سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای ۰۰۰ ریال جایزه
مسابقه عکاسی «هزارتوی زمان» برگزیدگانش را شناخت دوربین  ۲ هفته پیش

شین شاهویردی صوفیانی؛ نفر اول: لوح تقدیر و ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدیشایان محرابی، نفر دوم: لوح تقدیر و ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدیعرفان مرادی اسلامی؛ نفر سوم: لوح تقدیر و ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدیآثار امیر بدر عظیمی و زهره مدرسی نیز شایسته تقدیر شناخته شد. همچنین نعمت اله پایان رئیس مجموعه برج آزادی ...

مسابقه عکاسی «هزارتوی زمان» برگزیدگانش را شناخت ستاره ها  ۲ هفته پیش

مسابقه عکاسی «هزارتوی زمان» برگزیدگانش را شناختشین شاهویردی صوفیانی، نفر اول: لوح تقدیر و ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی شایان محرابی، نفر دوم: لوح تقدیر و ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی عرفان مرادی اسلامی، نفر سوم: لوح تقدیر و ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی آثار امیر بدر عظیمی و زهره مدرسی نیز شایسته قدردانی شناخته شد. همچنین نعمت اله پایان رییس مجموعه برج آ...

حضور ۵۵ عکاس و ۲۲۹ عکس در مسابقه هزار توی زمان دوربین  ۳ هفته پیش

دین شرح تعیین شده است:نفر اول: لوح تقدیر و ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدینفر دوم: لوح تقدیر و ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی،نفر سوم: لوح تقدیر و ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدیهمچنین قرار است مراسمی در روز سه شنبه ۲۰ شهریور در برج آزادی برگزار و از برگزیدگان تقدیر شود....

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان