سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای دمایزیر
افزایش اخراج پناهندگان از آلمان آفتاب نیوز  ۱۳۹۷/۷/۱۶

ن کشور در تمام سال 2017، 634 مورد بوده است."توماس دمایزیر"، وزیر وقت آلمان در اوایل سال 2016 با این کشورهای مغرب شمال آفریقا مذاکراتی را به منظور تسهیل و تسریع اخراج پناهندگان به این کشورها انجام داده بود.آلمان در حال حاضر هم در تلاش است تا برای تسریع اخراج پناهندگان مذاکراتی را با کشورهای مصر و لیب...

افزایش چشمگیر اخراج پناهندگان از آلمان به کشورهای شمال آفریقا در سال 2018 تسنیم  ۱۳۹۷/۷/۱۶

ر در تمام سال 2017، 634 مورد بوده است."توماس دمایزیر"، وزیر وقت آلمان در اوایل سال 2016 با این کشورهای مغرب شمال آفریقا مذاکراتی را به منظور تسهیل و تسریع اخراج پناهندگان به این کشورها انجام داده بود.آلمان در حال حاضر هم در تلاش است تا برای تسریع اخراج پناهندگان مذاکراتی را با کشورهای مصر ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان