سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای سامانه جامع تجارت
حذف بروکراسی‌های اداری با تفویض اختیار صدور کارت بازرگانی به استان‌ها ایلنا  ۱۳۹۷/۷/۲۴

حذف بروکراسی‌های اداری با تفویض اختیار صدور کارت بازرگانی به استان‌هاامی اطلاعات و ضوابط تبدیل به یک الگوریتم شده و بر سامانه جامع تجارت نصب شود تا بدون نیاز به حضور افراد این فرآیند انجام گیرد. او با اشاره به لزوم آموزش استان‌ها در این زمینه پیش از اجرای طرح افزود: در حال حاضر همکاران سایر استان‌ها در حال آموزش برای اجرای این فرآیند هستند و همچنین کمبود ا...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان