سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای مورد اسفندیار رحیم
مشایی به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد آنا  ۲ هفته پیش

اول این است که رأی صادره غیرقطعی است و این رأی در مورد اسفندیار رحیم‌مشایی قابل تجدید نظر در محاکم تجدیر نظر استان تهران است و در مورد علی‌اکبر جوانفکر به جهت غیابی بودن حکم صادره قابل واخواهی در همان شعبه اول خواهد بود.رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: نکته دوم این است که با توجه فضاساز...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان