سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای مسافرت
آخرین قیمت ارز مسافرتی نامه  دیروز

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند. قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. ...

آغاز ثبت نام آنلاین سفرهای نوروزی بازنشستگان از هفته آینده اکو فارس  ۲ روز پیش

توجه جدید داشته باشند. وی افزود: برگزاری تورهای مسافرتی با حمایت و نظارت مستقیم صندوق بازنشستگی کشوری، به شرکت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی پرشین گلف به عنوان مجری واگذار شده است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به آمار پنج ساله اخیر در حوزه فعالیت شرکت پرشین گلف، گفت: با عنایت ب...

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۱/۲۵ صبحانه آنلاین  ۲ روز پیش

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می‌کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت ۱۱ صبح به شعب منتخب اعلام و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک‌های عامل آغاز می‌شود. گفتنی ا...

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۱/۲۳ صبحانه آنلاین  ۴ روز پیش

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۱/۲۳، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. گ...

قیمت ارز مسافرتی در بیست و سوم بهمن دریک آنلاین  ۴ روز پیش

قیمت ارز مسافرتی در بیست و سوم بهمن، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت ۱۱ صبح به شعب منتخب اعلام و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. گفتنی ا...

قیمت ارز مسافرتی امروز 97/11/23| یورو 13572 تومان شد تسنیم  ۴ روز پیش

قیمت ارز مسافرتی امروز 97/11/23| یورو 13572 تومان شد، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های...

تهدید حذف بلیت‌های چارتر برای سفر آفتاب نیوز  ۶ روز پیش

گو با ایسنا توضیح داد: قیمت بلیت هواپیما را آژانس مسافرتی تعیین نمی‌کند، این شرکت هواپیمایی است که قیمت‌گذاری می‌کند. چنان‌چه در اذهان عمومی آژانس را گران‌فروش معرفی کنند، در حق آن‌ها جفا کرده‌اند. آفت چارتر این است که شرکت‌های هواپیمایی پروازها را «سالانه» کرایه می‌دهند، درحالی‌که خوب می‌دانند برخی...

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۱/۲۱ صبحانه آنلاین  ۶ روز پیش

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۱/۲۱، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. گ...

قیمت ارز مسافرتی امروز 97/11/21| یورو 13515 تومان شد تسنیم  ۶ روز پیش

قیمت ارز مسافرتی امروز 97/11/21| یورو 13515 تومان شد، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های...

تهدید حذف بلیت‌های چارتر برای سفر صبحانه آنلاین  ۱ هفته پیش

تهدید حذف بلیت‌های چارتر برای سفرصورت چارتری،توضیح داد: قیمت بلیت هواپیما را آژانس مسافرتی تعیین نمی‌کند، این شرکت هواپیمایی است که قیمت‌گذاری می‌کند. چنان‌چه در اذهان عمومی آژانس را گران‌فروش معرفی کنند، در حق آن‌ها جفا کرده‌اند. آفت چارتر این است که شرکت‌های هواپیمایی پروازها را «سالانه» کرایه می‌دهند، درحالی‌که خوب می‌دانند برخی...

بهای ارز مسافرتی در هفدهم بهمن ماه دریک آنلاین  ۲ هفته پیش

بهای ارز مسافرتی در هفدهم بهمن ماه، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت ۱۱ صبح به شعب منتخب اعلام و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. لازم به...

جدیدترین قیمت ارز مسافرتی امروز 17 بهمن ماه/ یورو بازهم صعودی شد نامه  ۲ هفته پیش

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.   قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز م...

قیمت ارز مسافرتی امروز 97/11/17| یورو بازهم صعودی شد تسنیم  ۲ هفته پیش

قیمت ارز مسافرتی امروز 97/11/17| یورو بازهم صعودی شد، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های...

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۱/۱۴ اکو فارس  ۲ هفته پیش

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند. قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود....

نماینده مجلس: احتمال از سرگیری ارز مسافرتی پول نیوز  ۲ هفته پیش

ردشگری مجلس با اشاره به اینکه حتما سیاست قطع ارز مسافرتی موقتی است، از احتمال از سر گیری مجدد آن خبر داد. قاسم احمدی لاشکی درخصوص کاهش 30 درصدی سفر ایرانی‌ها به خارج، گفت: این آمار نیاز به بررسی کارشناسانه دارد و باید چرایی کم شدن آن علت یابی شود؛ اینکه آیا مردم به دلیل رونق سفرهای داخلی از سفر...

قیمت ارز مسافرتی اندکی کاهش یافت آفتاب نیوز  ۳ هفته پیش

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت ۱۱ صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. گ...

ارز مسافرتی امروز ۹۷.۱۱.۳ چند؟ آفتاب نیوز  ۴ هفته پیش

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت ۱۱ صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. گ...

سیزده به‌درهای «نابغه موشکی ایران» چگونه می‌گذشت؟ آفتاب نیوز  ۴ هفته پیش

بود، شروع کرده بود به نماز خواندن. هر جا که مسافرت یا ماموریت بودند طوری مدیریت می‌کرد که وقت اذان به شهری، مسجدی، جایی برسند و توی راه نباشند. خیلی وقت‌ها این کار را چنان با ظرافت انجام می‌داد که هم‌سفری‌ها فکر می‌کردند که اتفاقی وقت اذان رسیده‌اند بغل مسجد. ولی وقتی بعد از چند روز مسافرت می‌...

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۰/۲۲ اکو فارس  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند. قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود....

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۰/۱۵ اکو فارس  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند. قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود....

بانک تجارت هم‌راستای حمایت و رونق صنعت گردشگری بورس نیوز  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

م‌نامه همکاری بانک تجارت و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، ظهر چهارشنبه دوازدهم دی‌ماه با حضور رضا دولت‌آبادی مدیرعامل بانک تجارت، علیرضا حاجعلی رییس هیئت‌مدیره بانک تجارت، ولی الله تیموری معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حرمت الله رفیعی رییس انجمن دفاتر...

قیمت ارز مسافرتی امروز 11 دی نامه  ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. گ...

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۰/۱۱ طلانیوز  ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۱۲:۴۷طلانیوز:شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۵۱۸ تومان اعلام کرده اند.   شعب منتخب بانک های ملی، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کن...

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۰/۱۰ طلانیوز  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

۱۴:۳۹طلانیوز: شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۵۸۴ تومان اعلام کرده اند.     شعب منتخب بانک های ملی، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می ...

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۰/۱۰ نامه  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. گ...

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۰/۰۹ نامه  ۱۳۹۷/۱۰/۹

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. گ...

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۰/۰۸ اکو فارس  ۱۳۹۷/۱۰/۸

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند. قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود....

خطیر: فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ دنبال سفر لاکچری به سوئیس برای جلسه در دادگاه CAS هستند/... شبکه ایران  ۱۳۹۷/۱۰/۶

ت دوستان مخالفت کرد. در مرحله بعدی، به دلیل اینکه مسافرت به سوئیس گران‌ است و هزینه زیادی در برمی‌گیرد، برای کاهش هزینه درخواست کردیم دادگاه‌مان در دفتر CAS در ابوظبی برگزار شود. قاضی همان قاضی است، اما دوستان دنبال مسافرت لاکچری بودند و فدراسیون و سازمان لیگ هر دو درخواست کردند دادگا...

آقای تاج، در فدراسیون شما چه می‌گذرد؟/ دوستان در فدراسیون دنبال سفر لاکچری هستند جام نیوز  ۱۳۹۷/۱۰/۶

ت دوستان مخالفت کرد. در مرحله بعدی، به دلیل اینکه مسافرت به سوئیس گران است و هزینه زیادی در برمی‌گیرد، برای کاهش هزینه درخواست کردیم دادگاه‌مان در دفتر CAS در ابوظبی برگزار شود. قاضی همان قاضی است، اما دوستان دنبال مسافرت لاکچری بودند و فدراسیون و سازمان لیگ هر دو درخواست کردند دادگاه در ل...

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۰/۰۵ نامه  ۱۳۹۷/۱۰/۵

، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11 صبح به شعب منتخب اعلام  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. گ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان