سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای پیش نویس قانونی
اعتراض یهودیان تندرو به سربازگیری اجباری جام نیوز  ۲ هفته پیش

پیمایی ایلیت شاکید وزیر دادگستری اسرائیل از ارائه پیش نویس قانونی برای معافیت یهودیان حریدیم از خدمت نظامی خبر داد.   پایگاه اینترنتی  " والاه "  اسرائیل گزارش داد شاکید وزیر دادگستری اسرائیل یکشنبه آینده قصد دارد پیش نویس قانونی را به کمیته وزارتی قانونگذاری ارائه کند، بر...

پليس رژيم صهيونيستی تظاهرات معترضان يهودی را سركوب كرد العالم فارسی  ۲ هفته پیش

پیمایی ایلیت شاکید وزیر دادگستری اسرائیل از ارائه پیش نویس قانونی برای معافیت یهودیان حریدیم از خدمت نظامی خبر داد. پایگاه اینترنتی  " والاه "  اسرائیل گزارش داد شاکید وزیر دادگستری اسرائیل یکشنبه آینده قصد دارد پیش نویس قانونی را به کمیته وزارتی قانونگذاری ارائه کند، بر اساس این...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان