سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای الزمان صدیقی
معرفی راه یافتگان به مرحله نهایی داوری جشنواره نقد کتاب در سه گروه ایلنا  ۱۳۹۶/۹/۲۵

معرفی راه یافتگان به مرحله نهایی داوری جشنواره نقد کتاب در سه گروهبه گزارش ایلنا، در حوزه ادبیات فارسی گروه متون کهن از میان ۶۸ مقالة ارسال شده به جشنوارة نقد کتاب آثار زیر به مرحله نهایی راه یافت:  اشعار شیخ نجم­الدین رازی و شرکاء: نقد و بررسی کتاب اشعار نجم‌الدین رازی، سید علی میرافضلی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش۶، تابستان ۱۳۹۵. بازخوانی ابیاتی...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان