سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای پرهیزکار
ترتیل صفحه ۲۰۴ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۸ ساعت پیش

واقع در صفحه 204 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 204 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۰۳ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  دیروز

واقع در صفحه 203 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 203 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۰۲ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۳ روز پیش

واقع در صفحه 202 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 202 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۱۶۰ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۸

واقع در صفحه 160 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 160 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۹ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۷

واقع در صفحه 159 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 159 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۶

واقع در صفحه 158 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 158 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۷ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۵

واقع در صفحه 157 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 157 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۶ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۴

واقع در صفحه 156 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 156 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۵ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۲

واقع در صفحه 155 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 155 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۲ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۳۰

واقع در صفحه 152 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 152 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۱ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۲۹

واقع در صفحه 151 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 151 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۴۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۲۵

واقع در صفحه 148 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 148 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۴۷ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۲۴

واقع در صفحه 147 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 147 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۴۴ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۲۱

واقع در صفحه 144 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 144 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۳۹ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۱۴

واقع در صفحه 139 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 139 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۳۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۱۲

واقع در صفحه 138 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 138 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۲۹ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۲

واقع در صفحه 129 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 129 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۲۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۱

واقع در صفحه 128 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 128 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۱۲۳ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۴/۲۶

واقع در صفحه 123 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 123 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۲۲ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۴/۲۵

واقع در صفحه 122 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 122 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۲۱ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۴/۲۴

واقع در صفحه 121 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 121 قرآن با صدای شهریار پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه 107 قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۳/۲

صفحه 107 قرآن کریم را با صدای استاد «شهریار پرهیزکار» می‌شنویم. تلاوت صفحه 107 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان