سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای حبس تأدیبی
ملاحظاتی در باب تحول قضایی بهداشت نیوز  دیروز

ملاحظاتی در باب تحول قضایی ملاحظاتی در باب تحول قضایی در روزهای اخیرانتصاب حضرت آیت الله رییسی به ریاست قوه قضاییه ازدیدگاههای مختلف مورد تحلیل واقع گردیده و عمدتاً ازسوی اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران و عموم جامعه مورد استقبال بی نظیری واقع شده...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان