سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای پانزده عضو
آمریکا رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل شد نامه  ۳ هفته پیش

ین مهم‌ترین نهاد سازمان ملل متحد هر ماه به یکی از پانزده عضو دائم و غیر دائم آن واگذار می‌شود.ریاست شورا برای سپتامبر در حالی به آمریکا منتقل شد که انگلیس مسئولیت آن را در ماه آگوست بر عهده داشت.ریاست دوره‌ای شورای امنیت، بر اساس اسامی اعضای آن به زبان انگلیسی و به ترتیب حرف الفبا تعیین می‌شود.شورای...

آمریکا رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل شد العالم فارسی  ۳ هفته پیش

م‌ترین نهاد سازمان ملل متحد هر ماه به یکی از پانزده عضو دائم و غیر دائم آن واگذار می‌شود. ریاست شورا برای سپتامبر در حالی به آمریکا منتقل شد که انگلیس مسئولیت آن را در ماه آگوست بر عهده داشت. به گزارش تسنیم، ریاست دوره‌ای شورای امنیت، بر اساس اسامی اعضای آن به زبان انگلیسی و به ترتی...

آمریکا رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل شد تسنیم  ۳ هفته پیش

م‌ترین نهاد سازمان ملل متحد هر ماه به یکی از پانزده عضو دائم و غیر دائم آن واگذار می‌شود.ریاست شورا برای سپتامبر در حالی به آمریکا منتقل شد که انگلیس مسئولیت آن را در ماه آگوست بر عهده داشت.ریاست دوره‌ای شورای امنیت، بر اساس اسامی اعضای آن به زبان انگلیسی و به ترتیب حرف الفبا تعیین می...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان