سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای سنگبر
پای صحبت پیرمعمار حرم ستاره ها  ۱۳۹۶/۵/۲۵

پای صحبت پیرمعمار حرمدند و به من نیز مأموریت دادند به همراه یک راننده، سنگبر و فرد دیگری به دوران پشت یزد برویم و سنگ را از معدن آنجا تهیه کنیم. با ماشین پاترول صبح راه افتادیم و ۲ بعدازظهر به طبس رسیدیم و مهمان فردی به نام مهدوی بودیم. پس از صرف ناهار و کمی استراحت قصد ادامه مسیر داشتیم که میزبان از رفتن ما ممانعت به ع...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان