سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای مدیرعامل انجمن
حداقل ۷۰۰ هزار نفر در کشور مبتلا به صرع هستند خبرگزاری برنا  ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

حداقل ۷۰۰ هزار نفر در کشور مبتلا به صرع هستندمل می‌تواند سبب تحریک آن شود.» مؤسس و مدیرعامل انجمن صرع ایران با بیان اینکه صرع انواع مختلفی دارد، گفت: «آلودگی هوا اینکه مستقیماً سبب صرع و تشدید آن شود ثابت نشده ولی برخی از مطالعات نشان داده برخی از مبتلایان به صرع با مطالعه کتاب‌های ریاضی دچار حمله صرع می‌شوند.»...

مدیرعامل انجمن مدیرعامل انجمن توسعه مدیرعامل انجمن دیده بان مدیرعامل انجمن سینمای جوان
مدیرعامل انجمن صرع مدیرعامل انجمن حمایت مدیرعامل انجمن آزادیهای مدیرعامل انجمن سینمای دفاع
مدیرعامل انجمن روشن مدیرعامل انجمن خیریه مدیرعامل انجمن تصویرگران مدیرعامل انجمن اطلاع رسانی
مدیرعامل انجمن رفاه مدیرعامل انجمن دیابت مدیرعامل انجمن اهدای عضو مدیرعامل انجمن خرمای ایران
مدیرعامل انجمن دیده مدیرعامل انجمن نمایش مدیرعامل انجمن دفاع مقدس مدیرعامل انجمن حفاظت درنای
مدیرعامل انجمن دفاع مدیرعامل انجمن سینمای مدیرعامل انجمن صرع ایران مدیرعامل انجمن دیابت ایران
مدیرعامل انجمن حرفه مدیرعامل انجمن عکاسان مدیرعامل انجمن قلم ایران مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات
مدیرعامل انجمن باور مدیرعامل انجمن موسیقی مدیرعامل انجمن خیریه تولد مدیرعامل انجمن خیریه حمایت
مدیرعامل انجمن آثار مدیرعامل انجمن بیماران مدیرعامل انجمن خیرین مسکن مدیرعامل انجمن خیریه بانوان
مدیرعامل انجمن صنفی مدیرعامل انجمن تالاسمی مدیرعامل انجمن خیران مسکن مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان
مدیرعامل انجمن علمی مدیرعامل انجمن سینمایی مدیرعامل انجمن سواد رسانه مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب
مدیرعامل انجمن ندای مدیرعامل انجمن هماهنگی مدیرعامل انجمن صنایع لبنی مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران
مدیرعامل انجمن اتیسم مدیرعامل انجمن دیستروفی
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان