تعداد بازدید: ۴۴
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۵ بهمن ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۲۳:۰۹
چهار ایرانی در بین فینالیست های جام تختی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی از ساعت 10 صبح امروز (پنج شنبه) در بندر ماهشهر استان خوزستان آغاز شده است و بعد از ظهر فردا با مشخص شدن نفرات برتر به پایان می رسد.در پایان رقابت های روز نخست نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آن ها به شرح زیر است: 55 کیلوگرم: اکرم اوزترک (ترکیه) – باچانا پوت کارادزه (گرجستان) 60 کیلوگرم: مهرداد مردانی (ایران) - اوزور ژوژوپبیکوف (قرقیزستان) 63 کیلوگرم: کالی سلیمان اف (قرقیزستان) - کودایبرگن تورسینوف (قزاقستان) 67 کیلوگرم: آلمات کبیسبایف (قزاقستان) – فوزی ماموتوف (اوکراین) 72 کیلوگرم: دیمئو ژاداریف (قزاقستان)- مورات داگ (ترکیه) 77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی (ایران) - سرکان آککویون (ترکیه) 82 کیلوگرم: امره کوش (ترکیه) - دانیل الکساندروف (بلغارستان) 87 کیلوگرم: حسین موتسوگولوف (قزاقستان) - سامان عزیزی (ایران) 97 کیلوگرم: جنگ ایلدیم (ترکیه) - اورخان نورایف (آذربایجان) 130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (ایران) – عثمان ایلدریم (ترکیه)همچنین در پایان روز نخست این مسابقات مهرداد مردانی، محمدعلی گرایی، سامان عزیزی و بهنام مهدی زاده به دیدار فینال راه یافتند، مسلم نادری خادم، محمد نوربخش، محمد الیاسی، پژمان پشتام، برومند اصلان، کیوان رضایی، محمد یگانه و شهاب قوره جیلی راه دیدا رده بندی شدند و رضا خدری، میثم دلخانی، افشین بیابانگرد، فرشاد بلفکه، امیرحسین حسینی و علی اکبر حیدری در گروه بازنده ها حضور دارند.
 نتایج کشتی گیران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:در وزن 55 کیلوگرم رضا خدری در دور اول با نتیجه 11 بر صفر باخا ایرمادزه از گرجستان مبارزه را شکست داد اما در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 9 بر 7 مغلوب اکرم اوزترک از ترکیه شد اما با توجه به حضور این کشتی گیر دردیدار فینال خدری به گروه بازنده ها رفت وی در این گروه به مصاف فلوریان تیتا از رومانی می رود تا در صورت پیروزی بر این حریف در دیدار رده بندی به مصاف زیاد زینالوف از آذربایجان برود.
حمیدرضا خامسی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه 2 بر صفر مغلوب ابراهیم نوراله یف از آذربایجان شد اما با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی خامسی از دور رقابت ها کنار رفت.  مسلم نادری خادم نیز پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل باچانا پوت کارادزه از گرجستان با نتیجه 4 بر 3 شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد حریف وی در این دیدار ابراهیم نوراله یف از آذربایجان است.
در وزن 60 کیلوگرم میثم دلخانی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل ژولچوبیکوف از قرقیزستان با نتیجه 8 بر 2 شکست خورد اما با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال دلخانی به جدول شانس مجدد رفت وی ابتدا در این گروه به مصاف رستم تلشف از قرقیزستان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دیدار رده بندی با داستان زاریخانوف از قزاقستان کشتی می گیرد.
مهرداد مردانی پس از استراحت در دور نخست در دور بعد با نتیجه 4 بر صفر مراد بازاروف از آذربایجان را مغلوب کرد، وی در دور بعد ساکیت گولیف از آذربایجان را با نتیجه 6 بر صفر شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 4 بر صفر از سد میرامبک آیناگولوف از قزاقستان گذشت و راهی دیدار فینال شد، حریف مردانی در دیدار فینال اوزور ژوژوپبکوف از قرقیزستان است.
و شیرزاد بهشتی طلا نیز پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل آیدیوس سلطانگالی از قزاقستان با توجه به آسیب دیدگی حریفش به پیروزی رسید اما در مرحله یک چهارم نهایی مقابل میرامبک آیناگولوف از قزاقستان با نتیجه 3 بر یک شکست خورد و با توجه به شکست این حریف مقابل مردانی، بهشتی طلا از دور رقابت ها کنار رفت.
در وزن 63 کیلوگرم محمد نوربخش مقابل عبدالرحمن آتالان از ترکیه با نتیجه 8 بر 2 به پیروزی رسید وی در دور بعد نیز با نتیجه 2 بر یک طالح ممدوف از آذربایجان را شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل کالی سلیمان اف از قرقیزستان شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.، مصطفی کایدخورده مقابل طالح ممدوف از آذربایجان با نتیجه 6 بر یک شکست خورد  و با توجه به شکست این کشتی گیر از دور رقابت ها کنار رفت.
رضا عباسی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل خویچا تچیتاوا از گرجستان با نتیجه 4 بر 2 شکست خورد و با توجه به شکست حریفش در دور بعد وی نیز از دور رقابت ها کنار رفت. در وزن 67 کیلوگرم حسین اسدی مقابل  میرجان شیرماخانبت از قزاقستان با نتیجه 9 بر 8 شکست خورد و با توجه به مغلوب شدن این حریف در دورهای بعد وی از دور رقابت ها کنار رفت.
محمد الیاسی پس از استراحت در دور اول در دور بعد با نتیجه 6 بر 5 جانی ختسوریانی از گرجستان را شکست داد وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل ویتالی فوگلایف از اوکراین با نتیجه 3 بر یک به پیروزی رسید اما در مرحله نیمه نهایی مقابل فوزی ماموتوف از اوکراین مغلوب و راهی دیدار رده بندی شد. محمدرضا گرایی نیز پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل میرجان شیرماخانبت از قزاقستان با نتیجه 8 بر 4 (ضربه فنی) مغلوب شد و از دور رقابت ها کنار رفت.
در وزن 72 کیلوگرم افشین بیابانگرد در دور اول مقابل مصاف مورات داگ از ترکیه با نتیجه 7 بر 2 مغلوب شد اما با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال وی به گروه بازنده ها رفت وی ابتدا در این گروه به مصاف آبیلایخان آمزیف از قزاقستان می رود و در صورت غلبه بر این حریف در دیدار رده بندی مقابل ابراگیم ماگومدوف از قزاقستان کشتی می گیرد.
محمد حسن حسینی در دور نخست  با نتیجه 2 بر یک مقابل چنگیز اصلان از ترکیه شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، حسینی از دور رقبات ها کنار رفت.  فرشاد بلفکه نیز در مصاف با آرتور پولیتایف از اوکراین با نتیجه 12 بر 6 به پیروزی رسید اما در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 6 بر یک (ضربه فنی) مغلوب دیمیو ژاداریف از قزاقستان شد، بلفکه با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال راهی گروه بازنده ها شد تا ابتدا به مصاف سانان سلیمان اف از آذربایجان برود و در صورت پیروزی بر این حریف در دیدار رده بندی مقابل گوگا گوگیبراشویلی از گرجستان کشتی بگیرد.
در وزن 77 کیلوگرم محمد علی گرایی در دور نخست با نتیجه 8 بر صفر تمرلان شادوکایف از قزاقستان را مغلوب کرد وی در دور بعد و مرحله یک چهارم نهایی نیز با نتیجه 3 بر یک از سد باکوری گوگولی از گرجستان گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد، گرایی در این مرحله نیز با نتیجه 4 بر 3 از سد برومند اصلان گذشت و راهی دیدار فینال شد.
پژمان پشتام در دور نخست با نتیجه 4 بر صفر نصیر حسن اف از آذربایجان را شکست داد وی در مرحله یک چهارم نهایی نیز با نتیجه 4 بر صفر کایراتبک توگولبایف از قرقیزستان را مغلوب کرد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل سرکان آککویون از ترکیه با نتیجه 5 بر 5 شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت.  برومند اصلان پس از استراحت در دور اول در دوربعد لوکا داریوزی از ایتالیا را با نتیجه 6 بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد اما در این مرحله مغلوب گرایی شد و به دیدار رده بندی رفت.
در وزن 82 کیلوگرم کیوان رضایی در دور اول با نتیجه 9 بر صفر مهدی ابراهیمی را مغلوب  کرد.  یوسف قادریان نیز در دور اول با نتیجه 6 بر 3 عزیزبیکوف از قرقیزستان را شکست داد. قادریان و رضایی در دور بعد به مصاف هم رفتند که رضایی با نتیجه 6 بر 3 قادریان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد، رضایی اما در این مرحله با نتیجه 2 بر یک مقابل امره کوش از ترکیه شکست خورد  و راهی دیدار رده بندی شد، بدین ترتیب با شکست رضایی، مهدی ابراهیمی و یوسف قادریان از دور رقابت ها کنار رفتند.
در وزن 87 کیلوگرم آرمان علیزاده در دور نخست مقابل متهان باشار از ترکیه با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، از دور رقابت ها کنار رفت، سامان عزیزی پس از استراحت در دور اول در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 5 بر 4 عظمت کوستابایف از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد وی در این مرحله نیز گئورگی کاتساناشویلی از گرجستان را با نتیجه 4 بر 3 مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد.
  بهروز هدایت پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل سامات شیرداکوف از قرقیزستان با نتیجه 5 بر 4 شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر قرقیزستانی، هدایت از دور رقابت ها کنار رفت.در وزن 97 کیلوگرم علی اکبرحیدری در دور اول با نتیجه 8 بر صفر اوزور دژوژوپبیکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه یک بر یک مقابل جنگ ایلدیم از ترکیه شکست خورد.
امیر حسین حسینی در دور نخست با نتیجه 2 بر صفر مغلوب جنگ ایلدیم از ترکیه شد با توجه به حضور ایلدیم در دیدار فینال دو نماینده کشورمان ابتدا در مرحله شانس مجدد به مصاف هم می روند و هرکدام در صورت پیروزی در دیدار رده بندی با دورین کنستانتین پیروان از رومانی کشتی می گیرند.  محمد یگانه نیز در دور اول با نتیجه 8 بر صفر اولجاس سیرلیبایف از قزاقستان را شکست داد وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی نیز با نتیجه 12 بر صفر یوگنی ساوتا از اوکراین را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد، اما در این مرحله مقابل اورخان نورایف از آذربایجان شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت.
در وزن 130 کیلوگرم که 6 کشتی گیر حضور دارند مسابقات به صورت دوره ای برگزار شد در دور اول شهاب قوره جیلی با نتیجه 3 بر صفر آنتون ساونکو از قزاقستان را شکست داد و ابوالضل نجفی با نتیجه 2 بر صفر مغلوب آلین الکسیوس از رومانی شد. در دور دوم  بهنام مهدی زاده با نتیجه 8 بر صفر ابوالفضل نجفی را شکست داد وی در دور سوم با نتیجه 2 بر صفر از سد آلین الکسیوس از رومانی گذشت.
شهاب قوره جیلی در دور سوم با نتیجه 3 بر یک مغلوب عثمان ایلدریم از ترکیه  شد. در دور چهارم بهنام مهدی زاده با نتیجه یک بر یک از سد شهاب قوره جیلی گذشت و عثمان ایلدریم نیز با نتیجه 4 بر یک آلین الکسیوس از رومانی را مغلوب کرد تا دیدار فینال این وزن بین بهنام مهدی زاده و عثمان ایلدریم از ترکیه برگزار شود.
دیدار رده بندی نیز بین قوره جیلی و الکسیوس برگزار می شود.انتهای پیام/

کد خبر: 984338  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: تسنیم
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای ورزشي

نمره بالای معتبرترین رسانه های پرتغالی برای عابدزاده+ تصویر شبکه ایران  ۲۲ دقیقه پیش

عابدزاده در حالی که تیمش به دنبال یک برد خانگی بود با عملکرد خوب و سیوهای تاثیرگذارش اجازه نداد که  تیمش در خانه شکست بخورد. در حالی که ماریتیمو به خصوص در بخش تهاجمی عملکرد خوبی نداشت بلننزه در ضدحملات و ضربات ایستگاهی فرصت هایی داشت که عابدزاده به خوبی مانع از باز شدن دروازه شد. صحنه ای...

پنجمی تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در قهرمانی آسیا شبکه ایران  ۲۲ دقیقه پیش

هندبالست‌های نوجوان ایران در آخرین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مصاف هند رفت و با نتیجه ۳۰ بر ۲۵ به پیروزی رسید و به مقام پنجمی این رقابت‌ها دست یافت. تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها مقابل امارات، قطر و ژاپن به برتری رسیده بود. این تیم در مرحله...

هفته ۵ لالیگا؛ اولین تساوی فصل برای بارسلونا همشهری آنلاین  ۴۱ دقیقه پیش

هفته ۵ لالیگا؛ اولین تساوی فصل برای بارسلونا هفته ۵ لالیگا؛ اولین تساوی فصل برای بارسلونا ورزش > فوتبال - همشهری آنلاین:بارسلونا برای اولین بار در فصل جاری امتیاز از دست داد و برابر خیرونا به نتیجه تساوی رسید. ليگ فوتبال باشگاهي اسپانيا با...

هفته ۵ سری A؛ صعود ناپولی به رده دوم جدول همشهری آنلاین  ۴۱ دقیقه پیش

هفته ۵ سری A؛ صعود ناپولی به رده دوم جدول هفته ۵ سری A؛ صعود ناپولی به رده دوم جدول ورزش > فوتبال - همشهری آنلاین:تیم فرارا که هفته گذشته در رده دوم قرار داشت، با شکست مقابل فیورنتینا جای خود را به ناپولی داد. در هفته پنجم مسابقات فوتبال...

سعید راد: دیگر در مورد آدام حرف نمی‌زنم ستاره ها  ۱ ساعت پیش

به گزارش "ورزش سه"، صحبت برانکو بعد از بازی نشان می داد آدام از اینکه نوه سعید راد بازیگر مطرح سینما است طعنه های زیادی شنیده است. حتما خیلی ها با نیش و کنایه به او گفته اند سعید راد اگر واسطه نمی شد او جایی در پرسپولیس و حتی شاید در فوتبال نداشت. و این گل دیدنی خط بطلانی بود بر همه...

دیدار مدال‎آوران بازی‎های آسیایی با مقام معظم رهبری ستاره ها  ۱ ساعت پیش

دیدار مدال‎آوران بازی‎های آسیایی با مقام معظم رهبری به گزارش ستاره ها؛ پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در خبری کوتاه اعلام کرده است: «جمعی از مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتای اندونزی، ظهر امروز پس از اقامه نماز ظهر و عصر با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.» کاروان ایران در هجدهمین دوره بازی های آسیایی...

فرانس فوتبال برنده بالون دور زنان را اعلام می‌کند ایلنا  ۱ ساعت پیش

فرانس فوتبال برنده بالون دور زنان را اعلام می‌کندبه گزارش ایلنا، پس از سال 1956، هر ساله توسط مجله فرانس فوتبال در تاریخ 3 دسامبر در پاریس Ballon d'Or برای بهترین بازیکن سال خواهد شد  و به هر دو زن و یک مرد داده می شود.  پاسکال فره، سردبیر این مجله معتبر ورزشی، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: فوتبال زنان یک رشته پرطرفدار است که همانند...

سوباسا به ترکیب اصلی تراکتور رسید (عکس) ایلنا  ۱ ساعت پیش

سوباسا به ترکیب اصلی تراکتور رسید (عکس)به گزراش خبرنگار ورزشی ایلنا، یوکیا سوگیتا، هافبک ژاپنی تراکتورسازی یکی از بهترین خریدهای این فصل تراکتورسازی تا اینجای کار بوده است و هربار با ورودش به زمین به عنوان یار تعویضی توانسته جریان بازی را به سود تیمش تغییر دهد. اوج کار این بازیکن در بازی با سپاهان بود که با تاثیر مستقیم روی 2 گل تیمش مانع...

آزمون دومین بازیکن برتر روبین کازان در هفته هشتم لیگ روسیه نود  ۱ ساعت پیش

آزمون دومین بازیکن برتر روبین کازان در هفته هشتم لیگ روسیه در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - هواداران روبین کازان مهاجم ایرانی این تیم را به عنوان دومین بازیکن برتر تیمشان در دیدار با آرسنال انتخاب کردند. به گزارش وب سایت نود، 2 روز پیش از هفته هشتم رقابت‌های لیگ فوتبال روسیه، روبین کازان در خانه آرسنال به میدان رفته بود...

فرصت های پدیده و گل محمدی برای رسیدن به بهترین عملکرد ادوار لیگ برتر نود  ۱ ساعت پیش

فرصت های پدیده و گل محمدی برای رسیدن به بهترین عملکرد ادوار لیگ برتر در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - پدیده مشهد با تساوی در هفته هفتم لیگ برتر از رسیدن به بهترین رکورد خود در کسب بیشترین پیروزی های متوالی باز ماند.به گزارش وب سایت نود، شاگردان یحیی گل محمدی که با پنج برد متوالی عملکرد فوق العاده ای داشته و چند هفته گذشته صدرنشین...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده