سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای فقراتش شکسته
آیت‌الله‌ جوادی آملی: ثروت مملکت را به دست سفیهان نسپارید/ ملّتی که عامل قیام ندارد، یک ملّت... آفتاب نیوز  ۱۳۹۷/۱/۱۶

به معنای مقتول، فقیر به آن ملّتی می‌گویند که ستون فقراتش شکسته است، زیرا عامل قیام که ثروت است آن را از دست داد و از آن بهره صحیح نبرد.آیت‌الله جوادی آملی ادامه داد: عنصر سوم آن است که ملتی که ستون فقراتش شکسته است، قدرت قیام ندارد؛ چه رسد به مقاومت و اقتصاد مقاومتی. آیه سوره «نساء» این است که مال ع...

نباید ثروت مملکت را به دست سفیهان سپرد مرور نیوز  ۱۳۹۷/۱/۱۶

نباید ثروت مملکت را به دست سفیهان سپردنای مقتول، فقیر به آن ملّتی می‌گویند که ستون فقراتش شکسته است، زیرا عامل قیام که ثروت است آن را از دست داد و از آن بهره صحیح نبرد. آیت‌الله جوادی آملی ادامه داد: عنصر سوم آن است که ملتی که ستون فقراتش شکسته است، قدرت قیام ندارد؛ چه رسد به مقاومت و اقتصاد مقاومتی. آیه سوره «نساء...

ثروت مملکت را به دست سفیهان نسپارید ایلنا  ۱۳۹۷/۱/۱۶

ثروت مملکت را به دست سفیهان نسپاریدنای مقتول، فقیر به آن ملّتی می‌گویند که ستون فقراتش شکسته است، زیرا عامل قیام که ثروت است آن را از دست داد و از آن بهره صحیح نبرد. آیت‌الله جوادی  آملی ادامه داد: عنصر سوم آن است که ملتی که ستون فقراتش شکسته، قدرت قیام ندارد؛ چه رسد به مقاومت و اقتصاد مقاومتی. آیه سوره «نساء&ra...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان