سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای محیط خانه
نسخه وسواس را با این ترفندها بپیچید میگنا  ۱۳۹۶/۵/۱۰

از اضطراب او می کاهد. وی با بیان اینکه حفظ آرامش محیط خانه در درمان فرد وسواسی نقش بسزایی دارد، گفت: اگر آرامش در محیط خانه برقرار نباشد موجب تشدید بیماری فرد وسواسی می شود چرا که استرس و بحران اولین فاکتور برای تشدید بیماری فرد وسواسی است. ایمان نژاد در پایان گفت: اطرافیان فرد وسواسی به جای ملام...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان