تعداد بازدید: ۲۰
تاريخ انتشار: چهارشنبه،۱۳ دی ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۴:۰۷
هنوز به اندیشه و عمل اهل بیت (علیهم السلام) نرسیده ایم
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺷﺒﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، ﺁﯾﺖ ﷲ ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ (13 دی) در نشست شورای اطلاع ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﯿﺎﺕ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺭﺳﻮﻝ ﺍﮐﺮﻡ(صلی الله علیه و آله) در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (علیهم السلام) ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ (ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.   ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (علیهم ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.
  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.   ﺁﯾﺖ ﷲ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺎﮎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﻋﻤﻞ، ﺍﺧﻼﻕ، ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
  ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ.   ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.


کد خبر: 953210  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شبستان
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای فرهنگي

مدیران پایگاه‌های جهانی بم، شاهزاده ماهان و منظر فرهنگی میمند تغییر کردند ایلنا  ۴۱ دقیقه پیش

مدیران پایگاه‌های جهانی بم، شاهزاده ماهان و منظر فرهنگی میمند تغییر کردندبه گزارش ایلنا، «فرهاد عزیزی زلانی» مدیرکل امور پایگاه‌ها با اعلام خبر تغییر مدیران پایگاه‌های جهانی بم، شاهزاده ماهان و منظر فرهنگی میمند در استان کرمان گفت: مدیران جدید پایگاه‌های جهانی بم، منظر فرهنگی میمند و باغ شاهزاده ماهان دراستان کرمان از سوی دفتر امور پایگاه‌ها...

دف‌نوازان جوان به نیاوران آمدند ایلنا  ۴۱ دقیقه پیش

دف‌نوازان جوان به نیاوران آمدندبه گزارش ایلنا، سومین روز از دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، روز گذشته چهارشنبه 24 مرداد با هنرنمایی دف‌نوازان، در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. در این روز بخش نواحی به سراغ ساز دف رفت و شرکت‌کنندگان راه‌یافته به مرحله نهایی با هم در مقابل هیات دورانی متشکل از مسعود حبیبی، سید عطاالله...

سه انتصاب جدید در حوزه هنری انقلاب اسلامی کرمانشاه شبستان  ۴۹ دقیقه پیش

سه انتصاب جدید در حوزه هنری انقلاب اسلامی کرمانشاهبه گزارش خبرگزاری شبستان از کرمانشاه، آیین تکریم و معارفه رئیس امور سینمایی استان کرمانشاه با حضور مسئولان دستگاه های مختلف اجرایی در سالن جلسات حوزه هنری کرمانشاه برگزار شد. در این نشست با تقدیر از زحمات 6 ساله احسان  مظفری رئیس پیشین امور سینمایی استان، در حکمی از سوی محمود کاظمی مدیرعامل موسسه...

شب باشکوه شجریان و پورناظری با اجرای زنده «ایران من» در تالار وحدت شبستان  ۴۹ دقیقه پیش

شب باشکوه شجریان و پورناظری با اجرای زنده «ایران من» در تالار وحدتبه گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، مراسم رونمایی از آلبوم "ایران من" شامگاه چهارشنبه ۲۴ مرداد در تالار وحدت برگزار شد. این مراسم با استقبال گسترده علاقمندان به موسیقی در تالار وحدت همراه بود؛ در کنار علاقمندان چهره های فرهنگی و هنری چون حمید نعمت الله، کیخسرو پور ناظری،الهام...

بدو رستم بدو به استرالیا و ایتالیا! خبرگزاری برنا  ۱ ساعت پیش

بدو رستم بدو به استرالیا و ایتالیا! به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ انیمیشن «بدو رستم بدو» به کارگردانی حسین ملایمی برای حضور در ۲ جشنواره خارجی انتخاب شد. این انیمیشن در هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه visioni corte  ایتالیا از میان ۱۰۳۲ اثر از ۵۵ کشور به مرحله فینال رسیده است. این...

فیلم های پیشتاز در رقابت تابستانی سینمای ایران شبکه ایران  ۱ ساعت پیش

ایران آنلاین / مرورگر شما از این فرمت پشتیبانی نمی کند ...

«جرات داشته باش» به چاپ دوم رسید خبرگزاری فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، فردیک فانژه استاد دانشگاه و روان درمانگر مشهور فرانسوی است که در این کتاب از تجربیات بالینی خودش در رابطه با مراجعانش که مشکل کمبود اعتماد به نفس داشته اند، نوشته است. این کتاب سعی دارد با زبانی ساده و کاربردی راه های افزایش اعتماد به نفس را به مخاطبان خود...

سفیر کشور بزرگترین ذخایر نفتی جهان در رسانه ملی خبرگزاری برنا  ۲ ساعت پیش

سفیر کشور بزرگترین ذخایر نفتی جهان در رسانه ملی به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ سفیر ونزوئلا در ایران در این برنامه پیرامون موضوعاتی مانند بحران های ارزی و اقتصادی ونزوئلا، مبارزات ونزوئلا با سیاست های ایالات متحده امریکا، کالاهای مورد نیاز ونزوئلا برای صادرات ایران به این کشور و.... به گفتگو می نشیند. برنامه " سفیران"...

بدو رستم برو به اترالیا و ایتالیا! خبرگزاری برنا  ۲ ساعت پیش

بدو رستم برو به اترالیا و ایتالیا! به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ انیمیشن «بدو رستم بدو» به کارگردانی حسین ملایمی برای حضور در ۲ جشنواره خارجی انتخاب شد. این انیمیشن در هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه visioni corte  ایتالیا از میان ۱۰۳۲ اثر از ۵۵ کشور به مرحله فینال رسیده است. این...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده