سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای ضربات کابل
آبگوشت دایناسور! جام نیوز  ۱۳۹۶/۹/۲۶

ند. وقتی از سلول خارج شدیم، سربازان بعثی ما را با ضربات کابل تا محوطه از سلول خارج می شدیم، سربازان بعثی ما را با ضربات کابل تا محوطه هدایت کردند. چند لحظه بعد، تمام اسرای اردوگاه، در محوطه جمع شدند. در همین هنگام متوجه شدیم، حدود ۱۱ نفر از بچه ها در جلوی ما، با حالتی زار و نزار قرار گرفته اند. دق...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان