سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای کریمی مله
16پژوهشگر ایرانی؛ در لیست پراستنادترین دانشمندان جهان ایرنا  ۱۳۹۷/۹/۷

بندی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، حسن کریمی مله از دانشگاه صنعتی قوچان، سیدمهدی جعفری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مرتضی محمودی از دانشگاه علوم پزشکی تهران.**9492** 1200 ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان