تعداد بازدید: ۸
تاريخ انتشار: چهارشنبه،۱۳ دی ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۴:۰۷
هنوز به اندیشه و عمل اهل بیت (علیهم السلام) نرسیده ایم
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺷﺒﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، ﺁﯾﺖ ﷲ ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ (13 دی) در نشست شورای اطلاع ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﯿﺎﺕ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺭﺳﻮﻝ ﺍﮐﺮﻡ(صلی الله علیه و آله) در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (علیهم السلام) ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ (ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.   ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (علیهم ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.
  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.   ﺁﯾﺖ ﷲ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺎﮎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﻋﻤﻞ، ﺍﺧﻼﻕ، ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
  ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ.   ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.


کد خبر: 953210  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شبستان
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای فرهنگي

محمود دولت‌آبادی: آقایان با خودشان فکر کنند با ادبیات ۵۰ ساله و نویسندگان ما چه کردند/ برای... آفتاب نیوز  ۳۰ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : محمود دولت‌آبادی شب گذشته (شنبه 30 دی‌ماه) در اکران خصوصی فیلم سینمایی "پل خواب" به کارگردانی اکتای براهنی با اشاره به وضعیت امروز ادبیات گفت: اگر زمانی می‌شنیدیم که رضا براهنی شعری چاپ کرده است، می‌دویدیم تا آن شعر را زود‌تر بخوانیم یا اگر می‌گفتند هوشنگ گلشیری و بهرام صادقی جایی قرار...

اعتراض شدید مهناز افشار به برخورد مجرمانه با کودکان بروجردی شبکه ایران  ۳۵ دقیقه پیش

ایران آنلاین /در پی انتشار تصاویر کودکان کار شهرستان بروجرد در کانال رسمی شهرداری این شهر و برخورد مجرمانه با این کودکان، مهناز افشار به معصومه ابتکار نامه نوشت. متن نامه مهناز افشار به این شرح است: سرکار خانم ابتکار معاون محترم رییس جمهور در امور زنان و خانواده چند روز پیش مصاحبه‌ای از قول...

اعلام نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی» سی و پنجمین جایزه کتاب شبکه ایران  ۳۵ دقیقه پیش

ایران آنلاین /به گزارش خانه کتاب، در بخش «فلسفه غرب» از مجموع 56 اثر راه یافته به مرحله اول داوری، 5 کتاب «تاریخ خرد ایونی، تالیف شروین وکیلی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی»، «نوشتار و تفاوت، تالیف ژاک دریدا، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی»، «تاریخ...

تقدیر دو نماینده مجلس از معاون صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی میراث آریا  ۳۷ دقیقه پیش

به‌گزارش میراث‌آریا، شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی و علی وقف‌چی نماینده مردم زنجان و رئیس فراکسیون فرش و صنایع‌دستی مجلس، در این لوح تقدیر ضمن تشکر از بهمن نامور‌مطلق معاون صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی...

منطقه ویژه گردشگری در کانون‌های عشایر ایلام ایجاد می‌شود میراث آریا  ۳۷ دقیقه پیش

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایلام، عبدالمالک شنبه‌زاده مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایلام امروز یکشنبه ۱ بهمن ۹۶ با اعلام این خبر گفت: «یکی از...

سیما تیرانداز به «کاتیوشا» پیوست خبرگزاری فارس  ۵۲ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری فارس، «کاتیوشا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی عطشانی فیلمی در ژانر کمدی است که فیلمنامه آن مدتی پیش توسط مهدی علی میرزایی بر اساس طرحی از خشایار الوند نوشته شده است. علاوه بر سیما تیرانداز تاکنون حضور هنرمندانی همچون ارژنگ امیرفضلی، لیلا اوتادی و قاسم زارع در این فیلم قطعی شده است....

قدر حیاط و خانه‌ی شاعر؟!/ قدر حیاتش را نمی‌دانند! خبرگزاری فارس  ۵۲ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری فارس، به بهانه خبر در معرض فروش قرار گرفتن خانه نیما یوشیج پدر شعر نو ایران، افشین علا در شعری به این موضوع واکنش نشان داده است. تا زنده‌ایم از ما گریزانند از شعر، از شاعر چه می‌دانند؟   با خود می‌اندیشند بیکاریم امثال ما هر سو فراوانند   دور مدیران و مریدان است اهل خرد بیرون...

معرفی هیأت داوران بخش مسابقه تبلیغات جشنواره فیلم فجر ایلنا  ۱ ساعت پیش

معرفی هیأت داوران بخش مسابقه تبلیغات جشنواره فیلم فجربه گزارش ایلنا، ابراهیم حقیقی، طا‌ها ذاکر، سیف‌الله صمدیان، سپیده عبدالوهاب و میثم مولایی آثار بخش مسابقه تبلیغات سی و ششمین جشنواره فیلم فجر را داوری خواهند کرد. در این دوره از جشنواره، ابراهیم حقیقی (طراح و گرافیست)، طا‌ها ذاکر (طراح و گرافیست)، سیف‌الله صمدیان (عکاس و مستندساز)،...

اعتراض شدید مهناز افشار به دولت به دلیل بدرفتاری با کودکان کار ایلنا  ۱ ساعت پیش

اعتراض شدید مهناز افشار به دولت به دلیل بدرفتاری با کودکان کار به گزارش ایلنا، در پی انتشار تصاویر کودکان کار شهرستان بروجرد در کانال رسمی شهرداری این شهر و برخورد مجرمانه با این کودکان که اسباب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی را فراهم کرد، مهناز افشار (بازیگر و سخنگوی پویش بدسرپرست تنها‌تر است) در نامه‌ای سرگشاده از معصومه ابتکار (معاون رییس جمهور...

شماره جديد فصلنامه نقد كتاب «فقه و حقوق» در پيشخوان كتابفروشي ها شبستان  ۱ ساعت پیش

شماره جديد فصلنامه نقد كتاب «فقه و حقوق» در پيشخوان كتابفروشي هابه گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومي موسسه خانه كتاب، شماره نهم و دهم اين فصلنامه در شش بخش با عنوان‌هاي «نقد مكتوب»، «نقد ويرايش»، «نقد شفاهي»، «گوناگون»، «عربي» و «انگليسي» از سوي خانه كتاب راهي بازار نشر شده است.   حجت...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده