سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای تاریخ ثبت
کدام اموال از مالیات بر ارث معافند؟ چند ثانیه  ۱ هفته پیش

کدام اموال از مالیات بر ارث معافند؟ی متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد ۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۶۳) و ماده (۱۶۳ مکرر) قانون مذکور طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۳-...

کدام اموال از مالیات بر ارث معافند؟ صبحانه آنلاین  ۱ هفته پیش

کدام اموال از مالیات بر ارث معافند؟ی متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۶۳) و ماده (۱۶۳ مکرر) قانون مذکور طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث۳- نسب...

کدام اموال از مالیات بر ارث معافند؟ آفتاب نیوز  ۱ هفته پیش

ی متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۶۳) و ماده (۱۶۳ مکرر) قانون مذکور طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث۳- نسب...

پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون بابت خودرویی که هنوز تحویل داده نشده است! آفتاب نیوز  ۵ هفته پیش

ت کرده‌ام. طبق قرارداد تحویل خودرو ۹۰ روز کاری از تاریخ ثبت‌نام و رقم کل آن حدود ۱۵۰ میلیون تومان می‌باشد.بعد از گذشت حدود ۸ ماه از تاریخ ثبت‌نام، طی تماس از نمایندگی با این عنوان که دعوتنامه تکمیل وجه صادر شده است، مبلغ کل قرارداد به رقم ۲۱۵ میلیون تومان افزایش یافت. اینجانب با فشار نمایندگی و جلوگ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان