سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای ردیفها
بودجه برای شیرین سازی آب دریا تامین شود پیام نفت  ۱۳۹۷/۴/۲۳

ا اصل هفتادوپنجم قانون اساسی برآمدهاند. درحالی که ردیفهای شماره 1307002104 و 1307002038 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، براساس پیوست 1 این قانون، به ترتیب ناظر به طرحهایی با عنوان »احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان« به طول 200 کیلومتر  به عنوان طرح ملی و »آبرسانی به شهر زابل و شه...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان