سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای داروینی
چرا این‌قدر راحت خامِ شارلاتان‌ها می‌شویم؟ ستاره ها  ۱۳۹۷/۵/۱۰

تیِ برآمده از اساطیر کتاب مقدس یا زیست‌شناسی داروینی. همچون براجادینو، کلاهبردار قرن شانزدهم که از تسلطش بر کیمیاگری استفاده کرد تا مدتی جمهوری ونیز را بدوشد، یا همچون کاگلیوستروی معروف، «سلطان یاوه‌سرایان» در قرن هجدهم که یکی از محبوبان ماری آنتوانت بود، آقای پترسون نیز اکنون ...

«دوازده نظریه دربارۀ طبیعت بشر» جدیدترین کتاب در راستای فلسفۀ زندگی آنا  ۱۳۹۷/۳/۳۰

: اساس ناخودآگاه ذهن، سارتر: آزادی بنیادی، نظریات داروینی درباره طبیعت بشر است.کتاب «دوازده نظریه دربارۀ طبیعت بشر» برای کسی نوشته شده است که به‌دنبال «فلسفۀ زندگی» است؛ یعنی می‌خواهد درکی از طبیعت بشر داشته باشد که او را در مسیر زندگی راهنمایی کند. این راهنمایی قاع...

چرا مردم ایران آرامش روانی ندارند؟ بهداشت نیوز  ۱۳۹۷/۲/۱

چرا مردم ایران آرامش روانی ندارند؟ انسان معنوی هیچ‌جا تنها نیست، چه منشأ طبیعی داروینی را در نظر بگیریم و چه منشأ خدایی. اینجاست که تئوری انتخاب می‌گوید ما نیازی داریم به نام عشق و احساسِ تعلق نسبت به همه موجودات. به همین دلیل است که من مشکل اساسی مردم ایران را نبودن اخلاق و معنویت که هر دو از مسئولیت‌گریزی سرچشمه می&...

سطحی‌زده‌ شده‌ایم فرارو  ۱۳۹۶/۱۱/۹

املی که نگاه زیستی دارد، چون تکامل انسان در سیستم داروینی مطرح می‌شود و ذهن و مغز یکی می‌شود مدعی است که معنا تنها چیزی تطوری، جبری و متفاوت است. این جا مهم است که منظر روان‌شناختی خود را مورد توجه قرار دهیم. هر کدام از این‌ها می‌تواند توصیف تبین و تفسیر و بعدا نقد شود و مبن...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان