سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای شورای فرهنگ عمومی
وزیر فرهنگ :زبان فارسی باید به زبان علم تبدیل شود شبکه ایران  ۵ هفته پیش

د و آشفتگی زبانی در نوشتار به وجود آمده است. رئیس شورای فرهنگ عمومی با اشاره به اینکه باید تلاش شود تا زبان فارسی به زبان علم تبدیل شود که این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری است، افزود: در بحث ترویج و پاسداشت زبان فارسی، آنچه که بیشتر با حوزه فرهنگ عمومی مرتبط است، ادبیات عامیانه است که بایستی در ...

شورای فرهنگ عمومی شورای فرهنگ عمومی پارس شورای فرهنگ عمومی وزارت شورای فرهنگ عمومی مهمترین
شورای فرهنگ عمومی خوی شورای فرهنگ عمومی اتاق شورای فرهنگ عمومی میناب شورای فرهنگ عمومی شهرستان
شورای فرهنگ عمومی بخش شورای فرهنگ عمومی پاوه شورای فرهنگ عمومی تصویب شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد
شورای فرهنگ عمومی نیز شورای فرهنگ عمومی قاین شورای فرهنگ عمومی لرستان شورای فرهنگ عمومی استانها
شورای فرهنگ عمومی شهر شورای فرهنگ عمومی لازم شورای فرهنگ عمومی خراسان شورای فرهنگ عمومی اسفراین
شورای فرهنگ عمومی کشور شورای فرهنگ عمومی میانه شورای فرهنگ عمومی زرندیه شورای فرهنگ عمومی چهارمحال
شورای فرهنگ عمومی جنوب شورای فرهنگ عمومی استان شورای فرهنگ عمومی تایباد شورای فرهنگ عمومی شمیرانات
شورای فرهنگ عمومی نهاد شورای فرهنگ عمومی جاجرم شورای فرهنگ عمومی بروجرد شورای فرهنگ عمومی آذربایجان
شورای فرهنگ عمومی برای شورای فرهنگ عمومی کاشمر شورای فرهنگ عمومی بجنورد
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان