سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای جمهوری اسلامی بود
درباره آنها که فریاد می زنند «استخر فرح در انتظارت » ؛ «رفقا» دست از سر متوفی بردارید نامه  ۲ هفته پیش

مشغول کرده است.او سال ها مورد انتقاد جریان چپ در جمهوری اسلامی بود و حالا هم سال هاست که آن جناح دیگر منتقد اصلی اوست.وقتی خبر آمد که آقای هاشمی دچار عارضه شده اند و او را به بیمارستان منتقل کرده اند زمان زیاد ی نکشید که خبر رحلت هم آمد . دقیقا از همان لحظه بود که حرف و حدیث ها شروع شد ؛ بیشتر هم ا...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان