سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای کرین
جابه جایی موفقیت آمیز 8 دستگاه گنتری کرین در بندر شهید رجایی ایرنا  ۳ هفته پیش

ستفاده شود. وی بیان داشت: با توجه به این که گنتری کرین ها از نظر جثه و وزن، ابر سازه محسوب می شوند، جابه جایی آنها از ساحل به روی کشتی و تخلیه در( یال ) شرقی بندر شهید رجایی در یک شرایط آب و هوایی خاص، پایش وضعیت جزر و مد و حتی بحث های مربوط به سازه اسکله ها و با محاسبات دقیق مهندسی صورت گرفت تا ساز...

جابه جایی موفقیت آمیز 8 دستگاه گنتری کرین در بندر شهید رجایی ایرنا  ۳ هفته پیش

استفاده شود.وی بیان داشت: با توجه به این که گنتری کرین ها از نظر جثه و وزن، ابر سازه محسوب می شوند، جابه جایی آنها از ساحل به روی کشتی و تخلیه در( یال ) شرقی بندر شهید رجایی در یک شرایط آب و هوایی خاص، پایش وضعیت جزر و مد و حتی بحث های مربوط به سازه اسکله ها و با محاسبات دقیق مهندسی صورت گرفت تا ساز...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان