سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای نظامی گری
وارونه نمایی سخنان امام خمینی در ادبیات برخی اصول گرایان شبکه ایران  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

سی و عاملی برای پیش گیری از استبداد سایر قوا و یا نظامی گری توصیف می کند. همچنانکه هدف قانون گذار از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات جلوگیری از تقلب دولت و نقض دموکراسی از سوی دولت بوده است؛ حال آنکه امروزه از آن به نظارت استصوابی تعبیر و تفسیر می شود. هر چند این منطق برخلاف نظر امام خمینی منطق پیش...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان