سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای ایجاد شبکه چند نفری
در انتظار صدور حکم «باقری‌درمنی» اکو فارس  ۲ روز پیش

رمنی متهم به افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به میزان بیش از ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ کیلو قیر متهم است و اتهاماتی چون کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلی...

پرونده باقری درمنی و اتهام «مشارکت در جرم» تسنیم  ۲ هفته پیش

ختلافاتی، اغلب «مشارکت در جرم کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی و سرگروهی» است.در ادامه، قصد داریم تا در چند شماره به تشریح این عناوین مجرمانه بپردازیم، اما پیش از آن لازم است خلاصه‌ای از اطلاعات موجود در کیفرخواست متهم و آنچه در جلسات دادگاه گفته شده است را مرور کنیم...

نهمین جلسه محاکمه باقری درمنی 24 شهریور برگزار می‌شود تسنیم  ۲ هفته پیش

ی هستند.افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ 41 م...

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی برگزار می‌شود ایلنا  ۴ هفته پیش

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی برگزار می‌شودد فی‌‌‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ م...

آغاز محاکمه علنی حمید باقری درمنی به ریاست قاضی صلواتی/ 6 عنوان مجرمانه در پرونده متهم آنا  ۵ هفته پیش

د: افساد‌فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت نفت جی، در حدود بیش از ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ کیلو قیر و کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران است.صلواتی یادآور شد: همچنین مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی، به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلی...

برگزاری جلسه محاکمه حمید باقری درمنی/ اتهامات: افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری از شرکت نفت... العالم فارسی  ۵ هفته پیش

تهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ م...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان