سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای مورد اعتماد قرار
احترام به هنر را به دانشگاه برگردانید شبکه ایران  ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

. مدرسی که لقب استاد دانشگاه را دارد از سوی جامعه مورد اعتماد قرار دارد و دارای قدرت اثرگذاری یا تخریب در سطحی فراتر از دانشگاه است. مخاطب این بیانیه تمام مدیرانی هستند که عزل و نصب مدرسان دانشگاه با دستور و نظارت آنها انجام می‌شود. امید است با انتشار این متن مدیران گروه‌های موسیقی، روسای ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان