سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای سلامت جسمی
مجلس تعاریف سو رفتار و بهره کشی اقتصادی از کودکان را تعیین کرد مرور نیوز  ۴ هفته پیش

مجلس تعاریف سو رفتار و بهره کشی اقتصادی از کودکان را تعیین کردآن است. ت-سوءرفتار: هرگونه فعل و ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد از جمله ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تادیبی نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف یا خودد...

استان هایی که بدترین وضعیت را در سلامت جسمی کودکان دارند بهداشت نیوز  ۱۳۹۷/۳/۱۸

استان هایی که بدترین وضعیت را در سلامت جسمی کودکان دارندخانواده، وضعیت اقتصادی، مسکن و محیط زندگی، آموزش، سلامت جسمی کودکان، از جمله حوزه های مورد بررسی در قالب این طرح مطالعاتی است. بهزیستی فردی و اجتماعی شامل سلامت روان و مخاطرات و ایمنی از دیگر حوزه هایی است که کودکان استان های مختلف کشور در این مطالعه مورد بررسی دقیق و سنجش قرار گرفتند. هر یک از این ...

معلمان تربیت بدنی متوازن کننده نظام تعلیم و تربیت درمبارزه با کنکورزدگی هستند ایرنا  ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

ند دانست و افزود: معلمان تربیت بدنی تضمین کنندگان سلامت جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی دانش آموزان و ترویج کنندگان شادی و نشاط در بین آنان هستند.وی با بیان اینکه معلمان تربیت بدنی پی ریزی کنندگان جامعه ای فعال، پویا و پرتحرک هستند، افزود: این افراد کشف کنندگان و پرورش دهندگان استعدادهای ورزشی کشور هستن...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۷ شهریور رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۶/۷

تا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی: ۰۷ شهریور ۱۳۹۶| سالم و زیبا خانه > زندگی سالم >...

چرا بعد از ورزش کردن زیاد، سرحال می شویم؟ پول نیوز  ۱۳۹۶/۶/۷

ر به افراد بزرگسال توصیه می‌شود برای حفظ و ارتقاء سلامت جسمی خود حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته ورزش‌های هوازی خفیف تا شدید انجام دهند.اما فوائد ورزش کردن تنها به سلامت جسمی محدود نمی‌شود. مطالعات متعدد نشان می‌دهد ورزش کردن می‌تواند خلق و خوی فرد را تقویت کند و احساس اضطراب و افسردگی را از بین ببرد. برخی ...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۶ شهریور رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۶/۶

تا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی: ۰۶ شهریور ۱۳۹۶| سالم و زیبا خانه > زندگی سالم >...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۵ شهریور رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۶/۵

تا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی: ۰۵ شهریور ۱۳۹۶| سالم و زیبا خانه > زندگی سالم >...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۳ شهریور رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۶/۳

تا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی: ۰۳ شهریور ۱۳۹۶| سالم و زیبا خانه > زندگی سالم >...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲ شهریور رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۶/۲

تا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی: ۰۲ شهریور ۱۳۹۶| سالم و زیبا خانه > زندگی سالم >...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱ شهریور رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۶/۱

تا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی : نکته ی سلامت جسمی: ۰۱ شهریور ۱۳۹۶| سالم و زیبا خانه > زندگی سا...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۳۱ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۳۱

تا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶| سالم و زیبا خانه > زندگی سالم >...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۳۰ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۳۰

تا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۳۰ مرداد ۱۳۹۶| سالم و زیبا خانه > زندگی سالم >...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۹ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۲۹

تا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۲۹ مرداد ۱۳۹۶| سالم و زیبا خانه > زندگی سالم >...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۸ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۲۸

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۸ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۷ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۲۷

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۷ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۲۷ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۶ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۲۶

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۶ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۲۶ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۵ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۲۵

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۵ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۲۵ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۴ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۲۴

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۴ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۲۴ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۳ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۲۳

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۳ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۲ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۲۲

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۲ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۲۲ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۰ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۲۰

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲۰ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۹ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۱۹

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۹ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۱۹ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۸ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۱۸

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۸ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۱۸ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۷ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۱۷

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۷ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۱۷ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۶ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۱۶

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۶ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۱۶ مرداد ۱۳۹۶|سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک قدم...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۵ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۱۵

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۵ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ |سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک ق...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۴ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۱۴

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۴ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ |سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک ق...

بلایی که تلگرام و اینستاگرام بر سر اوقات فراغت می‌آورد میگنا  ۱۳۹۶/۵/۱۴

همچون انزواطلبی آن‌ها را تهدید می‌کند و سلامت جسمی و روانیشان را به خطر می‌اندازد. سلامت اجتماعی چست؟شکوفه اویارحسینی کارشناس ارشد مشاوره خانواده اظهار کرد: سلامت اجتماعی برگرفته از مفهوم سلامت است. بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی سلامت به آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی گفته می&...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۳ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۱۳

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۳ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ |سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک ق...

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۲ مرداد رنگی رنگی  ۱۳۹۶/۵/۱۲

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۲ مردادتا رنگی رنگی هر روز ۲ نکته زندگی سالم میذاره، یکی سلامت جسمی و یکی دیگه سلامت ذهنی.با خوندن و رعایت همین نکته های کوچک به مرور زمان میتونید تغییرات بزرگی در سبک زندگی و پیشرفت سلامتتون ایجاد کنید نکته ی سلامت ذهنی :نکته ی سلامت جسمی : ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ |سالم و زیبا خانه > زندگی سالم > هر روز یک ق...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان