سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای بار قابل تمدید
متن کامل طرح 51 ماده‌ای مجلس برای مبارزه با جرائم اقتصادی تسنیم  ۱۳۹۷/۵/۲۸

سال سابقه قضایی باشد، برای مدت پنج سال که برای یک بار قابل تمدید است، توسط رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شود.تبصره 2 - رئیس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های استانی، ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی تهران را بر عهده دارد.تبصره 3- ایجاد تشکیلات قضایی مورد ن...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان