دقیقه پیش

وضعیت ترافیک محور کرج چالوس اعلام شدبه گزارش مرور نیوز، پلیس راهور ناجا وضعیت ترافیکی امروز پنج شنبه 31 خرداد را اعلام کرد. بنا بر اعلام پلیس راه راهور ناجا در محورهای کرج - چالوس (محدوده هزارچم) و محور فیروزکوه (محدوده طالع رودبار) مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده است. همچنین ترافیک نیمه سنگین در مسیر جنوب به...

نجات ۲۵ نفر از میان دود و آتش چند ثانیه  ۳۲ دقیقه پیش

نجات ۲۵ نفر از میان دود و آتشآتش سوزی در پاساژ قدیمی‌موجب محبوس شدن ۲۵ نفر در میان دود و حرارت شده بود که افراد گرفتار شده با تلاش همه جانبه آتش نشانان نجات یافتند. ساعت 21:29 سه شنبه وقوع یک آتش سوزی در خیابان امیرکبیر تهران رخ داد که بلافاصله پس از تماس شهروندان با سامانه 125، نیروهای شش ایستگاه آتش نشانی به همراه 2 دستگاه نردبان...

مرد گل فروش مظنون به قتل زن جوان چند ثانیه  ۳۲ دقیقه پیش

مرد گل فروش مظنون به قتل زن جوانمرد گل فروشی که به اتهام مرگ مرموز زن جوانی بازداشت شده است ماجرا را شرح داد. بهمن سال گذشته بود که قاضی محسن مدیر روستا، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی مأموران پلیس از کشف جسد زن جوانی در حوالی منطقه سر آسیاب در جنوب شرقی تهران با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس...

یک هفته و چند چهره؛ کمپین کریمی و ممنوعیت آزاده صمدی ستاره ها  ۳۴ دقیقه پیش

یک هفته و چند چهره؛ کمپین کریمی و ممنوعیت آزاده صمدی به گزارش ستاره ها به نقل از برترین ها : شاید تصمیم بگیریم که چند چهره را طی هفته و به صورت تک چهره منتشر کنیم، به جای یک چند چهره با سه یا چهار سوژه، دو یا سه تک چهره به فاصله‌ای کم از وقوع رخدادها منتشر شود، نظرات شما تاثیر بسزایی در این تصمیم دارد. علی کریمی یا (تکنیکی هفته) طی روز‌های...

حضور خانواده‌ها در ورزشگاه با دستور رئیس‌جمهور ایلنا  ۳۷ دقیقه پیش

حضور خانواده‌ها در ورزشگاه با دستور رئیس‌جمهوربه گزارش ایلنا، معصومه ابتکار در دو پست در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی ضمن اشاره به دستور رئیس جمهور برای حضور خانواده‌ها در ورزشگاه، نوشت: دستور شخص رییس جمهور منجر به بازگشایی درب ورزشگاه آزادی شد. او همچنین در صفحه توئیتر خود بر  ادامه این روند ابراز امیدواری کرد و افزود:...

بلوکه شدن طرح‌های شورای عالی استان‌ها در مجلس ایلنا  ۳۷ دقیقه پیش

بلوکه شدن طرح‌های شورای عالی استان‌ها در مجلسبه گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری (رئیس شورای عالی استان‌ها) در جریان ششمین جلسه شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه مجلس و شورای شهر از حیث کارکردی ماموریت مشابهی دارند به اظهارات دیروز مقام معظم رهبری درخصوص مجلس اشاره کرده و افزود: مساله کنونی فراروی مجلس و شورای عالی عدم هماهنگی و ارتباط...

شهردار تهران: فروش تراکم منبع درآمد است؛ باید ادامه یابد تسنیم  ۴۴ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی افشانی در حاشیه برگزاری ششمین اجلاس شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش می‌شود مسئله ساختمان شورای عالی استان‌ها در سال‌جاری با همکاری شهرداری و وزارت کشور حل شود.وی درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: این موضوع به عنوان...

دستگیری عامل اصلی شهادت 36 مأمور ناجا در حادثه گورناک پس از 19 سال تسنیم  ۴۴ دقیقه پیش

سردار مسعود زاهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم با اعلام خبر دستگیری یکی از عناصر اصلی حادثه گورناک در سیستان و بلوچستان گفت: این فرد، عامل اصلی این جنایت بود که زنده دستگیر شده است.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: این فرد به دنبال اقدامات اطلاعاتی پیچیده توسط مأموران پلیس...

تفاهم نامه مشترک بین کانونهای مساجد و جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی امضاء می شود شبستان  ۴۶ دقیقه پیش

تفاهم نامه مشترک بین کانونهای مساجد و جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی امضاء می شودبه گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند،‌ حجت الاسلام ابراهیم سبزه کار مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی به همراه جمعی از کارشناسان این نهاد امروز (۳۱ خرداد) با محمدرحیم شهریاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان دیدار و گفتگو کرد.   حجت الاسلام سبزه کار در این جلسه با...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده