سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای پرهیزکار
ترتیل صفحه ۳۰۵ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۲ روز پیش

» واقع در صفحه 305 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   تلاوت ترتیل صفحه 305 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود   ...

ترتیل صفحه ۳۰۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۳ روز پیش

; واقع در صفحه 302 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 304 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۳۰۳ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۵ روز پیش

; واقع در صفحه 303 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 303 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۳۰۱ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱ هفته پیش

; واقع در صفحه 301 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 301 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه 299 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۲ هفته پیش

; واقع در صفحه 299 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 299 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۹۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۲ هفته پیش

; واقع در صفحه 298 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 298 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۹۶ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۲ هفته پیش

; واقع در صفحه 296 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 296 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیاتدانلود...

ترتیل صفحه ۲۹۵ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

; واقع در صفحه 295 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 295 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۹۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

; واقع در صفحه 294 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 294 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۹۳ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

; واقع در صفحه 293 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 293 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۹۲ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

; واقع در صفحه 292 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 292 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۹۱ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

; واقع در صفحه 291 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 291 قرآن کریم با صدای شهریار پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۹۰ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

; واقع در صفحه 290 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 290 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۸۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۴ هفته پیش

; واقع در صفحه 288 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 288 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۸۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۴ هفته پیش

; واقع در صفحه 284 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 284 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۸۳ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۵ هفته پیش

; واقع در صفحه 283 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت 283 قرآن با صدای استاد پرهیزکار ...

ترتیل صفحه ۲۷۷ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

واقع در صفحه 277 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 277 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۷۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

واقع در صفحه 274 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 274 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۷۱ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

واقع در صفحه 271 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 271 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار»دانلود ...

ترتیل صفحه ۲۶۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

واقع در صفحه 264 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 264 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۶۳ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۰/۹

واقع در صفحه 263 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 263 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۶۲ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۰/۷

واقع در صفحه 262 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 262 قرآن با صدای استاد پرهیزکار ...

موافقت وزیر راه و شهرسازی با تاسیس پژوهشگاه هواشناسی ترابر نیوز  ۱۳۹۶/۹/۲۵

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، داود پرهیزکار معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور در نشستی که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، گفت: طی سال‌های گذشته استفاده از اخبار و گزارش‌های سازمان هواشناسی توسط کاربران و عموم مردم افزایش چشمگیری یافته است. رئیس سازمان هوا...

ترتیل صفحه ۲۵۱ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۹/۲۵

واقع در صفحه 251 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 251 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۵۰ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۹/۲۳

واقع در صفحه 250 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 250 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۴۹ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۹/۲۲

واقع در صفحه 249 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود.تلاوت ترتیل صفحه 249 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود...

ترتیل صفحه ۲۳۵ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۹/۶

واقع در صفحه 235 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 235 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۳۳ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۹/۴

واقع در صفحه 233 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 233 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۳۲ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۹/۲

واقع در صفحه 232 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 232 قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»دانلود...

ترتیل صفحه ۲۳۱ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۹/۱

واقع در صفحه 231 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 231 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان