سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای تجدید نظر استانی
قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور چیست؟ بهداشت نیوز  ۱۳۹۷/۳/۱۴

قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور چیست؟مور اجتماعی و با تایید توسط کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می‌گیرد. تبصره ـ در موارد مشمول بند «الف» ماده (١) این آیین نامه که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماری‌زاو سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته‌ها مستلزم اندازه گ...

قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور چیست؟ سلامت نیوز  ۱۳۹۷/۳/۱۴

مور اجتماعی و با تایید توسط کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می‌گیرد. تبصره ـ در موارد مشمول بند «الف» ماده (١) این آیین نامه که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماری‌زاو سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته‌ها مستلزم اندازه گی...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان