تعداد بازدید: ۵۶
تاريخ انتشار: چهارشنبه،۱۳ دی ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۲۱:۲۰
مادرم بعضی شب ها دور از چشم همسرش به خانه همسایه می رفت و ...
به گزارش گروه حوادث خبرگزاری برنا، دیگر نمی توانستم کتک های پدرم را تحمل کنم از روزی که مادرم را از دست دادم حتی یک روز هم طعم خوشبختی را نچشیدم آخرین بار برای آن که از کتک های پدر و نامادری ام فرار کنم به طور پنهانی به خانه مادربزرگم گریختم اما پدرم مرا پیدا کرد و باز هم ... دیگر نمی توانستم کتک های پدرم را تحمل کنم از روزی که مادرم را از دست دادم حتی یک روز هم طعم خوشبختی را نچشیدم آخرین بار برای آن که از کتک های پدر و نامادری ام فرار کنم به طور پنهانی به خانه مادربزرگم گریختم اما پدرم مرا پیدا کرد و باز هم .
.. دختر 12 ساله که از شدت سرما می لرزید و ترس سراسر وجودش را فرا گرفته بود وارد اتاق مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری پنجتن مشهد شد او در حالی که گویی پناهگاه امنی یافته است اشک هایش را با گوشه آستینش پاک کرد و با نشان دادن آثار باقی مانده از کتک کاری های روی صورتش به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: 12 سال قبل در خانواده ای فقیر و بی بضاعت متولد شدم.
هنوز صدای وحشتناک و دلخراش پدرم در گوشم می پیچد و اشک های غریبانه مادرم در برابر نگاهم قرار می گیرد. از دوران کودکی جز بساط مواد مخدرپدرم و ناله های دردناک مادرم چیز زیادی در خاطرم نمانده است وقتی گریه و شیون های مادرم به پایان می رسید او مرا در آغوش پر از مهرش می فشرد و برای آن که چشمان مرا اشکبار نبیند، می گفت: پدرت معتاد است او وقتی خمار می شود از این کارها می کند و مرا کتک می زند.
با آن که معنی کلمه معتاد را نمی دانستم اما از آدم های معتاد متنفر بودم و هر وقت می شنیدم کسی معتاد است دیگر می ترسیدم حتی از کنار او عبور کنم در همین شرایط مادرم برای آن که هزینه های زندگی ما را تامین کند از پیرزنی که در همسایگی ما بود پرستاری می کرد مادرم برای آن که پول بیشتری بگیرد گاهی شب ها را نیز دور از چشم پدرم در منزل پیرزن می خوابید و من از تنهایی غصه می خوردم.
به همین دلیل عروسک های پارچه ای را که مادرم برایم دوخته بود در آغوش می گرفتم تا در کنار آن ها از تاریکی و تنهایی نترسم. وقتی هفت ساله شدم با خوشحالی در مدرسه ثبت نام کردم اما یک شب که مادرم خانه آن پیرزن بود و من با عروسک هایم خوابیده بودم مادرم به سراغم نیامد تا مرا برای رفتن به مدرسه آماده کند آن روز صبح وقتی با سر و صدای دیگران از خواب بیدار شدم شنیدم که می گفتند مادرش در خانه همسایه دچار گازگرفتگی شده است از آن روز به بعد دیگر مادرم را ندیدم ولی تصمیم گرفتم درسم را بخوانم تا دکتر شوم و پیرزن های بیمار را خوب کنم که مادر هیچ کس برای پرستاری از پیرزن های بیمار از پیشش نرود.
ولی این فقط یک آرزو بود چرا که پدرم یک سال بعد از مرگ مادرم با زن دیگری ازدواج کرد و من بیشتر از گذشته تنها شدم. هر شب عروسک های پارچه ای ام را در آغوش می گرفتم و آن ها را به یاد مادرم می بوسیدم. با آن که من کاری به مادر جدیدم نداشتم اما او با من بدرفتاری می کرد و به هر بهانه ای کتکم می زد و می دانستم اگر اعتراض کنم شب هم باید کتک های پدرم را تحمل کنم با این حال پدرم از یک سال قبل دیگر نگذاشت به مدرسه بروم و من از پشت پنجره به دوستانم که با لباس های فرم، به مدرسه می رفتند فقط نگاه می کردم.
آخرین بار وقتی نامادری ام مرا کتک زد به خانه مادربزرگم فرار کرم ولی پدرم مرا به خانه بازگرداند و دوباره کتکم زد. حرف مادرم را به یاد آوردم که گفت: اگر گم شدی نزد پلیس برو من هم پنهانی به کلانتری آمدم. شایان ذکر است این کودک تحویل اورژانس اجتماعی بهزیستی شد و ... دختر 12 ساله که از شدت سرما می لرزید و ترس سراسر وجودش را فرا گرفته بود وارد اتاق مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری پنجتن مشهد شد او در حالی که گویی پناهگاه امنی یافته است اشک هایش را با گوشه آستینش پاک کرد و با نشان دادن آثار باقی مانده از کتک کاری های روی صورتش به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: 12 سال قبل در خانواده ای فقیر و بی بضاعت متولد شدم.
هنوز صدای وحشتناک و دلخراش پدرم در گوشم می پیچد و اشک های غریبانه مادرم در برابر نگاهم قرار می گیرد. از دوران کودکی جز بساط مواد مخدرپدرم و ناله های دردناک مادرم چیز زیادی در خاطرم نمانده است وقتی گریه و شیون های مادرم به پایان می رسید او مرا در آغوش پر از مهرش می فشرد و برای آن که چشمان مرا اشکبار نبیند، می گفت: پدرت معتاد است او وقتی خمار می شود از این کارها می کند و مرا کتک می زند.
با آن که معنی کلمه معتاد را نمی دانستم اما از آدم های معتاد متنفر بودم و هر وقت می شنیدم کسی معتاد است دیگر می ترسیدم حتی از کنار او عبور کنم در همین شرایط مادرم برای آن که هزینه های زندگی ما را تامین کند از پیرزنی که در همسایگی ما بود پرستاری می کرد مادرم برای آن که پول بیشتری بگیرد گاهی شب ها را نیز دور از چشم پدرم در منزل پیرزن می خوابید و من از تنهایی غصه می خوردم.
به همین دلیل عروسک های پارچه ای را که مادرم برایم دوخته بود در آغوش می گرفتم تا در کنار آن ها از تاریکی و تنهایی نترسم. وقتی هفت ساله شدم با خوشحالی در مدرسه ثبت نام کردم اما یک شب که مادرم خانه آن پیرزن بود و من با عروسک هایم خوابیده بودم مادرم به سراغم نیامد تا مرا برای رفتن به مدرسه آماده کند آن روز صبح وقتی با سر و صدای دیگران از خواب بیدار شدم شنیدم که می گفتند مادرش در خانه همسایه دچار گازگرفتگی شده است از آن روز به بعد دیگر مادرم را ندیدم ولی تصمیم گرفتم درسم را بخوانم تا دکتر شوم و پیرزن های بیمار را خوب کنم که مادر هیچ کس برای پرستاری از پیرزن های بیمار از پیشش نرود.
ولی این فقط یک آرزو بود چرا که پدرم یک سال بعد از مرگ مادرم با زن دیگری ازدواج کرد و من بیشتر از گذشته تنها شدم. هر شب عروسک های پارچه ای ام را در آغوش می گرفتم و آن ها را به یاد مادرم می بوسیدم. با آن که من کاری به مادر جدیدم نداشتم اما او با من بدرفتاری می کرد و به هر بهانه ای کتکم می زد و می دانستم اگر اعتراض کنم شب هم باید کتک های پدرم را تحمل کنم با این حال پدرم از یک سال قبل دیگر نگذاشت به مدرسه بروم و من از پشت پنجره به دوستانم که با لباس های فرم، به مدرسه می رفتند فقط نگاه می کردم.
آخرین بار وقتی نامادری ام مرا کتک زد به خانه مادربزرگم فرار کرم ولی پدرم مرا به خانه بازگرداند و دوباره کتکم زد. حرف مادرم را به یاد آوردم که گفت: اگر گم شدی نزد پلیس برو من هم پنهانی به کلانتری آمدم. شایان ذکر است این کودک تحویل اورژانس اجتماعی بهزیستی شد و ...

کلمات کلیدی:
▫ آغوش ▫ اجتماعی ▫ اشک ▫ تحمل کنم ▫ ترس ▫ خواب ▫ سال قبل ▫ عروسک ▫ گرفتم ▫ مادرم ▫ مدرسه ▫ معتاد ▫ کتک ▫ کلانتری ▫ دیگر نمی توانستم کتک ▫ نمی توانستم کتک های ▫ توانستم کتک های پدرم ▫ نچشیدم آخرین بار برای ▫ خانه مادربزرگم گریختم اما ▫ فرا گرفته بود وارد ▫ گرفته بود وارد اتاق ▫ بود وارد اتاق مشاور ▫ مددکار اجتماعی کلانتری پنجتن ▫ اجتماعی کلانتری پنجتن مشهد ▫ گویی پناهگاه امنی یافته ▫ پناهگاه امنی یافته است ▫ امنی یافته است اشک ▫ یافته است اشک هایش ▫ نشان دادن آثار باقی ▫ دادن آثار باقی مانده ▫ پول بیشتری بگیرد گاهی ▫ مدرسه ثبت نام کردم ▫ همسایه دچار گازگرفتگی شده ▫ شدی نزد پلیس برو ▫ دست دادم حتی ▫ مرا پیدا کرد ▫ ترس سراسر وجودش ▫ گوشه آستینش پاک ▫ بضاعت متولد شدم ▫ هنوز صدای وحشتناک ▫ برابر نگاهم قرار ▫ بساط مواد مخدرپدرم ▫ ندیدم ولی تصمیم ▫ کودک تحویل اورژانس 
کد خبر: 953733  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری برنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اجتماعي

برگزاری اولین همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 روزنامه جوان  ۳۹ دقیقه پیش

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، سهیلا صادق زاده شهردار منطقه با اشاره به نامگذاری سوم اردیبهشت سالروز بزرگداشت شیخ بهایی به عنوان روز معمار، ضمن تبریک به تمامی معماران پرتلاش و ساعی گفت: توجه مدیریت شهری به ظرفیت‌های معماری موجب اعتلای کیفیت ساخت و ساز، زیبایی منظرشهری و ارزش افزوده ساختمان...

یکی از اعضای شورای شهر مشهد بازداشت شد ستاره ها  ۴۱ دقیقه پیش

معاون دادستان خراسان‌رضوی گفت: یکی از اعضای شورای شهر مشهد بازداشت شد. قاضی حسن حیدری در گفت‌وگو با تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: یکی از اعضای شورای شهر مشهد امروز بازداشت شد. معاون دادستان خراسان‌رضوی گفت: مسائل مالی و اعمال نفوذ علت این دستگیری بوده است.  

برف در سیلوانای ارومیه موجب مرگ یک نفر شد ستاره ها  ۴۱ دقیقه پیش

به گزارش ستاره ها به نقل از خبرگزاری مهر: برف در سیلوانای شهرستان ارومیه منجر به مفقود شدن چند نفر و مرگ یک تن از آن‌ها شد. این افراد که برای تهیه سبزی و گشت و گذار روز گذشته یکشنبه به دامان طبیعت رفته بودند، بارش ناگهانی برف و سرمازدگی مانع عبور آنان از منطقه شد. یکی از همراهان این افراد...

افتتاح ۹ پاسگاه محیط‌بانی تا پایان سال جاری ایلنا  ۴۴ دقیقه پیش

افتتاح ۹ پاسگاه محیط‌بانی تا پایان سال جاریبه گزارش ایلنا، کیومرث کلانتری امروز در دیدار با کارکنان اداره کل محیط زیست استان تهران و مراسم تجلیل و تقدیر از بازنشستگان با اشاره به شعار امسال (حمایت از کالای ایرانی) گفت: بر همین اساس در سال جدید ما باید ضمن حفظ و صیانت از محیط زیست به تولید ملی و توسعه کشور کمک کنیم و این موضوع وظیفه ما را سنگین‌تر...

مرعشی از کاندیداتوری شهرداری تهران انصراف داد + عکس ایلنا  ۴۴ دقیقه پیش

مرعشی از کاندیداتوری شهرداری تهران انصراف داد + عکسبه گزارش ایلنا، متن پیام سیدحسین مرعشی به محسن هاشمی به شرح زیر است:  جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران باسلام ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی و اعضای محترم شورای شهر تهران و با تشکر از محبت ایشان نسبت به این جانب برای تصدی شهرداری تهران، خواهشمند است انصراف این...

خراسان شمالی کمترین زندانی غیرعمد را دارد تسنیم  ۵۱ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی در بازدید از زندان مرکزی بجنورد اظهار کرد: هم‌اکنون 12 هزار و 76 محبوس غیرعمد در بند حضور دارند که سهم استان خراسان شمالی تنها 85 زندانی است.وی با اشاره به کمک‌های معنوی و مادی رهبر معظم انقلاب یادآور شد: با تخصیص...

خبرنگار هتاک روزنامه جهان صنعت تحت تعقیب قرار گرفت تسنیم  ۵۱ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فردی که در فضای مجازی به یکی از ائمه معصومین اهانت نموده بود تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نامبرده توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.انتهای پیام/

صنایع دستی به یک زن رسید خبرگزاری برنا  ۱ ساعت پیش

صنایع دستی به یک زن رسید به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، طی حکمی از سوی علی اصغر مونسان- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور شد. سرپرست دفتر صادرات، رئیس اداره ترویج معاونت صنایع دستی، مدیر برنامه­‌ریزی و نظارت واحد دور کاری، کارشناس مسئول...

انصراف بانک از حضور در فهرست کاندیداهای شهرداری تهران خبرگزاری برنا  ۱ ساعت پیش

انصراف بانک از حضور در فهرست کاندیداهای شهرداری تهران به گزارش گروه اجتماعی برنا به نقل از روابط عمومی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نامه مرتضی بانک خطاب به اعضاء محترم شورای شهر تهران آمده است: « با نهایت احترام و کمال تواضع از حسن اعتماد و نظر برخی نمایندگان شورای شهر مبنی بر پیشنهاد اینجانب به عنوان یکی از گزینه‌های...

حجت الاسلام عباسی: عالمان و اندیشمندان دینی از صلح جهانی توأم با عدالت دفاع کنند شفقنا  ۱ ساعت پیش

شفقنا-حجت الاسلام والمسلمین عباسی با بیان این که صلح بدون عدالت را  نمی توان در جهان محقق ساخت، گفت: امروز نهادهای بین المللی که به نام صلح و امنیت در دنیا شکل گرفته اند، به دلیل غلبه سیاست و معیارهای دو گانه، در برقراری صلح و عدل عاجز و ناکارآمدی ظاهر شدند.به گزارش شفقنا، سمینار...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده