سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای منشاء اصلی
قرارداد ایران و روسیه برای ساخت دو نیروگاه اتمی هموطن سلام  ۱۳۹۶/۹/۲۲

ت. وی گفت: سازمان ملل در گزارش خود عنوان کرده که منشاء اصلی مواد مخدر در افغانستان است چراکه از سال ۲۰۰۱ تاکنون حجم تولید مواد مخدر در این کشور از ۲۰۰ تن به ۹۰۰۰ تن رسیده است و سطح زیر کشت نیز از ۸ هزار هکتار به ۲۳۶ هزار هکتار گسترش یافته است. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین با وجود مبا...

ایران برای خروج آمریکا از برجام سناریوهای مختلفی دارد ستاره ها  ۱۳۹۶/۹/۲۱

ایران برای خروج آمریکا از برجام سناریوهای مختلفی داردست. وی گفت: سازمان ملل در گزارش خود عنوان کرده که منشاء اصلی مواد مخدر در افغانستان است چراکه از سال ۲۰۰۱ تاکنون حجم تولید مواد مخدر در این کشور از ۲۰۰ تن به ۹۰۰۰ تن رسیده است و سطح زیر کشت نیز از ۸ هزار هکتار به ۲۳۶ هزار هکتار گسترش یافته است. سازمان ملل موسسه مطالعاتی نیست رئیس مجلس شورای اسلامی ت...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان