سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای مازندران۲
قهرمانی کشتی گیران شاخص تیم ملی در المپیاد دانشجویان شبکه ایران  ۱۳۹۷/۵/۱۹

د: منفی 57 کیلوگرم ۱- علیرضا نمازی از فنی حرفه ای مازندران۲- امیرهراتی از آموزش عالی گلبهار ۳- علی شیردل از فرهنگیان مازندران و محمد حسین حیدریه از دانشگاه شاهرود منفی 61 کیلوگرم ۱-علی حاج آقانیا از علمی کاربردی مازندران۲- حسین حقیقی از غیاث الدین قزوین۳- حمیدرضا قوچی از آموزش عالی گلبهار و احمدرضا ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان