تعداد بازدید: ۱۹
تاريخ انتشار: چهارشنبه،۱۳ دی ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۴:۰۷
هنوز به اندیشه و عمل اهل بیت (علیهم السلام) نرسیده ایم
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺷﺒﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، ﺁﯾﺖ ﷲ ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ (13 دی) در نشست شورای اطلاع ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﯿﺎﺕ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺭﺳﻮﻝ ﺍﮐﺮﻡ(صلی الله علیه و آله) در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (علیهم السلام) ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ (ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.   ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (علیهم ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.
  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.   ﺁﯾﺖ ﷲ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺎﮎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﻋﻤﻞ، ﺍﺧﻼﻕ، ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
  ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ.   ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.


کد خبر: 953210  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شبستان
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای فرهنگي

امیر جدیدی بازیگر نقش جهان پهلوان تختی شد شبکه ایران  ۱۶ دقیقه پیش

ایران آنلاین /فیلم سینمایی«غلامرضا تختی» به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه‌کنندگی سعید ملکان با دریافت پروانه ساخت و تکمیل عوامل پشت صحنه وارد مرحله پیش تولید شد. امیر جدیدی نخستین بازیگری است که حضورش در این فیلم سینمایی قطعی شده است. او نقش غلامرضا تختی را ایفا خواهد کرد و دیگر بازیگران...

بررسی ویژگی‌های ترجمه و تفسیر مطلوب/ اولین مفسران اسلام خبرگزاری فارس  ۳۳ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار قرآنی خبرگزاری فارس؛ سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی نمایشگاه بین‌المللی قرآن با عنوان «مرز میان تفسیر و ترجمه» با سخنرانی احد فرامرز قراملکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام سیدرضا مودب عضو هیئت علمی دانشگاه قم و سیدهدایت‌الله جلیلی عضو هیئت...

امیر جدیدی «تختی» می‌شود خبرگزاری فارس  ۳۳ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار فارس، فیلم سینمایی«غلامرضا تختی» به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه‌کنندگی سعید ملکان با دریافت پروانه ساخت و تکمیل عوامل پشت صحنه وارد مرحله پیش تولید شد. همچنین امیر جدیدی نخستین بازیگری است که حضورش در این فیلم سینمایی قطعی شده و نقش «غلامرضا تختی»را ایفا خواهد کرد. گفتنی است؛ بهرام...

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان مرور نیوز  ۱ ساعت پیش

دعای روز نهم ماه مبارک رمضانبه گزارش مرور نیوز، در دعای روز نهم ماه مبارک رمضان آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم   اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی فِیهِ نَصِیبا مِنْ رَحْمَتِکَ الْوَاسِعَةِ وَ اهْدِنِی فِیهِ لِبَرَاهِینِکَ السَّاطِعَةِ وَ خُذْ بِنَاصِیَتِی إِلَى مَرْضَاتِکَ الْجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِکَ یَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِینَ خدایا...

یک نویسنده از اوضاع نامساعد رادیو پرده‌برداری کرد خبرگزاری برنا  ۱ ساعت پیش

یک نویسنده از اوضاع نامساعد رادیو پرده‌برداری کرد ایوب آقاخانی خودش را چگونه تعریف می کند، رزومه ات پر است از نویسندگی، بازیگری و کارگردانی، البته خب سال های زیادی است در عرصه تئاتر حضور داری اما به نظر خودت بیشتر نویسنده ای کارگردانی یا بازیگر؟  من همیشه این را همه جا گفته ام، در واقع پاسخ تازه ای به یک سوال قدیمی...

مورگان فریمن متهم به آزار جنسی شد آفتاب نیوز  ۱ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : در پی انتشار اخباری متعدد از رسوایی جنسی در هالیوود این بار نوبت به مورگان فریمن یکی از بازیگران سرشناس رسیده است. در تازه ترین اخبار اعلام شده است هشت زن از این چهره سرشناس بازیگری به اتهام سوء استفاده جنسی طرح شکایت کرده اند.البته این شکایت خیلی زود با واکنش فریمن مواجه شد و او با انتشار...

متهم سرشناس فساد اخلاقی در هالیوودی امروز دستگیر می‌شود آفتاب نیوز  ۱ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : گفته شده مقامات قضایی منهتن امروز جمعه هاروی واینستین را حداقل به دلیل اثبات یک جرم سوء‌استفاده و آزار جنسی دستگیر می‌کنند. برمبنای گزارشی که نیویورک تایمز و نیویورک دیلی منتشر کرده‌اند این مورد به ادعای لوچیا اوانز درباره سوء‌استفاده جنسی از وی در سال ۲۰۰۴ باز می‌گردد.وکیل واینستین از...

مجری تلویزیون در خاک آرمید+عکس خبرگزاری فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، مراسم تشییع پیکر مرحوم سیدمصطفی موسوی، مجری و مدیحه‌سرای برنامه‌های معارفی رسانه ملی صبح امروز جمعه ٤ خردادماه از مقابل مسجد بلال برگزار شد و پس از انتقال به بهشت زهرا، در قطعه 88 (هنرمندان) آرمید. زنده‌یاد موسوی متولد 1340 اهواز و فارغ‌التحصیل فوق لیسانس...

اجرای طرح با کتاب تا کپر با همکاری ماهنامه قلک ایلنا  ۲ ساعت پیش

اجرای طرح با کتاب تا کپر با همکاری ماهنامه قلک به گزارش ایلنا، ماهنامه قلک در راستای مسئولیت اجتماعی خود و در حوزه تخصصی کودکان تصمیم به راه اندازی کمپینی گرفته است که با جمع آوری کمک‌های مردمی و استفاده از پتانسیل‌های خود 2500 جلد کتاب برای کودکان کپرنشین سیستان و بلوچستان ارسال کند. ماهنامه قلک اولین ماهنامه آموزش مهارت‌های اقتصادی...

بازدید مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از پشت صحنه "سونامی" ایلنا  ۲ ساعت پیش

بازدید مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از پشت صحنه "سونامی" به گزارش ایلنا،مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در این بازدید تنوع ژانر در سینما و تولید فیلم‌های ورزشی را مهم قلمداد کرد و گفت: فیلم‌هایی که با موضوعات ورزشی تولید و اکران می‌شود، دارای مخاطبان فراوانی خصوصاً بین جوانان می‌باشد و لذا یکی از اولویت‌های مهم بنیاد سینمایی فارابی...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده