سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای داروهای خاص
بخش خصوصی در تأمین برخی اقلام دارویی وارداتی پایین‌تر از حد انتظار ظاهر شده است خبرگزاری فارس  ۱۳۹۷/۲/۲۷

ش خصوصی در تأمین نیاز دارویی کشور به خصوص در حوزه داروهای خاص، استراتژیک و حیاتی از ابتدا قدری خوش بینانه‌ بوده و یا به هر دلیل دیگری در مواردی شرکت‌های تأمین کننده دارو آن گونه که باید و شاید در این حوزه کارآمد حاضر نشده‌اند و این امر هر از گاه موجب بروز کمبود مقطعی یا تأخیر و تعلل د...

علت بروز کمبودهای مقطعی در بازار دارو/پیگیری انتقال تامین برخی داروهای خاص از بخش خصوصی به... سلامت نیوز  ۱۳۹۷/۲/۲۶

علت بروز کمبودهای مقطعی در بازار دارو/پیگیری انتقال تامین برخی داروهای خاص از بخش خصوصی به دولتبخش خصوصی در تامین نیاز دارویی کشور بخصوص در حوزه داروهای خاص، استراتژیک و حیاتی از ابتدا قدری خوش بینانه‌ بوده و یا به هر دلیل دیگری در مواردی شرکت‌های تامین کننده دارو آنگونه که باید و شاید در این حوزه کارآمد حاضر نشده‌اند و این امر هر از گاه موجب بروز کمبود مقطعی یا تاخیر و تعلل در...

دارو دولتی‌تر می‌شود تسنیم  ۱۳۹۷/۲/۲۶

بخش خصوصی در تامین نیاز دارویی کشور بخصوص در حوزه داروهای خاص، استراتژیک و حیاتی از ابتدا قدری خوش بینانه‌ بوده و یا به هر دلیل دیگری در مواردی شرکت‌های تامین کننده دارو آنگونه که باید و شاید در این حوزه کارآمد حاضر نشده اند و این امر هر از گاه موجب بروز کمبود مقطعی یا تاخیر و تعلل در تامی...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان