سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای دراین زمینه
وزارت راه اراده ای برای تسریع احیای بافتهای فرسوده ندارد تسنیم  ۱۳۹۷/۷/۱۶

با هم اجماع داشته باشند و پیشبرد سیاستهای مد نظر دراین زمینه درگروی وجود رویکردهای مشارکتی درارگانهای ذی مدخل است اظهار کرد: علی رغم اینکه نوسازی بافتهای فرسوده با تهدیدهای بیشماری برای ساکنان آن همراه است اما درعین حال نهادهای ذی ربط فاقد اجماع مشترکی برای احیای بافتهای فرسوده وجود ندارد واین...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان