سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای تشکیل جلسه
تشکیل جلسه ستاد برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا نود  ۱۳۹۷/۸/۱۳

تشکیل جلسه ستاد برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیای برای ادامه کارها به ریاست معاون باشگاه پرسپولیس تشکیل جلسه داد.به گزارش وبسایت نود، به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، ستاد برگزاری فینال لیگ قهرمانان 2018 آسیا در باشگاه امروز به ریاست ایرج عرب تشکیل جلسه داد.در این جلسه، روسا و دبیران کمیته‌های مختلف درباره پیشرفت کارها و اقداماتی که برای روزه...

تشکیل جلسه تشکیل جلسه ویژه تشکیل جلسه محرمانه تشکیل جلسه ستاد اقامه
تشکیل جلسه نمی تشکیل جلسه مشترک تشکیل جلسه ستاد ربع تشکیل جلسه هیات امنای
تشکیل جلسه بعد تشکیل جلسه نداده تشکیل جلسه این شورا تشکیل جلسه هیئت امنای
تشکیل جلسه دهد تشکیل جلسه شورای تشکیل جلسه شورای فنی تشکیل جلسه مجمع عمومی
تشکیل جلسه فوق تشکیل جلسه دادند تشکیل جلسه شورایعالی تشکیل جلسه شورای مسکن
تشکیل جلسه ستاد تشکیل جلسه امروز تشکیل جلسه بین ایران تشکیل جلسه هیئت امناء
تشکیل جلسه فوری تشکیل جلسه کمیته تشکیل جلسه خواهد داد تشکیل جلسه هیات مدیره
تشکیل جلسه دهند تشکیل جلسه رسیدگی تشکیل جلسه هیئت امنا تشکیل جلسه کانون فارغ
تشکیل جلسه شاخه تشکیل جلسه آموزشی تشکیل جلسه هیات دولت تشکیل جلسه ویژه کمیته
تشکیل جلسه برای تشکیل جلسه اضطرار تشکیل جلسه شورای صدور تشکیل جلسه شورای فرهنگ
تشکیل جلسه هیات تشکیل جلسه غیرعلنی تشکیل جلسه خواهند داد تشکیل جلسه فوری خبرگان
تشکیل جلسه علنی تشکیل جلسه پیشگیری تشکیل جلسه شورای عالی تشکیل جلسه شورای اداری
تشکیل جلسه مورخ تشکیل جلسه اضطراری
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان