سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای حبوب
افزایش قیمت ۹ گروه مواد خوراکی اکو ویژن  ۲ هفته پیش

نزدهم تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۰.۶ درصد، حبوب ۰.۲ درصد، سبزی های تازه ۴.۸ درصد، گوشت قرمز ۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۰.۸ درصد، قند و شکر ۱.۵ درصد، چای ۰.۱ درصد و روغن نباتی ۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ تخم مرغ ۱.۸ درصد و میوه‌های تازه ۱.۵ درصد کاهش یافت. لبنیات و تخم مرغ در ه...

رشد قیمت ۹ گروه مواد خوراکی ایلنا  ۲ هفته پیش

رشد قیمت ۹ گروه مواد خوراکینزدهم تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۰.۶ درصد، حبوب ۰.۲ درصد، سبزی های تازه ۴.۸ درصد، گوشت قرمز ۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۰.۸ درصد، قند و شکر ۱.۵ درصد، چای ۰.۱ درصد و روغن نباتی ۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ تخم مرغ ۱.۸ درصد و میوه‌های تازه ۱.۵ درصد کاهش یافت. لبنیات و تخم مرغ در ه...

افزایش قیمت 7 گروه از خوراکی ها / گوشت و مرغ و برنج ارزان شد آنا  ۲ هفته پیش

هشتم تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۰.۱ درصد، سبزی های تازه ۱.۸ درصد، گوشت قرمز ۲.۳ درصد، قند و شکر ۰.۳ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ تخم مرغ ۲.۴ درصد، میوه‌های تازه ۰.۳ درصد، گوشت مرغ ۴.۲ درصد، و چای ۰.۱ درصد کاهش یافت.لبنیات و تخم مرغدر هفته...

افزایش قیمت ۷ گروه کالایی/ گوشت قرمز گران شد ایلنا  ۲ هفته پیش

افزایش قیمت ۷ گروه کالایی/ گوشت قرمز گران شد هشتم تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۰.۱ درصد، سبزی های تازه ۱.۸ درصد، گوشت قرمز ۲.۳ درصد، قند و شکر ۰.۳ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ تخم مرغ ۲.۴ درصد، میوه‌های تازه ۰.۳ درصد، گوشت مرغ ۴.۲ درصد، و چای ۰.۱ درصد کاهش یافت. لبنیات و تخم مرغ در ...

تغییرات شدید قیمتی کالاهای اساسی جام نیوز  ۲ هفته پیش

هشتم تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۰.۱ درصد، سبزی های تازه ۱.۸ درصد، گوشت قرمز ۲.۳ درصد، قند و شکر ۰.۳ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ تخم مرغ ۲.۴ درصد، میوه‌های تازه ۰.۳ درصد، گوشت مرغ ۴.۲ درصد، و چای ۰.۱ درصد کاهش یافت.   لبنیات و تخم ...

فهرست جدید گرانی‎ها به روایت بانک مرکزی/تخم‎مرغ همچنان رکورددار نامه  ۴ هفته پیش

قبل 11.2 درصد، تخم مرغ 55.3 درصد، برنج 0.9 درصد، حبوب 0.6 درصد، میوه‌های تازه 37.3 درصد، سبزی‌های تازه 11.5 درصد، گوشت قرمز 21.6 درصد، گوشت مرغ 10.2 درصد، چای 20.2 درصد و روغن نباتی 8.2 درصد رشد داشته‌ است. همچنین قیمت خُرده فروشی قند و شکر 1.6 درصد کاهش یافته‌ استطبق خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط ...

نرخ جدید خوراکی ها به روایت بانک مرکزی اکو ویژن  ۵ هفته پیش

.۳ درصد و گوشت مرغ ۱.۳ درصد کاهش یافت، قیمت برنج، حبوب و چای نیز نسبت به هفته پیش از آن ثابت ماند. لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه و پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و قیمت سایر اقلام بـین ۰.۱ درصد تا ۶.۲ درصد افزایش داشت. همچنین بهای تخم مرغ...

افزایش قیمت خُرده‌فروشی ۶ گروه کالایی/ مرغ و گوشت ارزان شد ایلنا  ۵ هفته پیش

افزایش قیمت خُرده‌فروشی ۶ گروه کالایی/ مرغ و گوشت ارزان شد.۳ درصد و گوشت مرغ ۱.۳ درصد کاهش یافت، قیمت برنج، حبوب و چای نیز نسبت به هفته پیش از آن ثابت ماند. لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه و پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و قیمت سایر اقلام بـین ۰.۱ درصد تا ۶.۲ درصد افزایش داشت. همچنین بهای تخم مرغ...

این ۸ کالا گران شدند/ مرغ ارزان شد جام نیوز  ۱۳۹۷/۳/۹

لبنیات ۰.۳ درصد، تخم مرغ ۳.۴ درصد، برنج ۰.۱ درصد، حبوب ۰.۷ درصد، میوه‌های تازه ۶.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۴.۸ درصد، گوشت قرمز ۴.۷ درصد و قند و شکر ۰.۷ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ گوشت مرغ ۶.۹ درصد کاهش یافت، قیمت چای و روغن نباتی نیز نسبت به هفته پیش از آن ثابت ماند.   لبن...

کدام مواد غذایی گران شدند؟ پول نیوز  ۱۳۹۷/۳/۲

.بر همین اساس نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۱.۶ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه ۷ درصد، سبزی‌های تازه ۱.۵ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، گوشت مرغ ۱.۲ درصد و چای ۰.۹ درصد افزایش و تخم مرغ ۲.۵ درصد و روغن نباتی ۰.۱ کاهش یافت، قیمت قند و شکر نیز نسبت به هفته گذشته ثابت ماند.لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش...

افزایش قیمت خرده فروشی 8 گروه کالای اساسی اکو ویژن  ۱۳۹۷/۳/۲

بر همین اساس نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۱.۶ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه ۷ درصد، سبزی‌های تازه ۱.۵ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، گوشت مرغ ۱.۲ درصد و چای ۰.۹ درصد افزایش و تخم مرغ ۲.۵ درصد و روغن نباتی ۰.۱ کاهش یافت، قیمت قند و شکر نیز نسبت به هفته گذشته ثابت ماند. لبنیات و تخم مرغ در ه...

قیمت خرده‌فروشی ۹ گروه کالایی افزایش یافت/ مرغ ارزان شد بورس نیوز  ۱۳۹۷/۲/۲۶

لبنیات ۱.۱ درصد، تخم مرغ ۵.۲ درصد، برنج ۰.۱ درصد، حبوب ۳ درصد، میوه‌های تازه ۱.۸ درصد، سبزی‌های تازه ۰.۱ درصد، قند و شکر ۰.۲ درصد، چای ۱.۹ درصد، روغن نباتی ۰.۱ درصد افزایش و گوشت مرغ ۲.۳ درصد کاهش یافت، قیمت گوشت قرمز نیز نسبت به هفته گذشته ثابت ماند.لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش در گروه لبنیات...

روایت جدید بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالاهای اساسی آنا  ۱۳۹۷/۲/۲۴

ادی خبرگزاری آنا، بر همین اساس نرخ لبنیات، برنج و حبوب نسبت به هفته قبل از آن ثابت اما نرخ تخم مرغ 6.1 درصد، گوشت قرمز 0.6 درصد، قند و شکر 3.4 درصد و چای 3.1 درصد افزایش و میوه‌های تازه 2.7 درصد، سبزی‌های تازه یک درصد، گوشت مرغ 1.4 درصد و روغن نباتی 0.1 درصد کاهش یافت.لبنیات و تخم مرغدر هف...

جزئیات نوسانات قیمتی کالاهای اساسی شبکه ایران  ۱۳۹۷/۲/۲۳

درصد رشد داشته است؛ همچنین قیمت خُرده فروشی گروه حبوب ۳ درصد، میوه‌های تازه ۱۲.۸، سبزی های تازه ۹.۱ درصد و قند و شکر ۴.۱ درصد کاهش یافته‌اند. بر این اساس نرخ لبنیات، برنج و حبوب نسبت به هفته قبل از آن ثابت اما نرخ تخم مرغ ۶.۱ درصد، گوشت قرمز ۰.۶ درصد، قند و شکر ۳.۴ درصد و چای ۳.۱ درصد اف...

روایت بانک مرکزی از ارزانی و گرانی سفره مردم جام نیوز  ۱۳۹۷/۲/۱۵

ک مرکزی، قیمت خُرده فروشی گروه های برنج ۰.۱ درصد، حبوب ۰.۴ درصد، میوه های تازه ۲.۲ درصد، سبزی های تازه ۱.۹ درصد، گوشت مرغ ۰.۳ درصد و چای ۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافته است. براین اساس همچنین قیمت خُرده فروشی گروه های تخم مرغ ۳.۱ درصد، گوشت قرمز ۴.۶ درصد، قند و شکر ۰.۸ درصد و روغن نباتی...

تخم‌مرغ یکساله ۵۵ درصد گران شد ستاره ها  ۱۳۹۷/۲/۱۵

تخم‌مرغ یکساله ۵۵ درصد گران شدفزایش داشته اند. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه های حبوب ۲.۲، میوه های تازه ۷.۴، سبزی های تازه ۹.۰ درصد و قند و شکر ۷.۲ درصد در مدت مشابه کاهش یافته است. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه های برنج ۰.۱ درصد، حبوب ۰.۴ درصد، میوه های تازه ۲.۲ درصد، سبزی های تازه ۱.۹ درصد، گوشت مرغ ۰.۳ درصد و چای ۰.۳ درصد نسبت...

گزارش بانک مرکزی از میزان تغییرات قیمت کالاهای اساسی در یکسال گذشته اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۷/۲/۱۵

گزارش بانک مرکزی از میزان تغییرات قیمت کالاهای اساسی در یکسال گذشتهفزایش داشته اند. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه های حبوب ۲.۲، میوه های تازه ۷.۴، سبزی های تازه ۹.۰ درصد و قند و شکر ۷.۲ درصد در مدت مشابه کاهش یافته است.  همچنین قیمت خُرده فروشی گروه های برنج ۰.۱ درصد، حبوب ۰.۴ درصد، میوه های تازه ۲.۲ درصد، سبزی های تازه ۱.۹ درصد، گوشت مرغ ۰.۳ درصد و چای ۰.۳ درص...

قیمت خرده فروشی برخی کالاها با گرانی ۷ تا ۵۵ درصدی همراه شد ایلنا  ۱۳۹۷/۲/۱۵

قیمت خرده فروشی برخی کالاها با گرانی ۷ تا ۵۵ درصدی همراه شدداشته‌اند. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه های حبوب ۲.۲، میوه های تازه ۷.۴، سبزی های تازه ۹.۰ درصد و قند و شکر ۷.۲ درصد در مدت مشابه کاهش یافته است. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه های برنج ۰.۱ درصد، حبوب ۰.۴ درصد، میوه های تازه ۲.۲ درصد، سبزی های تازه ۱.۹ درصد، گوشت مرغ ۰.۳ درصد و چای ۰.۳ درصد نسب...

گزارش جدید بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد غذایی صبا ایران  ۱۳۹۷/۲/۸

به هفته قبل از آن ثابت اما نرخ تخم مرغ ۳.۹ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه های تازه ۱.۱ و سبزی های تازه ۲.۵ درصد کاهش یافت.همچنین نرخ گوشت مرغ ۲.۱ درصد، چای ۲.۵ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد افزایش داشته است. لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معاد...

گزارش بانک مرکزی از میزان تغییرات قیمت کالاهای اساسی در فروردین ماه اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۷/۲/۸

گزارش بانک مرکزی از میزان تغییرات قیمت کالاهای اساسی در فروردین ماهته قبل  از آن ثابت اما نرخ تخم مرغ ۳.۹ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه  های تازه ۱.۱ و سبزی های تازه ۲.۵ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ گوشت مرغ ۲.۱ درصد، چای ۲.۵ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد افزایش داشته است.  لبنیات و تخم مرغ  در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت...

قیمت چهار گروه موادخوراکی ثابت ماند/افزایش قیمت مرغ و چای نامه  ۱۳۹۷/۲/۸

ته قبل  از آن ثابت اما نرخ تخم مرغ ۳.۹ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه  های تازه ۱.۱ و سبزی های تازه ۲.۵ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ گوشت مرغ ۲.۱ درصد، چای ۲.۵ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد افزایش داشته است.لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل م...

قیمت ۶ گروه کالای اساسی افزایش یافت جام نیوز  ۱۳۹۷/۱/۳۰

ین حال قیمت خُرده فروشی ۳ گروه تخم مرغ ۱۴.۷ درصد، حبوب ۰.۱ درصد و میوه‌های تازه ۸.۸ دصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته و قیمت خُرده فروشی گروه‌های قند و شکر و روغن نباتی ثابت بوده اند. بانک مرکزی توضیح داد که در سه هفته اول سال جاری به دلیل تعطیلات نوروز قیمت گیری از منابع انجام نشده است...

گوشت و تخم مرغ گران شد/روغن ثابت ماند نامه  ۱۳۹۷/۱/۴

مچنین قیمت خُرده فروشی گروه‌های تخم مرغ ۶.۴ درصد، حبوب ۰.۹ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، میوه‌های تازه ۲.۲ درصد و گوشت مرغ ۱.۴ درصد در مدت مشابه افزایش و قیمت گروه سبزی‌های تازه ۰.۷ درصد کاهش داشته است.لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معـادل ۰.۲ د...

تخم مرغ و گوشت گران شد! جام نیوز  ۱۳۹۷/۱/۴

قیمت خُرده فروشی گروه‌های تخم مرغ ۶.۴ درصد، حبوب ۰.۹ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، میوه‌های تازه ۲.۲ درصد و گوشت مرغ ۱.۴ درصد در مدت مشابه افزایش و قیمت گروه سبزی‌های تازه ۰.۷ درصد کاهش داشته است.   لبنیات و تخم مرغ   در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه...

گرانی و ارزانی مواد خوراکی در آخرین هفته سال ۹۶ اکو فارس  ۱۳۹۷/۱/۴

قیمت خُرده فروشی گروه‌های تخم مرغ ۶.۴ درصد، حبوب ۰.۹ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، میوه‌های تازه ۲.۲ درصد و گوشت مرغ ۱.۴ درصد در مدت مشابه افزایش و قیمت گروه سبزی‌های تازه ۰.۷ درصد کاهش داشته است. لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت ...

گزارش بانک مرکزی از میزان تغییرات قیمت کالاهای اساسی در آخرین هفته96 اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۷/۱/۳

گزارش بانک مرکزی از میزان تغییرات قیمت کالاهای اساسی در آخرین هفته96 قیمت خُرده فروشی گروه‌های تخم مرغ ۶.۴ درصد، حبوب ۰.۹ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، میوه‌های تازه ۲.۲ درصد و گوشت مرغ ۱.۴ درصد در مدت مشابه افزایش و قیمت گروه سبزی‌های تازه ۰.۷ درصد کاهش داشته است.  لبنیات و تخم مرغ  در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت ...

کدام کالا صدرنشین افزایش قیمت است؟ جام نیوز  ۱۳۹۷/۱/۳

قیمت خُرده فروشی گروه‌های تخم مرغ ۶.۴ درصد، حبوب ۰.۹ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، میوه‌های تازه ۲.۲ درصد و گوشت مرغ ۱.۴ درصد در مدت مشابه افزایش و قیمت گروه سبزی‌های تازه ۰.۷ درصد کاهش داشته است.   لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به...

کدام کالا صدرنشین افزایش قیمت در سبد خانوار است؟ نامه  ۱۳۹۷/۱/۳

مچنین قیمت خُرده فروشی گروه‌های تخم مرغ ۶.۴ درصد، حبوب ۰.۹ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، میوه‌های تازه ۲.۲ درصد و گوشت مرغ ۱.۴ درصد در مدت مشابه افزایش و قیمت گروه سبزی‌های تازه ۰.۷ درصد کاهش داشته است.لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معـادل ۰.۲ د...

کالاهای اساسی از سال قبل چقدر گرانتر شده است بهداشت نیوز  ۱۳۹۶/۱۲/۲۵

کالاهای اساسی از سال قبل چقدر گرانتر شده استل قبل ۶.۲ درصد، تخم مرغ ۲۵.۷ درصد، برنج ۰.۳ درصد، حبوب ۰.۸ درصد، میوه های تازه ۱۴ درصد، سبزی های تازه ۷.۲ درصد، گوشت قرمز ۱۱.۵ درصد، گوشت مرغ ۳.۳ درصد، چای ۱۲.۸ درصد و روغن نباتی ۱.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه قند و شکر نیز در دوره مورد بررسی، ۱۰.۶ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان