تعداد بازدید: ۳۲
تاريخ انتشار: شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۲۰:۰۴
پیامبر بیت المال را چگونه اداره می‌کرد؟
به گزارش جام نیوز، اموالی که به دست رسول اکرم می رسید اگر حق جنگ جویان و یا فقیران و امثال آنها بود، در اسرع وقت بین آنها تقسیم می کرد.   غنیمت های جنگی را در همان میدان جنگ تقسیم می کرد، در جنگ خیبر بعد از انجام جنگ، دستور داد تا غنیمت ها را در همان جا گرد آورده و تقسیم کنند. گاهی صلاح مسلمانان در آن بود که بعد از خروج از میدان جنگ و در محل دیگر، غنیمت ها را تقسیم کنند.
نمونه اش جنگ بدر است که آن حضرت با نخستین اختلاف یاران خود در نحوه تقسیم غنیمت ها روبه رو شد، چرا که هر کسی خود را سزاوارتر از دیگری می دانست; کسانی که از جان پیامبر(ص) حفاظت کرده بودند عمل خود را مهم تر از عمل دیگری می دانستند و کسانی که در میدان جنگ بودند خود را بر دیگران در استحقاق غنیمت ها مقدم می پنداشتند.
در این وقت پیامبر خدا(ص) برای رفع اختلاف و عدم دو دستگی، تمام غنیمت ها را به عبدالله بن کعب سپرد و عده ای را مإمور نگهداری و حمل و نقل آن اموال نمود تا این که در نزدیکی مدینه آن ها را به طور مساوی بین رزمندگان تقسیم کرد. آخرین پولی که به دست آن حضرت رسید 000 / 800 درهم بود که از بحرین برای ایشان آوردند و آن حضرت از جای برنخاست تا این که همه آن اموال را بین مسلمانان تقسیم کرد.
*مساوات در تقسیم آن حضرت در تقسیم غنیمت ها و سایر اموال بیت المال، قانون عدل و انصاف را رعایت می کرد و به همه مردم به طور یکسان سهم می داد؛ امتیازات شخصی، قبیله ای، سنی، سبقت در قبول اسلام، شرکت در جنگ بدر، سفید و سیاه، آزاد و برده و امثال آن ها را در کسب سهم از اموال بیت المال، دخالت نمی داد. بدین وسیله، دیدگاه طبقاتی و مناسبات ستمگرانه ی برخاسته از آن را، باطل اعلام کرد و انسان ها را کنار هم و در یک صف متحد قرار داد.
سعد بن ابی وقاص در تقسیم غنائم بدر به پیامبر(ص) اعتراض کرد و گفت: آیا مرا که از اشراف بنی زهره ام، با این آبکش ها و باغبان های یثرب، یکسان می بینی؟ آن حضرت از شنیدن این سخن، سخت آزرده شد و فرمود: هدف من از این جنگ، حمایت از بیچارگان در برابر زورمندان است. من برای این برانگیخته شدم که تمام تبعیضات و امتیازات موهوم را ریشه کن سازم و تساوی در برابر حقوق را، در میان مردم جایگزین آن نمایم.
*محافظت از بیت المال پیامبر اکرم (ص) برای حفاظت از بیت المال خصوصا در جنبه احقاق حقوق و رعایت حریم آن توسط مردم، شیوه های تبلیغاتی و عملی مختلفی به کار می برد، از جمله: الف. ابلاغ آن حضرت برای آن که مردم حقوق بیت المال را رعایت کنند، آنان را با وظایف خود در خصوص بیت المال آشنا می کرد. گاه اصل حکم شرعی را ابلاغ می کرد و گاه تفصیل و جزئیات حکم شرعی را بیان می کرد.
و در بعضی اوقات با نامه نگاری به تعلیم احکام و وظائف مردم نسبت به بیت المال می پرداخت، مثل ارسال نامه به سوی سعد هذیم ـ والی جذام ـ که در آن احکام زکات تشریح شده و به مردم دستور داده شده است که زکات و خمس را به فرستاده آن حضرت تحویل دهند. ب. تبشیر و انذار یکی دیگر از شیوه های آن حضرت در حفاظت از حریم بیت المال و احقاق حقوق آن، بشارت به ثواب و ذکر آثار خوب ادای حقوق بیت المال مثل خمس، زکات و امثال آن است و گاه انذار مسلمانان از تمرد و سرپیچی از انجام وظائف خود نسبت به حقوق بیت المال و ذکر آثار سوء عدم ادای حقوق آن است.
پیامبر بعد از فتح خیبر و بعد از جمع آوری غنیمت ها در نقطه خاصی، به یکی از رزمندگان دستور داد که بگو: بر هر مسلمانی که غنیمت به دست آورده و اگر چه نخ و سوزنی باشد باید آن را تحویل دهد زیرا خیانت، مایه ننگ در دنیاست و در روز قیامت آتش بر جانش می شود. روز حرکت از سرزمین خیبر، ناگهان بر غلامی که مإمور بستن کجاوه های پیامبر اکرم(ص) بود، تیری اصابت کرد و همان دم جان سپرد.
مإموران به جستجو پرداختند، تحقیقات آن ها به جایی نرسید، همگی گفتند: بهشت بر او گوارا باشد. ولی پیامبر(ص) فرمود: من با شما در این جریان، هم عقیده نیستم، زیرا عبایی که بر تن اوست از غنیمت ها بوده و او آن را به خیانت برده و روز قیامت به صورت آتش او را احاطه خواهد کرد. در این لحظه یک نفر از سربازان پیامبر خدا(ص) گفت: من دو بند کفش از غنیمت ها بدون اجازه برداشته ام.
حضرت فرمود: آن را برگردان و گرنه روز قیامت به صورت آتش در پای تو قرار می گیرد. و نیز فرمود: «لا تزال امتی بخیر مالم یتخاونوا و ادوا الامانه و اتوا الزکاه و اذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا بالقحط و السنین امت من هیچ وقت از خیر و برکت جدا نمی شوند مادامی که به یکدیگر خیانت نکنند و امانت را ادا کنند و زکات [ اموالشان را] ادا نمایند و اگر چنین نکردند به قحطی و خشکسالی مبتلا خواهند شد.
» و باز فرمود:« خمسه لعنتهم ـ و کل نبی مجاب ـ الزائد فی کتاب الله و التارک لسنتی و المکذب بقدر الله و المستحل من عترتی ما حرم الله والمستإثر بالفیء المستحل له ;پنج کس اند که من و هر پیامبر مستجاب الدعوه ای آن ها را لعنت کرده ایم: آن کس که در کتاب خدا آیه ای را زیاد گرداند; کسی که سنت و روش مرا رها کند; کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب کند; کسی که حرمت اهل بیت ما را نگه ندارد و کسی که اموال عمومی را به خود منحصر سازد و[ تصرف] در آن را به نفع خود حلال شمارد.
» ج. توبیخ و مجازات آن حضرت متجاوزان به بیت المال را به صورت های مختلف لفظی و عملی، توبیخ و مجازات می کرد. پیامبراکرم(ص) مردی از قبیله ازد ـ که او را ابن لیثیه نیز می گفتند ـ برای گرفتن زکات طایفه ای از مسلمانان مامور کرد، او مإموریت را انجام داده و اموال را به مدینه نزد پیامبر آورد و به دروغ عرض کرد: این زکات اموال است و این یکی هدیه ای است که به خود من داده اند.
پیامبر(ص) به منبر رفت و پس از حمد خداوند، فرمود: همانا من کسی را برای کاری می فرستم و او می آید و می گوید این، زکات و آن دیگر، هدیه ای است که به من داده اند! پس چرا در خانه ی پدر و مادر خود نمی نشینند تا ببینند آیا هدیه ای برای او می آورند؟ به خدایی که جان من در دست قدرت اوست، کسی که چیزی از زکات را بردارد روز قیامت بر گردن او[ به صورت آتش] پیچیده می شود.
آن حضرت پنج نفر را از مسجد بیرون کرد و فرمود: «اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیه و انتم لا تزکون; از مسجد ما خارج شوید و در آن نماز نخوانید چون شما زکات نمی دهید.» د. طرد افراد نالایق از مسئولیت بیت المال یکی از یاران آن حضرت عرض کرد: آیا یکی از پست ها را به من واگذار می کنی؟ آن حضرت دست بر شانه او زد و فرمود: «انک ضعیف و انها امانه (و الامانه ثقیله) و انها یوم القیامه خزی و ندامه الا من اخذها بحقها و إدی الذی علیه فیها;تو ضعیفی و "مسئولیت"، امانت است [ و بار امانت سنگین است] و آن مسئولیت، روز قیامت بدبختی و پشیمانی است مگر آن که به حق گرفته شود و حق آن ادا شود.
» هـ . ثبت اموال آن حضرت برای حفاظت از حریم بیت المال، به ثبت اموال می پرداخت. زبیر و جهم بن صلت را مإمور ثبت ورود و خروج زکات کرد همان طور که معیقب بن ابی فاطمه را مإمور ثبت اموال غنیمت های جنگی نمود. و نیز اگر قطعه زمین یا چشمه و دیگر اموال غیر منقول را به فرد یا گروهی واگذار می کرد، علاوه بر ثبت آن ها، به آن ها سندی که مجوزی بر حق تصرف آن ها بود، نیز عطا می کرد.
که این عمل نشانگر دقت و تدبیر آن حضرت در اداره امور بیت المال و نظم محوری ایشان و اهمیت به حقوق بیت المال می باشد. و گاه ثبت اموال به وسیله علامت گذاری و نشانه گذاشتن بوده است. و آن حضرت شتر و ستوران دیگر را که جزو بیت المال بودند یا خود به وسیله آهن، داغ می زدند و یا با نظارت خود دستور می داد آن ها را داغ بزنند تا از سایر حیوانات که جزو بیت المال نبودند، قابل تشخیص باشند و آن ها را در چراگاه های مخصوص نزدیک بقیع در محلی به نام «حمی» (قرق گاه)، نگاه می داشت تا به مصرف جنگ و یا حقوق مإموران وصول زکات و فقرإ و مانند آن برساند.
و. نصب ماموران حفاظتی آن حضرت در موارد متعدد، افرادی را مإمور حفاظت از اموال بیت المال می نمود. نمونه آن، عبدالله بن کعب و همکاران او هستند که در جنگ بدر و بعد از آن، مإمور حفاظت از اموال غنیمتی و خمس بودند. ز. مبارزه با زمین خواری پیامبر اکرم(ص) راه دیگری را نیز برای حفاظت از حریم بیت المال پیمود و آن، وضع قوانین جامع و روشن در بهره برداری عموم مردم و قطع دست سودجویان فرصت طلب و زورمداران از دامن بیت المال ـ خصوصا در بخش انفال ـ است.
آن حضرت اعلام کرد که همه ی مردم در سه چیز شریکند: آب، مرتع و آتش. و باز فرمود: «من احیی ارضا مواتا فهی له ; هر کسی زمین بایری را آباد کند، مال خود اوست». میزان بهره برداری هر کس را بر ملاک استعداد و توانایی او در تولید و فایده رسانی و ارائه خدمات به جامعه قرار داد. و با قانون لغو «حمی» دست زمین خواران را از حریم انفال کوتاه کرد و فرمود: «لا حمی الا لله و لرسوله; هیچ حمایی نیست مگر برای خداوند و رسولش.
» «حمی» اصطلاحا به این معناست که یک بخشی از زمین یا مرتع را بدون آن که احیائش کنند و یا سایر شرایط ملکیت را دارا باشند، آن را در قرق خود قرار دهند که پیامبر اکرم(ص)، با قانون مذکور، از اختصاص انفال به گروه خاصی همانند زورمداران جلوگیری کرد و آن را در اختیار همه مردم قرار داد. ح. نظارت عمومی پیامبر اکرم(ص) با ایجاد حس مسئولیت در وجود اقشار مختلف مردم،یک نوع نظارت غیر مستقیم و دائم و همه گیر را ایجاد نمود و فرمود: «کلکم راع و کلکم مسئول.
.. »;همه شما دیده بان و نگهبان و همه شما مورد سوال هستید. «نظارت» از ارکان مدیریت به شمار می آید چرا که به وسیله آن، دستگاه ها ـ از جمله بیت المال ـ از انحراف و فساد به دور خواهند بود و پیامبر اکرم(ص) با نظارت مستقیم و غیر مستقیم، از حریم بیت المال حفاظت نموده، فساد و انحراف را از آن دور کردند.
*مصرف بیت المال اموالی که بیت المال و اموال عمومی محسوب می شود گاهی مورد مصرف آن مشخص است ; مانند غنیمت جنگی که مالک آن بعد از جدا کردن خمس آن، رزمندگان اسلام اند و بایستی بین آن ها تقسیم شود که پیامبر اکرم(ص) بعد از پایان یافتن جنگ ها، این کار را انجام می داد. و گاهی مورد مصرف آن عام است; مثل خمس که مالک آن مقام نبوت است و در مواردی که پیامبر اکرم(ص) مصلحت اسلام و مسلمین را در آن ببیند، هزینه می شود; همانند هزینه برای امور زیربنایی، کمک به نیازمندان جامعه و امثال آن ها.
آن حضرت قسمتی از اموال به دست آمده از قبیله بنی نضیر را در جهت تجهیز رزمندگان به اسب و سلاح جنگی، مصرف می کرد. و قسمت دیگری از آن را در جهت فقر زدایی بین مهاجرانی که در مضیقه بودند، تقسیم می کرد. و گاه از خمس همچون زکات، برای تإلیف قلوب و محبت تازه مسلمانان استفاده می کرد. همان طور که خمس غنیمت های به دست آمده از جنگ طائف را میان سران قریش که تازه مسلمان شده بودند، تقسیم کرد از قبیل ابوسفیان،معاویه، حکیم بن حزام، حارث بن حارث، حارث بن هشام، سهیل بن عمرو و عده ی دیگری که پیامبر اکرم (ص) طبق شإن هر کدام تعدادی شتر به آن ها عطا کرد.
به طور کلی احتیاجات عمومی در زمان پیامبر(ص) بر دو گونه بود: یکی مخارج برنامه های حکومت اسلامی و دیگری بالا بردن سطح زندگی همه مردم که نتیجه آن، ایجاد تعادل و توازن اجتماعی بود. آن حضرت با هزینه صحیح و دقیق بیت المال، عقب ماندگی شدید اقتصادی را که مانع پیشرفت و تحقق اهداف مقدس اسلامی بود، مرتفع ساخت.
از این رو نیمی از محصول اراضی خیبر را جهت فقرزدایی و نیمی دیگر را برای هزینه های حکومتی از قبیل تجهیز سپاه و هیإت های نمایندگی و دیگر مخارج حکومتی به کار برد. آن حضرت بیت المال را جهت تإمین اجتماعی اقشار بی بضاعت به کار برد و اعلام کرد: «من ترک ضیاعا فعلی ضیاعه و من ترک دینا فعلی دینه ; هر کس کشتزاری بر جای نهد، محافظت از آن به عهده من است و هر کس مدیون بمیرد، ادای دینش وظیفه من است.
» و باز می فرماید:«هر بدهکاری که نزد والی یی از والیان مسلمین برود و برای والی یی روشن شود که او در ادای دینش ناتوان است، در این جا بر والی مسلمین است که دین او را از اموال مسلمین اداکند.» همین طور برای فراهم کردن مقدمات ازدواج جوانان، از بیت المال استفاده می کرد مثلا پیامبر(ص) از اموال خمس ـ که در اختیار حضرت بود ـ هزینه ازدواج عبدالمطلب بن ربیعه و فضل بن عباس را پرداخت کرد.
*مسئولین بیت المال پیامبر اکرم(ص) مسئولین بیت المال را بر اساس دارا بودن تقوا انتخاب می کرد; از این رو هنگام ابلاغ حکم مسئولیت به آن ها بر حفظ تقوا در تمام موارد،تإکید می کرد. همان طور که در عهد نامه خود به عمرو بن حزم، هنگام گسیل داشتن وی به استانداری یمن و مدیریت بیت المال، او را به رعایت تقوا در انجام وظایفش سفارش می کند.
و زهد و پاکدامنی از طمع را که زمینه رعایت حقوق بیت المال و صاحبان حق است، شرط مسئولین بیت المال می داند. بر شایسته سالاری که از اصولی ترین شرایط برای انتخاب عاملان و کارگزاران است، تإکید فراوان می کند. چنانچه در سیره آن حضرت آمده است که از میان تمام مسلمان ها جوان بیست ساله ای را به نام عتاب بن اسید برای فرمانداری مکه برگزید و فرمانی برایش صادر کرد و به او فرمود:”یا عتاب تدری علی من استعملتک؟ علی اهل الله عزو جل و لو اعلم لهم خیرا منک استعملته علیهم ;ای عتاب! آیا می دانی تو را فرماندار کدام گروه قرا دهم؟ بر اهل الله عزوجل (تو را بر اهل حرم خدا و ساکنان مکه والی نمودم.
و اگر در میان مسلمانان کسی را برای این مقام شایسته تر از تو می یافتم این کار را به او می سپردم.» همان طور که می فرماید: «من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم إن فیهم من هو اولی بذلک منه و إعلم بکتاب الله و سنه نبیه، خان الله و رسوله و جمیع المسلمین ; هر کس کارگزاری از مسلمین را به کار بگیرد و حال آن که می داند در بین مسلمانان کسی هست که از او شایسته تر و داناتر به کتاب خدا و سنت رسولش است، به خداوند و رسول او و تمام مسلمانان خیانت کرده است» سخن تاریخ  

کد خبر: 967144  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: جام نیوز
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای فرهنگي

مراسم رونمایی از سرود تیم ملی برگزار شد/ پیشنهاد کی‌روش برای علی دایی ایلنا  ۳۱ دقیقه پیش

مراسم رونمایی از سرود تیم ملی برگزار شد/ پیشنهاد کی‌روش برای علی داییبه گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم رونمایی از سرود تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در جام جهانی روسیه عصر امروز یکشنبه 30 اردیبهشت با حضور اهالی فوتبال و هنرمندان در تالار وحدت برگزار شد. از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم می توان به محمود پاک نیت، امین زندگانی و همسرش الیکا عبدالرزاقی مجید قناد، عنایت...

پوست موز شبکه"من و تو" زیر پای "مسیح علی نژاد" +فیلم جام نیوز  ۴۳ دقیقه پیش

به گزارش جام نیوز، شبکه من و تو در برنامه "ببین تی وی" از زبان مخاطبان خود به مسیح علی نژاد و فعالیت هایش پرداخت.   در این برنامه تعدادی از شرکت کنندگان درباره رفتارها و شخصیت مسیح علینژاد به اظهارنظر پرداختند.   یکی از این افراد گفت: اگر او دوست دختر من بود از پنجره بیرونش می...

سورپرایز اهالی موسیقی برای کی‌روش شبکه ایران  ۱ ساعت پیش

ایران آنلاین /  طبق توافقنامه بنیاد رودکی و فدراسیون فوتبال قرار شد، رونمایی از سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که با عنوان «یازده ستاره» از آن یاد می‌شود و با صدای سالار عقیلی و موسیقی بابک زرین اجرا شده، با مراسم بدرقه نمادین تیم ملی فوتبال در تالار وحدت...

کارگردان سریال «شهرزاد» درباره تیم ملی و کی‌روش مستند می‌سازد شبکه ایران  ۱ ساعت پیش

ایران آنلاین /تیم ملی فوتبال در آخرین دیدار تدارکاتی اش در تهران با یک گل از سد ازبکستان گذشت و با بدرقه هواداران راهی ترکیه شد تا ضمن برگزاری بازی دوستانه با ترکیه و یونان به روسیه برود. بعد از بازی دیشب ملی پوشان در میان آتش بازی و تشویق هواداران ورزشگاه آزادی را ترک کردند. به نوشته ورزش سه ، حسن...

مراسم رونمایی از سرود تیم ملی برگزار شد ایلنا  ۲ ساعت پیش

مراسم رونمایی از سرود تیم ملی برگزار شدبه گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم رونمایی از سرود تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در جام جهانی روسیه عصر امروز یکشنبه 30 اردیبهشت با حضور اهالی فوتبال و هنرمندان در تالار وحدت برگزار شد. از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم می توان به محمود پاک نیت، امین زندگانی و همسرش الیکا عبدالرزاقی مجید قناد، عنایت...

سرود تیم ملی فوتبال ایران منتشر شد شبکه ایران  ۲ ساعت پیش

ایران آنلاین /مراسم رونمایی از این سرود امشب در تالار وحدت برگزار و آیین نمادین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران انجام می شود. در این مراسم، مدیران حوزه ورزش و فرهنگ و هنر، بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال، هنرمندان، ورزشکاران و پیشکسوتان هنر و ورزش حضور دارند. سرود «11 ستاره» با صدای سالار عقیلی،...

کنسرت ریچارد کلایدرمن هنرمند فرانسوی در ایران لغو می‌شود؟! شبکه ایران  ۲ ساعت پیش

ایران آنلاین /چندی پیش موسسه رویال هنر اعلام کرد ریچارد کلایدرمن که هفت سال قبل از برگزاری کنسرتش در تهران ممانعت شده بود، قرار است در تاریخ یکم و دوم تیرماه در سالن وزارت کشور روی صحنه برود؛ پس از انتشار این خبر بلیت فروشی کنسرت نیز برای دو شب آغاز و در ادامه پس از فروش این دو سانس، برای دو شب دیگر...

سرود رسمی تیم ملی در جام جهانی رونمایی شد + دانلود خبرگزاری فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش خبرگزاری فارس، سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2018 روسیه به نام «یازده ستاره» با صدای سالار عقیلی و موسیقی بابک زرین هم‌زمان با مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال در تالار وحدت رونمایی شد. دانلود کنید احسان افشاری ترانه این اثر را سروده و میلاد فرهودی و حمیدرضا...

جنجال بر سریال «ستایش»/ چه کسی طراح این سریال است؟ شبکه ایران  ۴ ساعت پیش

ایران آنلاین /مونا انوری‌زاده در مطلبی که ارسال کرده است، مطالب منتشرشده مبنی بر اینکه مرحوم ایرج قادری طراح «ستایش» بوده است را نادرست خواند و در عین حال روایت سرگذشت «ستایش» از لحظه خلق تا لحظه تولید را از حوصله این مطلب خارج خواند. او نوشته است: «بهترین گواه برای...

معناشناسی درزمانی و هم‌زمانی در قرآن فرارو  ۴ ساعت پیش

ایکنا نوشت:محمدعلی خوانین‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به تشریح معناشناسی تاریخی و نیز کاربست آن در خصوص قرآن می‌پرازد. وی بر آن است که نگاه تاریخی به واژه‌های قرآن اگر در درون زبان عربی به کار بسته شود محدودیت دارد، از این جهت که منبعی متقدم بر قرآن در اختیار نداریم تا کاربرد...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده