سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای اقتدارگر
ماریو بارگاس یوسا؛ دولتمرد پیر ادبیات آمریکای لاتین ستاره ها  ۱۳۹۷/۲/۴

ماریو بارگاس یوسا؛ دولتمرد پیر ادبیات آمریکای لاتینی و دموکراسی در آمریکای لاتین است. حمله های او به اقتدارگرایان او را دشمن سوسیالیست ها و محافظه کارها کرده است. او به من گفت کمال محترم ترین ویژگی یک فرد است: «ثبات در باورهایت، گفته ها و کنش هایت.» و در حالی که پافشاری او بر داشتن گفتار و کردار منطبق با اعتقادات، مسیری سوخته در زندگی شخ...

بررسی فواید وجود احزاب در نظام های سیاسی ترابر نیوز  ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

ن پذیر است که از مداخلات آمرانه و قهرآمیز نیروهای اقتدارگر و سلطه جو در امان باشد. در نظام های غیردموکراتیک و در ذیل دولت های اقتدارگرا، عرصه عمومی زیر فشار مداخلات غیردموکراتیک و اعمال قهر و خشونت، ناامن و انجام فعالیت های آزاد و گفت و گوی انتقادی دشوار و پرهزینه است. اگر در کشورهایی مثل ایران، جام...

مقایسه مساله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران ترابر نیوز  ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

ی، تصحیح سازوکارهای درونی قانون اساسی، افزون سازی اقتدارگرایی (در بازنگریهای قانون اساسی مشروطیت) و تمرکزگرایی (در بازنگریهای قانون اساسی جمهوری اسلامی) به عمل آمده است. در عین حال قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه مناسب تری را برای بازنگری برگزیده زیرا مشارکت مردمی را از آغاز تا انجام روند تتمیم و تنق...

سنگ‌تمام شبه‌روشنفکران در ترویج فرهنگ فرومایه/رابطه جهانی‌سازی و بلاهت ایلنا  ۱۳۹۶/۶/۱

سنگ‌تمام شبه‌روشنفکران در ترویج فرهنگ فرومایه/رابطه جهانی‌سازی و بلاهتصب خاستگاه و تکیه‌گاه بنیادین حکومت‌های اقتدارگر، به ویژه حکومت‌های تمامیت خواه چه مارکسیستی، چه فاشیستی و ... و چه لیبرالیستی بوده‌اند، این دسته از حکومت‌ها به یاری همان شبه‌روشنفکران در تبلیغ و ترویج و تثبیت فرهنگ واپس‌مانده و مخرب سنگ‌تمام گذارده‌اند. ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان