سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای قدس شریف
عادی سازی روابط با اسراییل خیانت بزرگ به آرمان فلسطین است نامه  ۱۳۹۷/۸/۸

با رژیم صهیونیستی موجب آماده شدن شرایط یهودی سازی قدس شریف خواهد شد ، تاکید کرد : این رفتار کشورهای اسلامی و عربی آنچه که معامله قرن خوانده می شود را توجیه خواهد کرد و به مثابه بروز فاجعه ای خواهد شد که نه تنها فلسطین که کل جامعه اسلامی و مسلمانان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.این نهاد در بیانیه 4...

عادی سازی روابط با اسراییل خیانت بزرگ به آرمان فلسطین است اکو فارس  ۱۳۹۷/۸/۷

با رژیم صهیونیستی موجب آماده شدن شرایط یهودی سازی قدس شریف خواهد شد ، تاکید کرد : این رفتار کشورهای اسلامی و عربی آنچه که معامله قرن خوانده می شود را توجیه خواهد کرد و به مثابه بروز فاجعه ای خواهد شد که نه تنها فلسطین که کل جامعه اسلامی و مسلمانان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. این نهاد در بیانیه ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان