سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای ناآرامی
طرح افزایش مالیات بر سوخت در فرانسه تعلیق می‌شود العالم فارسی  ۲ هفته پیش

این کشور تعلیق می‌کند. در پی چندین هفته از ناآرامی‌ در فرانسه، دولت این کشور در سیاست خود تجدید نظر کرده و قرار است که فیلیپ این موضوع را امروز به صورت رسمی اعلام کند. این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه پیشتر بر اجرای سیاست‌ها...

ناآرامی ناآرامی های مصر ناآرامی های سیاسی ناآرامی های زاهدان
ناآرامیها ناآرامی های قومی ناآرامی‌های سیاسی ناآرامی های اجتماعی
ناآرامیهای ناآرامیهای کنونی ناآرامی های سوریه ناآرامیهای سال 1991
ناآرامی شود ناآرامی های جدید ناآرامی های منطقه ناآرامیهای اخیر مصر
ناآرامی هایی ناآرامیهای سیاسی ناآرامیهای گسترده ناآرامیهای خاورمیانه
ناآرامی بودند ناآرامی های جاری ناآرامی های عمومی ناآرامی های دانشجویی
ناآرامی کوچکی ناآرامی های اخیر ناآرامیهای کارگری ناآرامی های بلوچستان
ناآرامیهای مصر ناآرامیهای سوریه ناآرامی های موجود ناآرامی های این کشور
ناآرامیهای جوی ناآرامی های مدنی ناآرامی های گسترده ناآرامی های این منطقه
ناآرامیهای سال ناآرامیهای بحرین ناآرامیهای اجتماعی ناآرامی های ایران خوب
ناآرامی اقتصادی ناآرامی های صنفی ناآرامی های تایلند ناآرامی های سین کیانگ
ناآرامیهای اخیر ناآرامی های امروز ناآرامی های دارفور ناآرامی های داخلی نیست
ناآرامی های سال ناآرامی های ایران
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان