سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای نفتخام
فروش سوخت مظروف راهی برای دور زدن تحریم نفتی تسنیم  ۱۳۹۷/۸/۴

لکت در مقابله با محدودیت ظالمانه و احتمالی صادرات نفتخام که درصورت قطع آن هرنوع خسارتی به صورت عمده متوجه خود توطئه گران میشود به حضور اولیاء امور و تصمیم در کشور و تمامی دانشمندان و صاحبنظران و فرزندان برومند این سرزمین تقدیم و مطرح میسازد.انشاالله طرح موضوع یک صورت مسئله ملی قابل حل مورد بررسی دقی...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان