سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای درمانی طرفه
سه انتصاب جدید در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبرگزاری فارس  ۱۳۹۷/۳/۸

رمان شهرستان دماوند و سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طرفه را منصوب کرد.آقاجانی در این احکام، رسول چوپانی دانشیار طب سنتی دانشگاه را به عنوان سرپرست دانشکده طب سنتی منصوب کرد.وی با صدور حکمی سعید کریمی استادیار دانشگاه را به عنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طرفه منصوب کرد.رئیس دانشگاه همچ...

سه انتصاب جدید در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تسنیم  ۱۳۹۷/۳/۸

رمان شهرستان دماوند و سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طرفه را منصوب کرد.دکتر آقاجانی در این احکام، دکتر رسول چوپانی دانشیار طب سنتی دانشگاه را به عنوان سرپرست دانشکده طب سنتی منصوب کرد.وی با صدور حکمی دکتر سعید کریمی استادیار دانشگاه را به عنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طرفه منصوب کرد.ر...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان