تعداد بازدید: ۲۶
تاريخ انتشار: دوشنبه،۹ بهمن ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۲۳:۲۲
پنجمین مشاعره طنز تویئتری با موضوع مسکن اجتماعی برگزار شد
به گزارش بهداشت نیوز: حسین ابراهیمی، ملیحه رجایی، سید ابراهیم بت‌شکن، محمدرضا وحیدزاده، فاطمه محبی، زهرا آراسته نیا، محمدصادق ارزانی، میسان، شازده کوچولو، اسیرالدین، حسین عباسی‌فر از جمله شعرایی هستند که در این مشاعره توئیتری شرکت داشتند. در ادامه برخی ابیات و تویئت‌های شعر کاربران می‌خوانیم: خانه خوب و جادار، مسکن اجتماعی حدود بیست هکتار، مسکن اجتماعی قوطیِ کبریت چیست؟ واحد مسکن مهر اجاق گازِ فِردار، مسکن اجتماعی بدون وام و اقساط بدون درد و سختی بدون سقف و دیوار مسکن اجتماعی ساخته ست دولت قبل، آن قوطیِ‌مزخرف ساختی کمدِ دَر دار ، ‎مسکن اجتماعی خانه  نگو خرابه، داده فقیرِ بدبخت بیا فقیر بردار ، مسکن اجتماعی ‌‎از کم و کیف مهمان هرگز نمیهراسی گر برتو شد واگذار مسکن اجتماعی ‌‎دولت ز کوی و برزن فریادها برآورد آهای زن و بچه دار مسکن اجتماعی ‌‎داده ‎کِری ضمانت: تابش نور برجام ‌سبز کند به گلزار، ‎مسکن اجتماعی مثلِ ماکارُنی بود اندامِ مسکن مهر گاوِ ثمین و پروار مسکن اجتماعی مسکن مهر قوطی، هی ساخت مثل طوطی میدم به تو چه بسیار، مسکن اجتماعی قوطیای مزخرف، که جای زندگی نیست بیا بشین تو سالار، مسکن اجتماعی نامرئی و خیالی با رنگ پرتقالی شیرین و ترش و آبدار؛ مسکن اجتماعی حتی نمی‌شود کرد در روزنِ جدارِ_ _این خانه میخ افسار، مسکن اجتماعی بود آرزویِ اهلِ، قصرِ بزرگ و شیکِ عالیجناب پوتیفار؛ مسکن اجتماعی وقتی که گوسفندان رفتند در بیابان هی می‌کنند نوشخوار مسکن اجتماعی بدو داداش فریدون زودی بیا توو میدون نیاز داره معمار، مسکن اجتماعی بعد از گذشت هَش سال یک مسکنی بسازم بدون سقف و دیوار مسکن اجتماعی توی بیابان که نیست، مهندسیش بیستِ بیست چیزی شبیه تالار، مسکن اجتماعی طرح مهندسی دار، با سیمکشی رو کار با گچبری گلدار، مسکن اجتماعی دارد میان هالش دشت و دمن فراوان دستشوئیاش، بولوار؛ مسکن اجتماعی ‌‎استخرهای زیبا، دارد درونش حتی باشد پر از خاویار مسکن اجتماعی برقش که رایگان است، در لوله های آبش نوشابه های گاز دار، مسکن اجتماعی شهر قدیم پر شد، شهر جدید هم نیز بس که شده است بسیار، مسکن اجتماعی بی رنگ و بی‌لعاب و عکس بدون قاب است مثل گلی‌ست بی‌خار؛ مسکن اجتماعی قوطی کبریت بود خانه ی مسکن مهر گنده مثال تاغار، مسکن اجتماعی ویران شوند یکجا در زلزله منازل انگار یوخدی انگار مسکن اجتماعی! رفتم وزارت راه مسئول خانه میگفت: مفت است دوتّا بردار؛ مسکن اجتماعی! قوطی کبریت بود مسکن مهر محمود شبیه قصر قاجار مسکن اجتماعی رفتم وزارت راه مسئول خانه میگفت: برو وزارت کار، مسکن اجتماعی محکم و با پرستیژ، تجملی و زیبا شبیه کاخ بسیار.
.. مسکن اجتماعی ذیل حروف و اعداد بین سکوت و فریاد صدر تمام اخبار مسکن اجتماعی جانا غلط تو خواندی ، مُسَکّن است گویا بر التهاب بازار ‎مسکن اجتماعی لاحول گو به هر دم، هر چه بگویی اش کم باشد میان اذکار؛ مسکن اجتماعی فاشش نمی نماییم، باید نهان بماند مثل تمام اسرار؛ مسکن اجتماعی باید که ریق رحمت بر سر بریزی اَر نه نمی‌شود پدیدار مسکن اجتماعی آنقدر خوب و شیک است با دختران رفیق است ارثش بود پسروار مسکن اجتماعی! از چپ نموده حمله اسکندر و ناپلئون از راست قوم تاتار؛ مسکن اجتماعی! وقتی نمیروی خواب تو توی قوطی کبریت یک دو سه .
..بعله بشمار مسکن اجتماعی ‌‎یک ابتکار جالب دولت بنانهاده بر روی سطح دوّار مسکن اجتماعی ما قوطی کبریتی ها در آرزوی اوییم مافوق وهم و پندار مسکن اجتماعی ‌‎حالا که مسکن مهر طرح مزخرفی بود دادیم به خرج ابتکار:‌ مسکن اجتماعی مسکن مهر آوار در زلزله شد اما خیلی بود استوار مسکن اجتماعی خواهی شوی مهاجر زین قوطیان کبریت باید خری ز بازار مسکن اجتماعی ‌‎سرخوش بود درونش هرکو خَرَد چه بسیار در خواب یا که بیدار مسکن اجتماعی این طرح را نهایت باید کنی حمایت آنقدر دارد آثار مسکن اجتماعی هر طرحِ خوب دیگر بسکه دقیق و عالیست کرده است بر سرِ دار مسکن اجتماعی باید کنیم صادر این طرح نخبه‌گون را! والا! خدانگهدار ؛ مسکن اجتماعی! آخوندی بیچاره، هواپیما نداره ساخته چقدر بسیار، مسکن اجتماعی گفتا همی ندیدم حتی یکی از آنها گفتم شده استتار مسکن اجتماعی دیده نمی‌شود چون عینک به چشم نارید! چون روح گشته احضار مسکن اجتماعی آخر تو غیرتت کو؟! چشم بصیرتت کو ؟! بیهوش! پاتو  وردار .
..  مسکن اجتماعی یک منتقد ندا داد: گشتیم نبود نگرد نیست کانسپچوآل،بی دیوار؛ مسکن اجتماعی مسکن جغرافیا در نقشه هست لیکن در نقشه نیست انگار ‎مسکن اجتماعی این خانه های زیبا ، هرگز ندیده ایم ما در خواب بوده انگار ، ‎مسکن اجتماعی ساده و بی تکلف قوطی کبریت ما سبیل کلفت و غدار مسکن اجتماعی بوده همین حوالی این خانه ی خیالی در خواب هر که بیکار، مسکن اجتماعی ماله کشا برون آ، قدری به داد ما رس اصلا نخواست معمار، مسکن اجتماعی پرونده‌ایست کافی، یک مشت وعده بافی گفتار بود و کردار: مسکن اجتماعی! وزیر راه و شهره، با خونه سازی قهره میگه با کلی اطوار: مسکن اجتماعی هر دفعه حرف تازه، با نقشه ای قُراضه آش شله قلمکار، مسکن اجتماعی طرحی دچار تشویش، هر روز شُل تر از پیش مانند بند شلوار، مسکن اجتماعی چیزی شبیه طرحِ تهوع سلامت مزخرف و زیانبار، مسکن اجتماعی میسازم این اگر هست نامش خانه سازی خروار روی خروار مسکن اجتماعی! می‌سازمت دوباره یه بار فایده نداره بی‌هیچ فن و ابزار؛ مسکن اجتماعی می‌سازمت دوباره، مثل دوبار اول هی میشوی تلمبار؛ مسکن اجتماعی مردم بی خانمان چهار سال و اندی ست ساکن شدند انگار، مسکن اجتماعی برجام آب و نان است، برجام خانمان است اصلا میخواید چیکار، مسکن اجتماعی؟! آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است برجام گندِ اعصار، مسکن اجتماعی! علیل و ناکام و مست، شبیه برجامِ پست پر از صدا ریاکار، مسکن اجتماعی رفتند بعد هجرت؛ مهاجرین به سرعت در خانه‌هایِ انصار؛ مسکن اجتماعی گفتش چه بوده سودِ برجامِ هیچ و پوچت گفتم که ای بزرگوار؛ مسکن اجتماعی! سر به فلک کشیده بورس از زمانِ پخش اوراق بی‌بهادار: مسکن اجتماعی! هی ساختی مزخرف، هی پاختی مضاعف حتی پوکانده آمار مسکن اجتماعی خانه واقعی چیست؟  واحد مسکن مهر خانه حرف و گفتار، مسکن اجتماعی مسکن گرمِ و نرم است، مسکن دولتی‌ها مسکن قوم بیکار، مسکن اجتماعی وعده پوچ و خالیس، بی ثمر و خیالیس ریخته توو جمعه بازار،  مسکن اجتماعی دیکته نانوشته ، نمره دویست میشه! نگو چرند اینبار ! مسکن اجتماعی!! از بس نداده دولت مسکن به مردم شهر اصلا ندیده یاشار؛ مسکن اجتماعی! (یاشار سلطانی) نی مست بود و عاقل طرح مساکنِ مهر! هم مست بود و هشیار؛ مسکن اجتماعی هی هیچ روی هیچ و هی پوچ روی پوچ است! دیوارهای هموار! مسکن اجتماعی کارِگران همیشه مشغول کار و بارند هشدار روی هشدار؛ مسکن اجتماعی از طرح‌های بی‌بو؛ تحول سلامت از طرح‌های بودار؛ مسکن اجتماعی از بس نبود چیزی، در پی نداشت چیزی جز چند فحش و لیچار؛ مسکن اجتماعی ای تو رئیس دولت!، قدری بکن رعایت زشته جلوی انظار؟! .
.. مسکن اجتماعی؟! "از هرطرف که رفتم جز وحشتم نیفزود"  بابا چه بود این غار؟! مسکن اجتماعی "دست از طلب ندارم تا کام من برآید" بابا! چی خواستم انگار! مسکن اجتماعی این دولت سخنگو، کرده بسی هیاهو: دیم دام دارام دارام دار : مسکن اجتماعی آخوندی و فریدون، هیشکی نداد خلاصه به ملت بدهکار، مسکن اجتماعی یا می‌روی جهنم تا لرزشت بیفتد یا می‌خری به اجبار مسکن اجتماعی تَکرار پشت تَکرار، تَکرار پشت تَکرار تَکرار پشت تَکرار، مسکن اجتماعی منبع: افکار نیوز  

کد خبر: 989872  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: بهداشت نیوز
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای علمي

بی خوابی در این 5 مشکل سلامتی ریشه دارد نامه  ۱۵ دقیقه پیش

دیابتدیابت یک مشکل سلامتی است که به‌خاطر نشانه‌ها و علائمش می‌تواند باعث بی‌خوابی شود. اگر دیابت دارید، احتمالا دچار تکرر ادرار می‌شوید و باید دائما به دستشویی بروید. این مسأله می‌تواند شما را در شب بیدار کند و اجازه ندهد که به خواب‌تان ادامه دهید. یک راه برای جلوگیری از این مسأله، آن است که همیشه درست...

آیا دارچین حافظه را تقویت می کند؟ نامه  ۱۵ دقیقه پیش

تقویت حافظه و افزایش تمرکز یکی از دقه دقه های مادران هنگام شروع فصل مدارس می شود. استفاده از ادویه ها می تواند رسیدن به این هدف را میسر کند. در این مقاله ادویه جاتی که باعث تقویت حافظه می شوند را معرفی کرده ایم.زعفران:با افسردگی مقابله می کند، قدرت حافظه و یادگیری را افزایش می دهد. نتایج تحقیقاتی که...

رهبران دو کره به کوهنوردی رفتند العالم فارسی  ۴۲ دقیقه پیش

  العالم - آسیا سران دو کره در یک رویداد نادر و با هدف تقویت روابط شخصی و نشان دادن موفقیت های نشست سران به کوهنوردی در کوه 'پکتو' (Paekdu) رفتند. رهبران دو کره ساعت 7 صبح امروز فرودگاه بین المللی سونان پیونگ یانگ را با جت شخصی خود به مقصد فرودگاه کوچک 'سامیجیون'...

نخبگان برندسازی آینده ایران فارغ‌التحصیلی خود را جشن گرفتند تلنا  ۵ ساعت پیش

نخبگان برندسازی آینده ایران فارغ‌التحصیلی خود را جشن گرفتند به گزارش تلنا؛ دکتر شهریار شفیعی بنیان گذار و مدیر علمی آکادمی برند ایران طی سخنانی در این مراسم با اشاره به ضرورت آموزش حرفه ای در حوزه برند در کشور گفت: پیش از شکل گیری آکادمی برند، مباحث تخصصی مانند IMBC، رضایت مشتریان، FMCG branding و مباحث برندسازی در مراکز خرید در قالب کنفرانس...

جاسازی سوزن در توت فرنگی جنجالی شد + عکس بهداشت نیوز  ۶ ساعت پیش

جاسازی سوزن در توت فرنگی جنجالی شد + عکس به گزارش رویترز، با توجه به اینکه مدتی است در استرالیا در میوه‌هایی مانند توت فرنگی سوزن جاسازی می‌شود، «اسکات موریسون»، نخست وزیر این کشور چهارشنبه اعلام کرد مجازات حبس برای دستکاری یا آلوده سازی موادغذایی را به ۱۵ سال افزایش می‌دهد. پلیس استرالیا تاکنون ۱۰۰ گزارش درباره...

نسخه چندش آور چشم بادامی ها برای کاهش وزن! + عکس بهداشت نیوز  ۶ ساعت پیش

نسخه چندش آور چشم بادامی ها برای کاهش وزن! + عکس چاقی مشکل بسیاری از افراد در سایر کشور‌های دنیا است و علاوه بر انتقال این بیماری از طریق وراثت و ژنتیک، گاهی عادات بد غذایی و بی تحرکی عامل پدیدار شدن آن است و مبتلایان خود در سنین مختلف را رنج می‌دهد. درمان چاقی و مسئله کاهش وزن یکی از کار‌های پر درآمدی است که بسیاری از افراد را به...

اسد در پیام تسلیت به پوتین: صهیونیست‌ها مقصرند العالم فارسی  ۶ ساعت پیش

العالم - سوریه بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه شامگاه چهارشنبه در پیامی به ولادیمیر پوتین همتای روسی خود، جان باختن شماری از نظامیان این کشور در حادثه انهدام هواپیمای «ایلیوشین20» را تسلیت گفت. به نوشته خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اسد در این پیام ضمن اعلام همدردی با مردم...

متن کامل توافق 10 بندی روسیه و ترکیه در سوچی درباره ادلب سوریه العالم فارسی  ۱۱ ساعت پیش

العالم- سوریه یک رسانه انگلیسی‌زبان اماراتی روز چهارشنبه آنچه به ادعای این رسانه متن کامل تفاهم حاصل شده میان ترکیه و سوریه درباره ادلب سوریه است را منتشر کرده است.  «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه روز دوشنبه (۱۷ سپتامبر/۲۵ شهریورماه) در کنفرانس خبری...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده