سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای عمد
عفو رهبری شامل کدام دسته از زندانیان می‌شود؟ آفتاب نیوز  ۶ روز پیش

د.۷. باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی۸. باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.۹. باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، بر...

حبس 300 زن به دلیل جرایم مالی و غیر عمد خبرگزاری برنا  ۲ هفته پیش

حبس 300 زن به دلیل جرایم مالی و غیر عمداجتماعی برنا؛ معصومه ابتکار با اشاره به جرائم غیر عمد زنان گفت: این معاونت با همکاری ستاد دیه و سازمان های زندان های کشور تلاش جدی دارد تا بتوانند زنان زندانی با جرایم غیرعمد از زندان رهایی یابند. وی ادامه داد: سعی می شود برای کمک به زنان زندانی جرایم غیرعمد، طرحی را که تحت عنوان ارمغان و با شعار &...

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده محکومان اکو فارس  ۲ هفته پیش

۷. باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی ۸. باقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند. ۹. باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند،...

موافقت رهبر انقلاب با عفو گسترده محکومان چند ثانیه  ۲ هفته پیش

موافقت رهبر انقلاب با عفو گسترده محکومانشند. باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند. باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر،...

موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف گسترده مجازات محکومان/ جزئیات و چگونگی نحوه اجرای عفو... خبرگزاری برنا  ۲ هفته پیش

موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف گسترده مجازات محکومان/ جزئیات و چگونگی نحوه اجرای عفو و تخفیف مجازات ها اعلام شدشند. باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی باقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند. باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، ...

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده محکومان شبستان  ۲ هفته پیش

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده محکومان. ۷. باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرایم غیر عمدی ۸. باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند. ۹. باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، ...

جزئیات و چگونگی نحوه اجرای عفو و تخفیف مجازات ها اعلام شد خبرگزاری برنا  ۲ هفته پیش

جزئیات و چگونگی نحوه اجرای عفو و تخفیف مجازات ها اعلام شدشند. باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی باقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند. باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، ...

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات شمار گسترده‌ای از محکومان| عفو شامل کدام زندانیان... آفتاب نیوز  ۲ هفته پیش

اشند.باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدیباقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خو...

جزئیات و چگونگی نحوه اجرای عفو و تخفیف مجازات‌ محکومان اعلام شد تسنیم  ۲ هفته پیش

جزئیات و چگونگی نحوه اجرای عفو و تخفیف مجازات‌ محکومان اعلام شداشند.باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدیباقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خو...

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده محکومان دفتر نشر آثار رهبری  ۲ هفته پیش

. باقیمانده‌ی محکومیت حبس کلیه‌ی محکومان جرائم غیرعمدی۸. باقیمانده‌ی محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.۹. باقیمانده‌ی محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده‌ی معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فر...

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده محکومان + جزئیات ایلنا  ۲ هفته پیش

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده محکومان + جزئیات ۷. باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی ۸. باقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند. ۹. باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند،...

جزئیات و چگونگی نحوه اجرای عفو و تخفیف مجازات‌ها اعلام شد روزنامه جوان  ۲ هفته پیش

اشند.باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدیباقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خو...

واکنش معاون وزیر دادگستری به حمله دو سگ وحشی به یک کودک شبکه ایران  ۵ هفته پیش

ارش) جبران شود. عمل صاحب سگ می‌تواند جنایت عمدی محسوب شود معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه از منظری دیگر به نظر می‌رسد عمل صاحب سگ جنایت عمدی محسوب شده و مجازات اصلی آن قصاص است ادامه داد: مطابق با قانون مجازات اسلامی، گاهی شخصی فعلی را انجام می‌دهد که نتیجه آن کار را نمی‌خوا...

جنایت وحشتناک تبر به دستان در مشهد ستاره ها  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

القانی مشهد منتقل شده بود، مراتب به قاضی ویژه قتل عمد اعلام شد و بدین ترتیب با حضور قاضی علی اکبر احمدی نژاد در بیمارستان، بررسی‌ها در این باره ادامه یافت. با دستور مقام قضایی، کارآگاهان، منزل عاملان نزاع را مورد بازرسی قرار دادند، اما همه آن‌ها به همراه حمید ۱۸ ساله و احمد از محل گریخته ب...

۹۵ درصد زندانیان جرایم غیر عمد، بدهکاران مالی هستند آفتاب نیوز  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

کاهش پیدا کند.وی ۹۵  درصد زندانیان جرایم غیر عمد را بدهکاران مالی برشمرد و اظهار کرد: از زمان اصلاح و تصویب قانون قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) جمعیت بدهکاران ناشی از دیات حوادث رانندگی در حال حاضر به کمتر از ۳۰۰ نفر رسیده که...

مدیرعامل ستاد دیه: 95 درصد زندانیان جرایم غیر عمد، بدهکاران مالی هستند پول نیوز  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

ممکن کاهش پیدا کند.وی ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیر عمد را بدهکاران مالی برشمرد و اظهار کرد: از زمان اصلاح و تصویب قانون قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) جمعیت بدهکاران ناشی از دیات حوادث رانندگی در حال حاضر به کمتر از ۳۰۰ نفر رسیده که...

کمک بانک تجارت برای آزادی زندانیان غیرعمد پول نیوز  ۱۳۹۷/۹/۲۷

یارد ریالی این بانک برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد به ستاد مردمی دیه خبر داد.به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، رضا دولت‌آبادی در آستانه 29 آذرماه سال‌روز تاسیس بانک تجارت در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات این بانک در زمینه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی گفت: بانک تجارت با همکاری ستاد مردمی آزادسازی ز...

مسئولیت بنر جنجالی ۱۳ آبان را هیچ نهاد و سازمانی بر عهده نمی گیرد شبستان  ۱۳۹۷/۸/۱۶

مسئولیت بنر جنجالی ۱۳ آبان را هیچ نهاد و سازمانی بر عهده نمی گیردشیراز، بسیاری از مردم در فضای مجازی این اشتباه را عمدی خوانده و نسبت به آن واکنش نشان دادند.   این بنر با آرم شهرداری و سازمان فرهنگی شهرداری منتشر شده است اما شهرداری طراحی این بنر را شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس اعلام کرد و فقط مسئولیت چاپ و انتشار آن را پذیرفت و اعلام کرد در طراحی آن ...

قتل پسر دایی به خاطر جوجه کباب ستاره ها  ۱۳۹۷/۸/۷

ا کنترل کنند. متهم یکبار در شعبه دهم به اتهام قتل عمد محاکمه شد اما حکم از سوی قضات دیوانعالی نقض شد و بار دیگر این پرونده روی میز قضات شعبه دوم قرار گرفت. در این مرحله شبه عمد بودن قتل پسر جوان بررسی شد و برای همین از چند شاهد که در صحنه درگیری حضور داشتند دعوت شد تا در دادگاه هر آنچه را دیده‌...

قاتل در دادگاه: از روی شوخی، چاقو را در سینه مقتول فرو کردم، بعد صورتش را بوسیدم و گفتم خوب... آفتاب نیوز  ۱۳۹۷/۸/۱

کارد به قتل رسانده بود، با هوشیاری قاضی ویژه قتل عمد و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی در یک عملیات غافلگیرانه به دام افتاد و راز جنایت در نیمه شب را فاش کرد.ماجرای این پرونده جنایی از دقایق اولیه بامداد هشتم مهر سال 93 از آن جا آغاز شد که کارکنان بیمارستان شریعتی مشهد در تماس با پلیس از مرگ ...

کینه قدیمی، عامل قتل با تصادف ساختگی؛ پلیس 5700 خودرو را بررسی کرد تا به قاتل رسید آفتاب نیوز  ۱۳۹۷/۷/۳۰

گرچه در نگاه اول به نظر می‌رسید که موضوع تصادف غیرعمد باشد اما مدارکی در صحنه به‌دست آمد که نشان می‌داد این تصادف عمدی بوده و مرد 65 ساله به قتل رسیده است. پس از بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه مشخص شد که خودروی پژو 206 پس ازبرخورد عمدی با مرد میانسال از صحنه متواری شده است اما از آنجا ک...

همسر قهرمان آسیا مهریه اش را صرف آزادی 2 زندانی کرد ایرنا  ۱۳۹۷/۷/۱۹

مل خود را برای 2 نفر از زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد در اختیار ستاد دیه استان فارس قرار داد.حسین رحیمی ادامه داد: جرائم غیر عمد مانند تصادف، محکومیت های مالی، حوادث کارگاهی، مهریه و نفقه از محکومیت هایی است که ممکن است برای هریک از افراد جامعه اتفاق بیفتد.وی اضافه کرد: با زندانی شدن این دست از محکو...

جامعه باید از قصور پزشکی مطلع شود سلامت نیوز  ۱۳۹۷/۷/۱۱

جامعه باید از قصور پزشکی مطلع شودیگر کشورها معمولا خسارت‌‎ها تحت دو عنوان عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود. در واقع فعالیت‌های ورزشی، پزشکی، ساخت‌وساز، رانندگی و.... جزو خسارت‌های جسمی می‌شود و به عنوان شبه عمد تلقی و فاعل جرم اگر بدون رعایت ضوابط و مقررات حاکم مبادرت به اقدام کرده باشد، از طریق تساهل و...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان