سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای تجویز منطقی
هزینه‌های آزمایشگاههای پزشکی مدیریت می‌شوند بهداشت نیوز  ۱۳۹۶/۸/۶

هزینه‌های آزمایشگاههای پزشکی مدیریت می‌شوندن (بخش آزمایشگاه)، تدوین راهبردها و راهکارهای کلی تجویز منطقی خدمات آزمایشگاهی و پیشگیری از تقاضای القایی، تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی در خصوص تجویز منطقی آزمایشها، تعیین استاندارد خدمات تخصصی آزمایشگاهی، تدوین ضوابط ایجاد شبکه آزمایشگاهی، اجرای راهکارهای مدیریت قیمت کیت و تجهیزات آزمایشگاهی، اعت...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان