سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای صدمات
افزایش 6 درصدی نزاع در تهران سلامت نیوز  ۳ هفته پیش

افزایش 6 درصدی نزاع در تهرانانده از گذشته است.برای صدور نظریه کارشناسی درخصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی یا کلانتری ها الزامی است.پزشکی قانونی استان تهران همچنین تاکید کرده است: در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات ...

افزایش 6 درصدی نزاع در تهران آفتاب نیوز  ۳ هفته پیش

انده از گذشته است.برای صدور نظریه کارشناسی درخصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی یا کلانتری ها الزامی است.پزشکی قانونی استان تهران همچنین تاکید کرده است: در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات ...

افزایش نزاع ۵ درصدی در تهران ستاره ها  ۱۳۹۷/۷/۱۸

ده از گذشته است. برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی، ارائه معرفینامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است. در مواردی بررسی دقیق تر جراحات یا عوارض صدمات، نیازمند اخذ مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم و این امر برای حفظ حقوق مراجعه کنندگا...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان